***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 18:22***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.481.310 -39.048.775
Dönem Karı (Zararı)
-22.626.881 -8.611.130
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.703.125 20.327.514
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.815.238 1.969.802
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 1.277.087 -3.398.306
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.242.139 204.799
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
74.417.289 23.210.405
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.048.628 -1.659.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-82.228.995 -55.397.077
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.154.560 -24.493.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.189.048 52.539
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -52.704.744 -67.074.602
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 10.035.762 -2.297.382
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
333.877 -6.137.375
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.928.378 44.552.800
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.152.751 -43.680.693
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.416.521 317.737
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.912.038 4.314.181
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-200.764 35.003
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-221.530 0
Alınan Faiz
20.766 35.003
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.384.467 67.176.239
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.784.303 447.825.825
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.937.048 -352.975.448
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -674.599
Ödenen Faiz
-1.577.810 -20.148.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -10.884.978 -6.851.331
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.297.607 28.162.467
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.297.607 28.162.467
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.948.135 24.738.007
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.650.528 52.900.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.000.000 -1.759.039 16.766.665 -368.424 4.477.769 45.827.308 -15.718.331 76.065.121 52.425 76.117.546
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-445.353 -445.353 -445.353
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
37.613 -15.755.944 15.718.331 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 153.758 -8.622.254 -8.468.496 11.124 -8.457.372
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
14.095.466 14.095.466 14.095.466
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.839.173 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 39.095.466 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -214.666 4.515.382 29.626.011 -8.622.254 81.246.738 63.549 81.310.287
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 -121.967 4.515.382 29.626.010 -13.563.910 112.702.230 80.628 112.782.858
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
153.534 -13.717.444 13.563.910 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 234.156 -22.647.463 -22.413.307 20.582 -22.392.725
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 112.189 4.668.916 15.908.566 -22.647.463 90.288.923 101.210 90.390.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.535.507 33.948.135
Finansal Yatırımlar
5 146.622 8.181.583
Ticari Alacaklar
154.995.270 145.840.710
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.004.758 3.107.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 149.990.512 142.732.960
Diğer Alacaklar
5.647.599 7.836.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.647.599 7.836.647
Stoklar
9 520.415.850 467.711.106
Peşin Ödenmiş Giderler
64.782.322 51.880.824
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 64.782.322 51.880.824
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.016.171 1.015.208
Diğer Dönen Varlıklar
57.387.918 48.368.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 57.387.918 48.368.892
ARA TOPLAM
827.927.259 764.783.105
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
827.927.259 764.783.105
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
22.676 22.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.676 22.676
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 46.789 99.568
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.172.000 2.172.000
Maddi Duran Varlıklar
67.852.426 68.347.434
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.714.664 24.089.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.714.664 24.089.252
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.594.300 8.079.540
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 29.106.324 21.998.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
139.509.179 124.809.107
TOPLAM VARLIKLAR
967.436.438 889.592.212
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 59.891.822 25.148.303
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 1.178.518
Ticari Borçlar
80.350.404 70.314.642
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 80.350.404 70.314.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.090.167 2.088.522
Diğer Borçlar
6.100.923 5.767.046
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 3.295.972 2.984.817
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.804.951 2.782.229
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 105.315.418 120.827.538
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.109.657 2.899.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.178.430 1.373.615
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.931.227 1.525.771
ARA TOPLAM
258.858.391 228.223.955
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
258.858.391 228.223.955
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 598.755.581 530.571.065
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.194.560 6.506.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 7.194.560 6.506.676
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 12.237.773 11.507.658
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
618.187.914 548.585.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
877.046.305 776.809.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.288.923 112.702.230
Ödenmiş Sermaye
18 75.000.000 75.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.239.089 2.239.089
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.878.854 16.644.698
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.878.854 16.644.698
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 16.766.665 16.766.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 112.189 -121.967
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 4.668.916 4.515.382
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 15.908.566 29.626.010
Net Dönem Karı veya Zararı
-22.647.463 -13.563.910
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 101.210 80.628
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.390.133 112.782.858
TOPLAM KAYNAKLAR
967.436.438 889.592.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
125.191.870 132.569.094 57.583.820 65.662.544
Satışların Maliyeti
-52.983.430 -77.249.877 -19.641.289 -32.657.597
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.208.440 55.319.217 37.942.531 33.004.947
BRÜT KAR (ZARAR)
72.208.440 55.319.217 37.942.531 33.004.947
Genel Yönetim Giderleri
-9.514.746 -12.755.584 -4.528.497 -7.619.451
Pazarlama Giderleri
-4.968.765 -9.107.797 -1.853.585 -4.784.306
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-544.161 -831.350 -277.362 -466.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.920.426 19.062.635 11.263.992 8.401.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.025.392 -11.188.926 -7.531.675 -6.795.546
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.075.802 40.498.195 35.015.404 21.741.329
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
80.335 993.676 19.446 896.690
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.569 0 -1.569 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-52.779 -10.126 -68.845 16.844
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.101.789 41.481.745 34.964.436 22.654.863
Finansman Gelirleri
4.664.394 6.538.251 2.317.128 3.346.811
Finansman Giderleri
-95.441.692 -58.290.312 -46.177.059 -30.462.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-27.675.509 -10.270.316 -8.895.495 -4.460.371
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.048.628 1.659.186 1.208.811 694.395
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.415.558 -317.737 -791.313 -142.929
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.464.186 1.976.923 2.000.124 837.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.626.881 -8.611.130 -7.686.684 -3.765.976
DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.626.881 -8.611.130 -7.686.684 -3.765.976
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.582 11.124 13.615 7.799
Ana Ortaklık Payları
-22.647.463 -8.622.254 -7.700.299 -3.773.775
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
234.156 153.758 -233.832 -72.617
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
300.869 197.126 -299.116 -93.099
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-66.713 -43.368 65.284 20.482
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-66.713 -43.368 65.284 20.482
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
234.156 153.758 -233.832 -72.617
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.392.725 -8.457.372 -7.920.516 -3.838.593
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.582 11.124 13.615 7.799
Ana Ortaklık Payları
-22.413.307 -8.468.496 -7.934.131 -3.846.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869133


BIST
18:051.414
Değişim :  0,35% |  4,99
Açılış :  1.412  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISGSY 10,67 37.041.022 % 10,00  
EMKEL 2,97 60.323.502 % 10,00  
OZRDN 9,03 4.413.389 % 9,99  
SAYAS 26,20 26.330.900 % 9,99  
PENTA 40,34 44.805.038 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4720 8,4766 % 0,85  
Euro 10,0341 10,0438 % 0,64  
Sterlin 11,7386 11,7974 % 0,71  
Frank 9,3126 9,3687 % 0,62  
Riyal 2,2531 2,2644 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 0,26  
Altın Gr. 494 494 4,71  
Cumhuriyet 3.271 3.321 13,00  
Tam 3.252 3.334 8,79  
Yarım 1.572 1.613 4,25  
Çeyrek 788 806 2,12  
Gümüş.Ons 25,39 25,44 -0,11  
Gümüş Gr. 6,93 6,94 0,04  
B. Petrol 70,52 70,52 -1,89