***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 21:03***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 25.000.000 -38.827 -1.759.039 9.976.331 -238.563 2.061.453 9.039.516 18.620.869 62.661.740 17.910 62.679.650
Transferler
18.620.869 -18.620.869
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -169.701 1.089.416 -1.089.416 8.772.314 8.602.613 6.417 8.609.030
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-889.823 -889.823 -889.823
Dönem Sonu Bakiyeler
21 25.000.000 -928.650 -1.759.039 9.976.331 -408.264 3.150.869 26.570.969 8.772.314 70.374.530 24.327 70.398.857
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 25.000.000 -1.161.298 -1.759.039 11.259.003 -504.658 3.150.869 26.570.969 9.596.808 72.152.654 22.571 72.175.225
Transferler
8.982.251 -9.596.808 -614.557 -614.557
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 3.940.905 -9.715 614.557 8.820.855 13.366.602 6.864 13.373.466
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-733.898 -733.898 -733.898
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-197.045 -197.045 -197.045
Dönem Sonu Bakiyeler
21 25.000.000 -1.895.196 -1.759.039 15.002.863 -514.373 3.765.426 35.553.220 8.820.855 83.973.756 29.435 84.003.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.581.740 -33.678.236
Dönem Karı (Zararı)
8.827.716 8.765.897
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.282.891 3.605.438
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.486.181 1.454.644
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11 0 -6.269
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 1.079.008 853.676
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-168.014 2.869.673
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.315.491 -2.780.125
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 5.187
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.201.207 1.208.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-115.493.642 -42.177.830
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -41.526.441 -948.277
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
583.013 6.328.909
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -77.330.696 -15.722.735
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.904 -27.194.659
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-570.538 -1.006.035
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.345.116 -3.635.033
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-104.383.035 -29.806.495
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.193 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22.803.488 -3.871.741
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.294.167 -11.030.066
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-200.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 0 56.235
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 0 56.235
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.719.993 -11.548.322
Alınan Faiz
3.625.826 409.523
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 52.498
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.007.693 44.837.641
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.895.196 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
298.535.118 133.145.501
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-184.651.052 -91.985.696
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.115.498 -827.426
Ödenen Faiz
-16.865.679 4.505.262
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.131.786 129.339
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.131.786 129.339
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.161.712 16.981.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.293.498 17.110.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.293.498 6.161.712
Finansal Yatırımlar
7 84.120 1.076.191
Ticari Alacaklar
140.926.603 99.400.162
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.136.232 687.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 139.790.371 98.712.534
Diğer Alacaklar
2.094.739 2.677.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.094.739 2.677.752
Stoklar
11 169.570.026 92.239.330
Peşin Ödenmiş Giderler
12 18.753.234 10.444.912
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 2.193 2.193
Diğer Dönen Varlıklar
20 21.112.979 12.324.408
ARA TOPLAM
360.837.392 224.326.660
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
360.837.392 224.326.660
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
21.898 20.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 21.898 20.818
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 198.925
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 7.952.000 7.200.000
Maddi Duran Varlıklar
15 49.794.012 42.631.846
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 16.040.244 9.717.796
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.040.244 9.717.796
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.269.938 1.850.083
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 8.409.124 7.616.646
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.686.141 69.037.189
TOPLAM VARLIKLAR
447.523.533 293.363.849
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 150.024.907 107.794.967
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.212.908 5.067.140
Ticari Borçlar
35.759.791 35.753.887
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 35.759.791 35.753.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.988.234 1.331.732
