***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.08.2017 18:21***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(1) 553 0 553 1.070 0 1.070
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(3) 449.992 481.079 931.071 712.049 553.377 1.265.426
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
323.283 0 323.283 10.505 0 10.505
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
321.082 0 321.082 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
2.201 0 2.201 10.505 0 10.505
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(4) 117.624 92.664 210.288 105.849 87.540 193.389
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.037 0 8.037 8.037 0 8.037
Devlet Borçlanma Senetleri
99.910 20.099 120.009 87.827 18.770 106.597
Diğer Menkul Değerler
9.677 72.565 82.242 9.985 68.770 78.755
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5) 356.932 5.834.783 6.191.715 262.736 5.162.949 5.425.685
Krediler ve Alacaklar
294.554 5.834.783 6.129.337 187.040 5.162.949 5.349.989
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
294.554 5.834.783 6.129.337 187.040 5.162.949 5.349.989
Takipteki Krediler
121.326 0 121.326 125.779 0 125.779
Özel Karşılıklar (-)
-58.948 0 -58.948 -50.083 0 -50.083
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(6) 0 0 0 20.415 0 20.415
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 20.415 0 20.415
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(7) 10.400 30.466 40.866 9.910 18.497 28.407
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
10.400 30.466 40.866 9.910 18.497 28.407
Mali İştirakler
0 30.466 30.466 0 18.497 18.497
Mali Olmayan İştirakler
10.400 0 10.400 9.910 0 9.910
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(10) 156 0 156 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
156 0 156 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 65.044 0 65.044 70.386 0 70.386
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 1.213 0 1.213 1.531 0 1.531
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.213 0 1.213 1.531 0 1.531
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 959 0 959 980 0 980
VERGİ VARLIĞI
(15) 5.751 0 5.751 8.433 0 8.433
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.751 0 5.751 8.433 0 8.433
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(17) 14.175 2.199 16.374 14.734 1.556 16.290
AKTİF TOPLAMI
1.346.082 6.441.191 7.787.273 1.218.598 5.823.919 7.042.517
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(2) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 512 6.415.097 6.415.609 0 5.785.103 5.785.103
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
22.588 0 22.588 351 0 351
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
22.006 0 22.006 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
582 0 582 351 0 351
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
15.609 107 15.716 15.297 107 15.404
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
15.609 107 15.716 15.297 107 15.404
MUHTELİF BORÇLAR
10.003 13.064 23.067 6.425 11.689 18.114
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(4) 5.294 646 5.940 345.303 2.349 347.652
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(7) 100.692 0 100.692 91.961 0 91.961
Genel Karşılıklar
64.804 0 64.804 57.168 0 57.168
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
35.886 0 35.886 34.791 0 34.791
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2 0 2 2 0 2
VERGİ BORCU
(8) 11.169 0 11.169 8.805 0 8.805
Cari Vergi Borcu
11.169 0 11.169 8.805 0 8.805
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(10) 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(11) 1.190.336 2.156 1.192.492 775.679 -552 775.127
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 160.000 0 160.000
Sermaye Yedekleri
217.898 2.156 220.054 209.746 -552 209.194
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.582 0 1.582 1.491 0 1.491
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
8.186 2.156 10.342 451 -552 -101
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
208.130 0 208.130 207.804 0 207.804
Kar Yedekleri
405.933 0 405.933 334.813 0 334.813
Yasal Yedekler
32.150 0 32.150 32.150 0 32.150
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
370.897 0 370.897 300.484 0 300.484
Diğer Kar Yedekleri
2.886 0 2.886 2.179 0 2.179
Kar veya Zarar
66.505 0 66.505 71.120 0 71.120
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
66.505 0 66.505 71.120 0 71.120
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
1.356.203 6.431.070 7.787.273 1.243.821 5.798.696 7.042.517


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 206.966 1.491 0 32.150 0 238.050 1.873 0 62.740 -15 0 0 0 0 703.255 0 703.255
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
160.000 206.966 1.491 0 32.150 0 238.050 1.873 62.740 -15 0 0 0 0 703.255 0 703.255
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.020 0 0 0 0 1.020 0 1.020
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 0 247
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 36.668 0 0 0 0 0 0 36.668 0 36.668
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 62.434 0 0 -62.740 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
62.434 306 -62.740 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000 207.213 1.491 0 32.150 0 300.484 1.873 36.668 0 1.005 0 0 0 0 741.190 741.190
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 207.804 1.491 0 32.150 0 300.484 2.179 0 71.120 -101 0 0 0 0 775.127 775.127
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
160.000 207.804 1.491 0 32.150 0 300.484 2.179 0 71.120 -101 0 0 0 0 775.127 775.127
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.443 0 0 0 0 10.443 0 10.443
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.000 0 340.000
Nakden
340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.000 0 340.000
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 91
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 0 326
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 66.505 0 0 0 0 0 66.505 0 66.505
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 70.413 707 0 -71.120 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 70.413 707 0 -71.120 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 208.130 1.582 0 32.150 0 370.897 2.886 66.505 0 10.342 0 0 0 0 1.192.492 0 1.192.492


