***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

04.08.2016 18:17***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(1) 266 0 266 272 0 272
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 1 0 1 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1 0 1 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
1 0 1 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(3) 355.644 221.289 576.933 307.331 217.684 525.015
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
14.704 0 14.704 35.010 0 35.010
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
14.704 0 14.704 35.010 0 35.010
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(4) 72.196 66.235 138.431 97.688 66.780 164.468
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.037 0 8.037 8.037 0 8.037
Devlet Borçlanma Senetleri
64.159 9.026 73.185 89.651 9.196 98.847
Diğer Menkul Değerler
0 57.209 57.209 0 57.584 57.584
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5) 269.777 4.084.022 4.353.799 222.186 3.690.723 3.912.909
Krediler ve Alacaklar
206.832 4.084.022 4.290.854 160.986 3.690.723 3.851.709
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
206.832 4.084.022 4.290.854 160.986 3.690.723 3.851.709
Takipteki Krediler
110.002 0 110.002 107.471 0 107.471
Özel Karşılıklar (-)
-47.057 0 -47.057 -46.271 0 -46.271
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(6) 20.521 0 20.521 20.532 0 20.532
Devlet Borçlanma Senetleri
20.521 0 20.521 20.532 0 20.532
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(7) 9.660 18.497 28.157 9.453 16.879 26.332
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
9.660 18.497 28.157 9.453 16.879 26.332
Mali İştirakler
0 18.497 18.497 0 16.879 16.879
Mali Olmayan İştirakler
9.660 0 9.660 9.453 0 9.453
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(10) 61 0 61 57 0 57
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
61 0 61 57 0 57
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 63.441 0 63.441 61.494 0 61.494
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 934 0 934 1.163 0 1.163
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
934 0 934 1.163 0 1.163
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 1.002 0 1.002 1.024 0 1.024
VERGİ VARLIĞI
(15) 7.896 0 7.896 7.914 0 7.914
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.896 0 7.896 7.914 0 7.914
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
(17) 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
13.962 1.613 15.575 16.251 1.925 18.176
AKTİF TOPLAMI
830.065 4.391.656 5.221.721 780.375 3.993.991 4.774.366
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(2) 11 0 11 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 481 4.358.353 4.358.834 0 3.959.768 3.959.768
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
774 0 774 226 0 226
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
774 0 774 226 0 226
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
14.784 88 14.872 14.512 89 14.601
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
14.784 88 14.872 14.512 89 14.601
MUHTELİF BORÇLAR
2.204 12.258 14.462 3.458 5.222 8.680
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(4) 5.225 520 5.745 5.348 2.104 7.452
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(7) 78.868 0 78.868 73.949 0 73.949
Genel Karşılıklar
45.553 0 45.553 41.238 0 41.238
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
33.313 0 33.313 32.707 0 32.707
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2 0 2 4 0 4
VERGİ BORCU
(8) 6.965 0 6.965 6.435 0 6.435
Cari Vergi Borcu
6.965 0 6.965 6.435 0 6.435
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(10) 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(11) 740.575 615 741.190 703.326 -71 703.255
Ödenmiş Sermaye
160.000 0 160.000 160.000 0 160.000
Sermaye Yedekleri
209.094 615 209.709 208.513 -71 208.442
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.491 0 1.491 1.491 0 1.491
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
390 615 1.005 56 -71 -15
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
207.213 0 207.213 206.966 0 206.966
Kar Yedekleri
334.813 0 334.813 272.073 0 272.073
Yasal Yedekler
32.150 0 32.150 32.150 0 32.150
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
300.484 0 300.484 238.050 0 238.050
Diğer Kar Yedekleri
2.179 0 2.179 1.873 0 1.873
Kar veya Zarar
36.668 0 36.668 62.740 0 62.740
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
36.668 0 36.668 62.740 0 62.740
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
849.887 4.371.834 5.221.721 807.254 3.967.112 4.774.366


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 206.620 1.491 32.150 191.384 1.636 46.903 2.415 642.599 642.599
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
160.000 206.620 1.491 0 32.150 0 191.384 1.636 0 46.903 2.415 0 0 0 0 642.599 642.599
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.979 0 0 0 0 -1.979 -1.979
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 131
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 29.574 0 0 0 0 0 0 29.574 29.574
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 46.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 46.666 237 0 -46.903 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000 206.751 1.491 0 32.150 0 238.050 1.873 29.574 0 436 0 0 0 0 670.325 670.325
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 206.966 1.491 32.150 238.050 1.873 62.740 -15 703.255 703.255
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler

Hataların Düzeltilmesinin Etkisi

Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi

Yeni Bakiye
160.000 206.966 1.491 32.150 238.050 1.873 62.740 -15 703.255 703.255
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.020 0 0 0 0 1.020 1.020
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 247
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 36.668 0 0 0 0 0 0 36.668 36.668
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 62.434 0 0 -62.740 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
62.434 306 -62.740 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000 207.213 1.491 0 32.150 0 300.484 2.179 36.668 0 1.005 0 0 0 0 741.190 741.190