Diğer Borçlar
1.899.935 2.470.473
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.899.935 2.470.473
Ertelenmiş Gelirler
12 19.550.842 5.477.549
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.305.631 1.093.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 923.959 711.803
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 381.672 381.671
ARA TOPLAM
211.742.248 158.989.222
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
211.742.248 158.989.222
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 139.993.147 51.914.354
Diğer Borçlar
1.168.998 1.168.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.168.998 1.168.998
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.024.719 3.498.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.024.719 3.498.780
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 6.591.230 5.617.270
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.778.094 62.199.402
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
363.520.342 221.188.624
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
83.973.756 72.152.654
Ödenmiş Sermaye
21 25.000.000 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -1.895.196 -1.161.298
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.488.490 10.754.345
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.488.490 10.754.345
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 15.002.863 11.259.003
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -514.373 -504.658
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 3.765.426 3.150.869
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 35.553.220 26.570.969
Net Dönem Karı veya Zararı
23 8.820.855 9.596.808
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 29.435 22.571
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.003.191 72.175.225
TOPLAM KAYNAKLAR
447.523.533 293.363.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 115.552.667 96.406.780 42.833.131 28.107.072
Satışların Maliyeti
5 -54.354.699 -54.712.474 -22.375.977 -16.997.872
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.197.968 41.694.306 20.457.154 11.109.200
BRÜT KAR (ZARAR)
61.197.968 41.694.306 20.457.154 11.109.200
Genel Yönetim Giderleri
5 -12.812.060 -8.570.620 -4.216.966 -2.679.054
Pazarlama Giderleri
5 -13.311.058 -10.494.011 -3.934.839 -2.553.874
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5 -434.436 -1.095.339 -306.160 -508.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5 15.892.949 6.041.455 3.980.301 2.865.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
5 -10.286.015 -3.279.612 -1.566.371 -577.591
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.247.348 24.296.179 14.413.119 7.656.061
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5 4.864.175 490.589 3.631.513 159.250
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
5 -2.800.263 0 -1.911.705 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.311.260 24.786.768 16.132.927 7.815.311
Finansman Gelirleri
5 11.001.249 2.128.933 1.060.284 682.823
Finansman Giderleri
5 -43.283.586 -16.941.152 -13.873.173 -7.043.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.028.923 9.974.549 3.320.038 1.454.761
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.201.207 -1.208.652 -503.822 114.982
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.214.341 -1.228.367 -399.929 88.846
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 13.134 19.715 -103.893 26.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.827.716 8.765.897 2.816.216 1.569.743
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.827.716 8.765.897 2.816.216 1.569.743
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.861 -6.417 2.010 -11.026
Ana Ortaklık Payları
21 8.820.855 8.772.314 2.814.206 1.580.769
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.734.144 -169.701 3.486.229 -52.887
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.940.905 0 3.940.905
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.144 -212.126 -322.038 -66.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-194.617 42.425 -132.638 13.221
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-194.617 42.425 -132.638 13.221
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.734.144 -169.701 3.486.229 -52.887
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.561.860 8.596.196 6.302.445 1.516.856
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.046 -7.071 2.195 -12.421
Ana Ortaklık Payları
12.554.814 8.603.267 6.300.250 1.529.277http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640592


BIST
12:351.352
Değişim :  -0,86% |  -11,69
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.363  
En Yüksek
1.358
En Düşük
1.348
BIST En Aktif Hisseler12:35
PEGYO 1,26 962.303 % 0,00  
NTHOL 3,99 14.626.094 % 0,00  
ISGYO 1,85 2.298.685 % 0,00  
KARSN 3,77 35.332.655 % 0,00  
KARYE 9,68 128.255.336 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,5508 8,5524 % -0,14  
Euro 10,0522 10,0992 % 0,20  
Sterlin 11,7253 11,7841 % -0,26  
Frank 9,2652 9,3211 % -0,18  
Riyal 2,2740 2,2854 % -0,11  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -4,80  
Altın Gr. 496 496 -1,85  
Cumhuriyet 3.297 3.347 -15,00  
Tam 3.285 3.367 -19,62  
Yarım 1.588 1.629 -9,49  
Çeyrek 796 814 -4,75  
Gümüş.Ons 25,16 25,20 -0,24  
Gümüş Gr. 6,92 6,94 -0,07  
B. Petrol 74,13 74,13 0,34