***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.06.2021 19:39***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 03.05.2021
Genel Kurul Tarihi 11.06.2021
Genel Kurul Saati 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir MANİSA
İlçe YUNUSEMRE
Adres Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - 11 Haziran 2021 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı
5 - Dilekler ve kapanış
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
11 Haziran 2021 Tarihinde Yapılan
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2020 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2021 tarihinde, saat 09:00'da Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Mayıs 2021 tarihli ve 10331 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 39.600.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.960.000.000.- adet hisseden A GRUBU ( METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ) 17.229.048- Türk Liralık sermayeye karşılık 1.722.904.800 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, yönetim kurulu üyelerinden Sn. Serkan Güleç'in mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ
Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn. Esra Işın Tiryaki, tutanak yazmanı Sn. Kerime Manav teklif edildiler.
Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığına Sn. Esra Işın Tiryaki, tutanak yazmanı Sn. Kerime Manav oybirliği ile seçildiler.
02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ
Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.
Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.
03. 11 HAZİRAN 2021 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 9. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.
Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine
A Grubu paysahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği adaylar
• Sayın Marcelo Faria De Lima'nın
• Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın
• Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu'nın
yönetim kurulu üyeliğine
• Sayın Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın
bağımsız yönetim kurulu üyeliğine
seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Sayın Marcelo Faria De Lima'nın, Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın, Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu'nın yönetim kurulu üyeliğine Sayın Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.
04. YÖNETİM KURULU'NUN 2020 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 75.031.330,65 -TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 48.709.417,00- TL'dir.
Şirket Yönetim Kurulumuz 2020 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere, hissedarlarımıza 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- TL'den 79.200.000- TL'ye yükseltilmesi, bu surette hissedarlarımıza % 100 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılması ve 3.803.735,00- TL'nin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
(*) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Yasal Kayıtlarda 229.453.968,54 TL olağanüstü yedekleri ifade etmektedir.
Yapılan Oylama sonucunda,
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 75.031.330,65 -TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 48.709.417,00- TL'dir.
Şirket Yönetim Kurulumuz 2020 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere, hissedarlarımıza 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- TL'den 79.200.000- TL'ye yükseltilmesi, bu surette hissedarlarımıza % 100 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılması ve 3.803.735,00- TL'nin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.
05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 Yılı A Grubu Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2020 Yılı A Grubu Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.05.2021 tarihinde saat: 10.00'da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye adresinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantısı gündemi ve çağrısı, 02.04.2021 tarihli ve 10301 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 491. ve 492. sayfalarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 06.04.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Bununla birlikte, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle alınan 26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı önlemleri çerçevesinde Ticaret Bakanlığınca Şirketimize tebliğ edilen 29.04.2021 tarihli yazı gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.05.2021 tarihli genel kurul toplantısının iptaline, genel kurul toplantısının 11.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir.
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
A,B,C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurulları Toplantı Gündemi
11.06.2021
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 11 Haziran 2021 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4. Yönetim Kurulunun 2020 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı
5. Dilekler ve kapanış

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942044


BIST
10:541.385
Değişim :  -0,41% |  -5,71
Açılış :  1.388  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
1.388
En Düşük
1.378
BIST En Aktif Hisseler10:54
OZBAL 10,12 7.339.298 % 10,00  
TKURU 153,10 4.455.748 % 9,99  
VKFYO 6,07 7.089.862 % 9,96  
EUKYO 8,54 5.192.201 % 8,10  
CEOEM 12,23 20.933.973 % 7,66  
10:54 Alış Satış %  
Dolar 8,7623 8,7650 % 0,32  
Euro 10,4179 10,4241 % 0,54  
Sterlin 12,0580 12,1185 % 0,24  
Frank 9,4559 9,5129 % 0,27  
Riyal 2,3257 2,3374 % 0,13  
10:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.779 14,04  
Altın Gr. 500 500 4,33  
Cumhuriyet 3.294 3.344 -10,00  
Tam 3.279 3.361 -2,56  
Yarım 1.585 1.626 -1,24  
Çeyrek 795 813 -0,62  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 0,20  
Gümüş Gr. 7,30 7,30 0,05  
B. Petrol 73,79 73,79 0,28