***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 20:04***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 25.000.000 -38.827 -1.759.039 9.976.331 -238.563 2.061.453 9.039.516 18.620.869 62.661.740 17.910 62.679.650
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.620.869 -18.620.869 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 206.271 2.550.154 2.756.425 2.756.425
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.055 -7.055
Dönem Sonu Bakiyeler
21 25.000.000 -38.827 -1.759.039 9.976.331 -32.292 2.061.453 27.660.385 2.550.154 65.418.165 10.855 65.429.020
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 25.000.000 -1.161.298 -1.759.039 11.259.003 -504.658 3.150.869 26.570.969 9.596.808 72.152.654 22.571 72.175.225
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9.596.808 -9.596.808 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 275.705 2.549.541 2.825.246 1.295 2.826.541
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 25.000.000 -1.161.298 -1.759.039 11.259.003 -228.953 3.150.869 36.167.777 2.549.541 74.977.900 23.866 75.001.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.762.056 -17.999.354
Dönem Karı (Zararı)
2.550.836 2.552.086
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.792.633 1.274.096
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
775.447 474.752
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11 -6.269
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 -55.038 -94.024
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-359.810 69.906
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.110.523 319.078
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.924
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.957.291 527.577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.423.813 -21.260.389
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.989.147 -12.857.437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
622.315 6.414.694
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -18.581.162 5.950.613
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.606.618 -20.263.957
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-466.087 -841.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.616.350 337.098
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.665.610 -17.434.207
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.096.446 -565.147
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.223.937 -981.154
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-16 46.066
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -4.274.338 -1.045.879
Alınan Faiz
1.971
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
50.401 16.688
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.688.147 13.597.665
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.751.183 42.734.282
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.177.580 -27.754.885
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-346.210 -238.813
Ödenen Faiz
-1.539.246 -1.401.298
Alınan Faiz
258.379
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.702.154 -5.382.843
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.702.154 -5.382.843
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.161.712 5.781.214
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 48.863.866 398.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 48.863.866 6.161.712
Finansal Yatırımlar
7 2.123.692 1.076.191
Ticari Alacaklar
103.389.309 99.400.162
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 707.087 687.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 102.682.222 98.712.534
Diğer Alacaklar
2.055.437 2.677.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.055.437 2.677.752
Stoklar
11 110.820.492 92.239.330
Peşin Ödenmiş Giderler
12 19.124.178 10.444.912
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 2.193 2.193
Diğer Dönen Varlıklar
20 16.345.540 12.324.408
ARA TOPLAM
302.724.707 224.326.660
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
302.724.707 224.326.660
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
21.898 20.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 21.898 20.818
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 7.200.000 7.200.000
Maddi Duran Varlıklar
15 43.568.367 42.631.846
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 10.452.683 9.717.796
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.452.683 9.717.796
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.679.918 1.850.083
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.892.220 7.616.646
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.815.086 69.037.189
TOPLAM VARLIKLAR
375.539.793 293.363.849
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 161.606.944 107.794.967
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.938.929 5.067.140
Ticari Borçlar
40.360.505 35.753.887
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 40.360.505 35.753.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 874.737 1.331.732
Diğer Borçlar
2.004.386 2.470.473
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.004.386 2.470.473
Ertelenmiş Gelirler
12 6.370.300 5.477.549
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.112.498 1.093.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 730.826 711.803
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 381.672 381.671
ARA TOPLAM
215.268.299 158.989.222
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
215.268.299 158.989.222
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 74.737.239 51.914.354
Diğer Borçlar
1.168.998 1.168.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.168.998 1.168.998
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.424.719 3.498.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 3.424.719 3.498.780
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.938.772 5.617.270
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.269.728 62.199.402
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
300.538.027 221.188.624
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.977.900 72.152.654
Ödenmiş Sermaye
21 25.000.000 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -1.161.298 -1.161.298
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.030.050 10.754.345
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.030.050 10.754.345
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 11.259.003 11.259.003
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -228.953 -504.658
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 3.150.869 3.150.869
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 36.167.777 26.570.969
Net Dönem Karı veya Zararı
23 2.549.541 9.596.808
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 23.866 22.571
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.001.766 72.175.225
TOPLAM KAYNAKLAR
375.539.793 293.363.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
36.738.100 41.621.555
Satışların Maliyeti
-18.892.942 -29.051.790
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.845.158 12.569.765
BRÜT KAR (ZARAR)
17.845.158 12.569.765
Genel Yönetim Giderleri
-3.455.380 -2.161.268
Pazarlama Giderleri
-3.760.548 -3.615.362
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-165.040 -542.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.920.602 1.330.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.053.226 -1.783.725
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.331.566 5.797.455
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
323.619 35.584
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.655.185 5.833.039
Finansman Gelirleri
7.716.846 1.346.590
Finansman Giderleri
-18.270.699 -4.099.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.101.332 3.079.663
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-550.496 -527.577
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-573.493 -377.752
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.997 -149.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.550.836 2.552.086
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.550.836 2.552.086
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.295 1.932
Ana Ortaklık Payları
2.549.541 2.550.154
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,10000000 0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-275.705 206.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-344.631 257.839
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
68.926 -51.568
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
68.926 -51.568
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-275.705 206.271
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.275.131 2.758.357
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 12.511
Ana Ortaklık Payları
2.275.111 2.745.846http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606690


BIST
18:051.414
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.412  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISGSY 10,67 37.041.022 % 10,00  
EMKEL 2,97 60.323.502 % 10,00  
OZRDN 9,03 4.413.389 % 9,99  
SAYAS 26,20 26.330.900 % 9,99  
PENTA 40,34 44.805.038 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4812 8,4850 % 0,12  
Euro 10,0500 10,0722 % 0,32  
Sterlin 11,7334 11,7922 % 0,67  
Frank 9,3108 9,3669 % 0,60  
Riyal 2,2528 2,2641 % 0,86  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 -0,76  
Altın Gr. 493 493 4,32  
Cumhuriyet 3.271 3.321 13,00  
Tam 3.252 3.334 8,79  
Yarım 1.572 1.613 4,25  
Çeyrek 788 806 2,12  
Gümüş.Ons 25,38 25,43 0,02  
Gümüş Gr. 6,91 6,93 -0,00  
B. Petrol 70,62 70,62 0,24