***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.10.2017 19:06***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(1) 744 0 744 1.070 0 1.070
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(3) 409.438 401.122 810.560 712.049 553.377 1.265.426
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
392.144 0 392.144 10.505 0 10.505
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
374.526 0 374.526 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
17.618 0 17.618 10.505 0 10.505
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(4) 126.101 94.588 220.689 105.849 87.540 193.389
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.037 0 8.037 8.037 0 8.037
Devlet Borçlanma Senetleri
98.647 28.129 126.776 87.827 18.770 106.597
Diğer Menkul Değerler
19.417 66.459 85.876 9.985 68.770 78.755
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5) 356.981 6.023.666 6.380.647 262.736 5.162.949 5.425.685
Krediler ve Alacaklar
294.488 6.023.666 6.318.154 187.040 5.162.949 5.349.989
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
294.488 6.023.666 6.318.154 187.040 5.162.949 5.349.989
Takipteki Krediler
121.472 0 121.472 125.779 0 125.779
Özel Karşılıklar (-)
-58.979 0 -58.979 -50.083 0 -50.083
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(6) 0 0 0 20.415 0 20.415
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 20.415 0 20.415
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(7) 10.751 33.103 43.854 9.910 18.497 28.407
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
10.751 33.103 43.854 9.910 18.497 28.407
Mali İştirakler
0 33.103 33.103 0 18.497 18.497
Mali Olmayan İştirakler
10.751 0 10.751 9.910 0 9.910
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(10) 251 0 251 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
251 0 251 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 63.650 0 63.650 70.386 0 70.386
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 1.228 0 1.228 1.531 0 1.531
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.228 0 1.228 1.531 0 1.531
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 948 0 948 980 0 980
VERGİ VARLIĞI
(15) 5.066 0 5.066 8.433 0 8.433
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.066 0 5.066 8.433 0 8.433
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(17) 14.274 2.198 16.472 14.734 1.556 16.290
AKTİF TOPLAMI
1.381.576 6.554.677 7.936.253 1.218.598 5.823.919 7.042.517
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(2) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 443 6.523.477 6.523.920 0 5.785.103 5.785.103
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
23.541 0 23.541 351 0 351
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
22.011 0 22.011 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
1.530 0 1.530 351 0 351
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
15.775 108 15.883 15.297 107 15.404
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
15.775 108 15.883 15.297 107 15.404
MUHTELİF BORÇLAR
10.983 11.470 22.453 6.425 11.689 18.114
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(4) 5.182 630 5.812 345.303 2.349 347.652
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(7) 101.454 0 101.454 91.961 0 91.961
Genel Karşılıklar
66.776 0 66.776 57.168 0 57.168
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
34.676 0 34.676 34.791 0 34.791
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2 0 2 2 0 2
VERGİ BORCU
(8) 10.828 0 10.828 8.805 0 8.805
Cari Vergi Borcu
10.828 0 10.828 8.805 0 8.805
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(10) 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(11) 1.229.014 3.348 1.232.362 775.679 -552 775.127
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 160.000 0 160.000
Sermaye Yedekleri
218.528 3.348 221.876 209.746 -552 209.194
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.582 0 1.582 1.491 0 1.491
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
8.816 3.348 12.164 451 -552 -101
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
208.130 0 208.130 207.804 0 207.804
Kar Yedekleri
405.933 0 405.933 334.813 0 334.813
Yasal Yedekler
32.150 0 32.15018:05108.097
Değişim :  0,77% |  831,08
Açılış :  107.788  
Önceki Kapanış :  107.266  
En Yüksek
108.484
En Düşük
107.099
BIST En Aktif Hisseler
EGGUB 80,30 32.903.145 % 10,00  
EMNIS 4,07 218.205 % 10,00  
FRIGO 16,30 2.152.611 % 9,99  
MRSHL 76,50 24.489.381 % 9,99  
YONGA 27,36 826.402 % 9,97  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3994 8,4415 % -0,94  
Frank 6,9456 6,9875 % -1,58  
Riyal 1,7829 1,7918 % -1,41  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.730 0,33  
Altın Gr. 373 373 -8,10  
Cumhuriyet 2.417 2.457 -52,20  
Tam 2.488 2.521 -61,20  
Yarım 1.214 1.234 -30,00  
Çeyrek 607 617 -13,10  
Gümüş.Ons 18,05 18,07 -0,02  
Gümüş Gr. 3,89 3,89 -0,01  
B. Petrol 39,55 39,55 -0,08