***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

31.05.2021 18:11***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 -121.967 4.515.382 29.626.010 -13.563.910 112.702.230 80.628 112.782.858
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-13.563.910 13.563.910 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 467.989 -14.947.164 -14.479.175 6.967 -14.472.208
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
18 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 346.022 4.515.382 16.062.100 -14.947.164 98.223.055 87.595 98.310.650
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.662.112 4.649.846 15.927.638 -37.484.402 239.912.561 99.926 240.012.487
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-37.484.402 37.484.402 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 253.712 -21.830.904 -21.577.191 12.546 -21.564.645
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.915.824 4.649.846 -21.556.763 -21.830.904 218.335.370 112.472 218.447.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.075.003 -6.269.776
Dönem Karı (Zararı)
-21.818.357 -14.940.197
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.318.478 49.823.815
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.095.344 960.652
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 956.250 -518.369
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.859.831 11.656.401
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
50.055.321 41.564.948
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.648.268 -3.839.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.575 -35.619.012
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -19.064.328 3.445.671
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.522.891 4.453.435
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -22.421.688 -31.141.433
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 16.843.861 12.447.697
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.064.049 -1.709.606
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.108.572 -23.114.776
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.507.696 -735.394
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-691.244 -408.374
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.258.551 -5.126.008
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.552.117 -200.764
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
445.189
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
445.189
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.003.671 -221.530
Alınan Faiz
6.365 20.766
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.985.736 -11.135.798
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.326.000 10.691.438
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.661.957 -8.942.868
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
-8.492.526 -5.338.250
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -1.157.253 -7.546.118
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
537.150 -17.606.338
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
537.150 -17.606.338
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.445.910 33.948.135
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.983.060 16.341.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.140.313 10.445.910
Finansal Yatırımlar
5 172.217 165.852
Ticari Alacaklar
216.652.227 197.587.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 216.652.227 197.587.899
Diğer Alacaklar
5.542.472 4.019.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.542.472 4.019.581
Stoklar
9 596.075.925 573.654.237
Peşin Ödenmiş Giderler
105.248.845 69.230.254
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 105.248.845 69.230.254
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
60.484.016 62.062.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 60.484.016 62.062.385
ARA TOPLAM
996.316.015 917.166.118
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
996.316.015 917.166.118
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
22.676 22.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.676 22.676
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 46.789 46.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 5.390.000 5.390.000
Maddi Duran Varlıklar
13 100.915.166 98.663.039
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.296.039 24.096.261
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 25.296.039 24.096.261
Peşin Ödenmiş Giderler
10 30.620.357 24.072.133
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 38.498.504 34.644.284
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
200.789.531 186.935.388
TOPLAM VARLIKLAR
1.197.105.546 1.104.101.506
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 52.579.924 51.340.178
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 103.279.932 105.430.236
Ticari Borçlar
91.838.979 74.995.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 91.838.979 74.995.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.473.670 1.421.084
Diğer Borçlar
10.924.627 1.860.578
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 8.326.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.598.627 1.860.578
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 127.489.138 67.813.751
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.073.316 5.609.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.414.663 1.343.125
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.658.653 4.266.485
ARA TOPLAM
390.659.586 308.470.555
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
390.659.586 308.470.555
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 563.046.785 531.497.039
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.264.661 8.015.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 8.264.661 8.015.389
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 16.686.672 16.106.036
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
587.998.118 555.618.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
978.657.704 864.089.019
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
218.335.370 239.912.561
Ödenmiş Sermaye
18 217.500.000 217.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.590.034 2.590.034
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.742.196 38.488.484
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.742.196 38.488.484
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 36.826.372 36.826.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.915.824 1.662.112
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.649.846 4.649.846
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -21.556.763 15.927.638
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -21.830.904 -37.484.402
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 112.472 99.926
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
218.447.842 240.012.487
TOPLAM KAYNAKLAR
1.197.105.546 1.104.101.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
70.995.707 67.608.050
Satışların Maliyeti
-32.129.111 -33.342.141
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.866.596 34.265.909
BRÜT KAR (ZARAR)
38.866.596 34.265.909
Genel Yönetim Giderleri
-7.438.111 -4.986.249
Pazarlama Giderleri
-8.239.937 -3.115.180
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-425.742 -266.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34.937.029 15.656.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-13.630.778 -13.493.717
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.069.057 28.060.398
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
645.332 60.889
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-206 16.066
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.714.183 28.137.353
Finansman Gelirleri
916.771 2.347.266
Finansman Giderleri
-70.097.579 -49.264.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
liri
-691.244 -624.245
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.339.512 4.464.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.818.357 -14.940.197
DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.818.357 -14.940.197
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.547 6.967
Ana Ortaklık Payları
-21.830.904 -14.947.164
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
255.007 467.988
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
318.759 599.985
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-63.752 -131.997
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-63.752 -131.997
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
255.007 467.988
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.563.350 -14.472.209
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.547 6.967
Ana Ortaklık Payları
-21.575.897 -14.479.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939104


BIST
18:051.414
Değişim :  0,35% |  4,99
Açılış :  1.412  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISGSY 10,67 37.041.022 % 10,00  
EMKEL 2,97 60.323.502 % 10,00  
OZRDN 9,03 4.413.389 % 9,99  
SAYAS 26,20 26.330.900 % 9,99  
PENTA 40,34 44.805.038 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4728 8,4780 % 0,87  
Euro 10,0338 10,0490 % 0,70  
Sterlin 11,7233 11,7821 % 0,58  
Frank 9,3046 9,3606 % 0,54  
Riyal 2,2506 2,2618 % 0,75  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 1,55  
Altın Gr. 493 493 3,79  
Cumhuriyet 3.271 3.321 13,00  
Tam 3.252 3.334 8,79  
Yarım 1.572 1.613 4,25  
Çeyrek 788 806 2,12  
Gümüş.Ons 25,39 25,44 -0,11  
Gümüş Gr. 6,91 6,92 0,02  
B. Petrol 70,22 70,22 -2,19