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
223.454 1.690.263 1.913.717 231.469 1.673.727 1.905.196
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 38 51.019 51.057 38 86.660 86.698
Teminat Mektupları
38 0 38 38 0 38
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
38 0 38 38 0 38
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 51.019 51.019 0 86.660 86.660
Belgeli Akreditifler
0 51.019 51.019 0 86.660 86.660
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 223.416 1.631.869 1.855.285 231.431 1.587.067 1.818.498
Cayılamaz Taahhütler
0 9.110 9.110 0 12.215 12.215
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 9.110 9.110 0 12.215 12.215
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
223.416 1.622.759 1.846.175 231.431 1.574.852 1.806.283
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
223.416 1.622.759 1.846.175 231.431 1.574.852 1.806.283
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 0 7.375 7.375 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 7.375 7.375 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 7.375 7.375 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 3.682 3.682 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 3.693 3.693 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.217.885 15.270.982 16.488.867 1.205.583 14.722.536 15.928.119
EMANET KIYMETLER
3.141 630 3.771 3.015 633 3.648
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.141 0 3.141 3.015 0 3.015
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 630 630 0 633 633
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.213.181 15.270.160 16.483.341 1.201.005 14.721.712 15.922.717
Menkul Kıymetler
0 0
Teminat Senetleri
70.999 2.331.925 2.402.924 87.935 2.371.201 2.459.136
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
495.250 8.834.666 9.329.916 577.250 8.793.239 9.370.489
Diğer Rehinli Kıymetler
218.766 2.958.012 3.176.778 162.369 2.668.626 2.830.995
Rehinli Kıymet Alanlar
428.166 1.145.557 1.573.723 373.451 888.646 1.262.097
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.563 192 1.755 1.563 191 1.754
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.441.339 16.961.245 18.402.584 1.437.052 16.396.263 17.833.315


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
(1) 39.990 29.728
Alınan Faizler
97.255 86.170
Ödenen Faizler
-21.225 -19.031
Alınan Temettüler
272 218
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.163 3.731
Elde Edilen Diğer Kazançlar
545 617
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.053 8.112
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-28.674 -26.964
Ödenen Vergiler
-10.986 -8.038
Diğer
(1) -9.413 -15.087
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(1) -37.458 50.344
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1 1
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-431.618 -141.066
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
2.597 -263
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
386.250 205.408
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 5.314 -13.736
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(1) 2.532 80.072
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
22.085 -76.383
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-1.618 -1.512
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.814 -1.773
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5 120
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-16.971 -88.511
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
42.692 15.456
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-2 -1
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
19 17
Diğer
-226 -179
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(1) 0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 6.614 14.014
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
(3) 31.231 17.703
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 559.994 561.356
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 591.225 579.059


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 102.644 90.382 52.846 44.686
Kredilerden Alınan Faizler
77.556 68.810 40.985 33.754
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
15.667 3.914 8.235 2.573
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.294 13.194 847 5.742
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.125 4.086 2.779 2.580
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
5.087 3.287 2.252 2.196
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
1.038 799 527 384
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2 378 0 37
FAİZ GİDERLERİ
(2) -22.707 -19.685 -12.481 -10.116
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-22.681 -19.613 -12.465 -10.091
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-20 -6 -14 -3
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Diğer Faiz Giderleri
-6 -66 -2 -22
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
(12) 79.937 70.697 40.365 34.570
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
8.916 3.320 6.157 1.956
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.163 3.731 6.275 2.167
Gayri Nakdi Kredilerden
819 379 282 276
Diğer
8.344 3.352 5.993 1.891
Verilen Ücret ve Komisyonlar
(12) -247 -411 -118 -211
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-247 -411 -118 -211
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 272 218 272 218
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 1.704 2.439 925 2.583
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7 2.795 7 2.795
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-10 -96 -10 -96
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.707 -260 928 -116
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 1.228 3.878 631 1.102
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
92.057 80.552 48.350 40.429
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(6) -5.578 -6.084 -2.645 -3.711
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -39.569 -36.182 -19.036 -18.156
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
46.910 38.286 26.669 18.562
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 46.910 38.286 26.669 18.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -10.242 -8.712 -5.864 -4.293
Cari Vergi Karşılığı
-10.541 -8.114 -5.916 -3.766
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
299 -598 52 -527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 36.668 29.574 20.805 14.269
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.668 29.574 20.805 14.269
Grubun Karı (Zararı)
36.668 29.574 20.805 14.269
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,00229000 0,00185000 0,00130000 0,00089000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
1.275 -2.474
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
309 165
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-317 461
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
1.267 -1.848
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.668 29.574
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
36.668 29.574
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
37.935 27.726http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/550378


BIST
13:54113.963
Değişim :  -0,35% |  -401,66
Açılış :  114.282  
Önceki Kapanış :  114.365  
En Yüksek
114.645
En Düşük
113.147
BIST En Aktif Hisseler
OYAYO 2,94 14.636.845 % 14,84  
SONME 7,19 11.261.984 % 14,31  
BRYAT 69,20 8.008.996 % 13,91  
ALGYO 19,62 289.259.740 % 11,10  
SNPAM 7,89 4.722.457 % 10,50  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9442 7,9840 % -0,22  
Frank 6,2908 6,3287 % 0,36  
Riyal 1,6364 1,6446 % 0,24  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.648 18,09  
Altın Gr. 326 326 3,18  
Cumhuriyet 2.161 2.193 -1,00  
Tam 2.152 2.205 8,36  
Yarım 1.040 1.067 4,05  
Çeyrek 522 533 2,02  
Gümüş.Ons 18,07 18,11 0,19  
Gümüş Gr. 3,58 3,59 0,04  
B. Petrol 53,49 53,49 -0,77