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
328.395 2.037.024 2.365.419 440.185 975.979 1.416.164
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (3) 38 26.363 26.401 38 84.402 84.440
Teminat Mektupları
38 0 38 38 0 38
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
38 0 38 38 0 38
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 26.363 26.363 0 84.402 84.402
Belgeli Akreditifler
0 26.363 26.363 0 84.402 84.402
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1), (3) 328.357 2.010.661 2.339.018 440.147 891.577 1.331.724
Cayılamaz Taahhütler
0 11.372 11.372 0 10.484 10.484
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 11.372 11.372 0 10.484 10.484
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
328.357 1.999.289 2.327.646 440.147 881.093 1.321.240
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
328.357 1.999.289 2.327.646 440.147 881.093 1.321.240
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.418.365 20.839.034 23.257.399 1.869.864 19.466.590 21.336.454
EMANET KIYMETLER
3.527 534 4.061 3.349 763 4.112
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.527 0 3.527 3.349 0 3.349
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 534 534 0 763 763
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.411.232 20.826.509 23.237.741 1.864.952 19.465.606 21.330.558
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
48.767 3.111.362 3.160.129 61.760 2.863.121 2.924.881
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.740.732 12.196.048 13.936.780 1.172.351 11.617.142 12.789.493
Diğer Rehinli Kıymetler
320.501 4.218.510 4.539.011 203.425 3.629.157 3.832.582
Rehinli Kıymet Alanlar
301.232 1.300.589 1.601.821 427.416 1.356.186 1.783.602
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.606 11.991 15.597 1.563 221 1.784
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.746.760 22.876.058 25.622.818 2.310.049 20.442.569 22.752.618


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
(1) 88.953 39.990
Alınan Faizler
169.192 97.255
Ödenen Faizler
-39.020 -21.225
Alınan Temettüler
272 272
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.724 9.163
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.691 545
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
5.964 3.053
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-31.170 -28.674
Ödenen Vergiler
-17.504 -10.986
Diğer
(1) -9.196 -9.413
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(1) -494.016 -37.458
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 -1
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-525.474 -431.618
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
548 2.597
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
345.192 386.250
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) -314.282 5.314
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(1) -405.063 2.532
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
11.989 22.085
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -1.618
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-48 -1.814
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.621 5
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-73.115 -16.971
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
60.626 42.692
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-416 -2
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
20.415 19
Diğer
-94 -226
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1) 340.000 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
340.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 30.245 6.614
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
(3) -22.829 31.231
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 1.275.652 559.994
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 1.252.823 591.225


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 176.056 102.644 90.742 52.846
Kredilerden Alınan Faizler
123.568 77.556 62.866 40.985
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
35.699 15.667 17.112 8.235
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
8.991 3.294 6.860 847
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
7.798 6.125 3.904 2.779
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
7.783 5.087 3.904 2.252
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
15 1.038 0 527
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
0 2 0 0
FAİZ GİDERLERİ
(2) -42.929 -22.707 -22.541 -12.481
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-41.888 -22.681 -22.019 -12.465
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.041 -20 -522 -14
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Diğer Faiz Giderleri
0 -6 0 -2
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
(12) 133.127 79.937 68.201 40.365
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
8.375 8.916 3.269 6.157
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.724 9.163 3.404 6.275
Gayri Nakdi Kredilerden
961 819 239 282
Diğer
7.763 8.344 3.165 5.993
Verilen Ücret ve Komisyonlar
(12) -349 -247 -135 -118
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-349 -247 -135 -118
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 272 272 272 272
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 957 1.704 348 925
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-8 7 -8 7
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 -10 0 -10
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
965 1.707 356 928
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 5.348 1.228 1.102 631
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
148.079 92.057 73.192 48.350
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(6) -18.877 -5.578 -3.455 -2.645
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -44.173 -39.569 -22.602 -19.036
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
85.029 46.910 47.135 26.669
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 85.029 46.910 47.135 26.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -18.524 -10.242 -10.087 -5.864
Cari Vergi Karşılığı
-18.542 -10.541 -10.072 -5.916
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
18 299 -15 52
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 66.505 36.668 37.048 20.805
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
66.505 36.668 37.048 20.805
Grubun Karı (Zararı)
66.505 36.668 37.048 20.805
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
1.092 1.275
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
12.377 309
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-2.700 -317
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
10.769 1.267
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.505 36.668
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
66.505 36.668
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
77.274 37.935http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/622960


BIST
15:37114.518
Değişim :  0,13% |  153,53
Açılış :  114.282  
Önceki Kapanış :  114.365  
En Yüksek
114.769
En Düşük
113.147
BIST En Aktif Hisseler
BRYAT 72,90 14.134.069 % 20,00  
BRSAN 12,59 64.416.184 % 15,29  
OYAYO 2,94 14.931.733 % 14,84  
ALGYO 19,68 324.406.213 % 11,44  
BALAT 2,48 631.485 % 9,73  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9327 7,9724 % -0,36  
Frank 6,2926 6,3305 % 0,39  
Riyal 1,6361 1,6443 % 0,23  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.644 13,48  
Altın Gr. 326 326 2,78  
Cumhuriyet 2.157 2.189 -5,00  
Tam 2.149 2.202 5,50  
Yarım 1.039 1.065 2,66  
Çeyrek 521 533 1,33  
Gümüş.Ons 18,01 18,04 0,13  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,03  
B. Petrol 53,33 53,33 -0,93