***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 20:13***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 896.917.094 -7.767.588 -174.943 33.450.113 370.771.935 -21.335.053 2.348.996.845 -27.828 2.348.969.017
Transferler
19 -12.424.554 -8.910.499 21.335.053
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.301.337 -7.180 -123.789.879 -111.495.722 -87.234 -111.582.956
Dönem Karı (Zararı)
-123.789.879 -123.789.879 -87.234 -123.877.113
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.301.337 -7.180 12.294.157 12.294.157
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 884.492.540 4.533.749 -182.123 33.450.113 361.861.436 -123.789.879 2.237.501.123 -115.062 2.237.386.061
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 884.492.540 4.533.749 -182.123 33.450.113 361.861.436 -123.789.879 2.237.501.123 -115.062 2.237.386.061
Transferler
19 -12.838.905 854.035 -111.805.009 123.789.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.485.961 -6.311.252 251.545.436 210.748.223 -41.080 210.707.143
Dönem Karı (Zararı)
251.545.436 251.545.436 -41.080 251.504.356
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.485.961 -6.311.252 -40.797.213 -40.797.213
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-698.110 -698.110 -698.110
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 837.167.674 -1.777.503 -182.123 34.304.148 250.056.427 251.545.436 2.447.551.236 -156.142 2.447.395.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.387.550.241 288.428.759
Dönem Karı (Zararı)
251.504.356 -123.877.113
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
251.504.356 -123.877.113
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
494.960.830 333.469.287
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21,22 140.445.296 126.534.220
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.140.522 -42.414.992
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,15 98.871 1.784.132
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -5.239.393 -48.126.239
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
12 3.927.115
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.078.094 28.019.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 30.667.701 24.937.876
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.410.393 3.082.054
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
84.491.019 87.972.747
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -29.769.086 -9.917.246
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 96.808.342 93.288.343
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 17.451.763 4.601.650
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26,27 34.475.648 332.350
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
230.995.334 231.955.333
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11.836.887 -6.934.370
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26,27 11.836.887 -6.934.370
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
541.541 62.587
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 541.541 62.587
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -31.560.886 -85.400.618
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
25 -8.072.694 -8.163.554
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24 4.871.113 1.505.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
653.687.359 91.771.288
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-367.578.092 -216.059.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.138.600 13.598.023
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-60.026.788 33.255.529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-127.075.920 -7.336.600
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
721.836.720 -72.843.101
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.969.924 -5.009.755
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
448.287.266 330.146.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.412.849 16.020.149
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.400.152.545 301.363.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -8.532.562 -9.422.568
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -94.597 -2.905.630
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -3.965.685 -651.869
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 -9.460 45.364
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-119.945.087 -199.987.955
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.478.562 2.178.084
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.478.562 2.178.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-130.050.882 -211.916.857
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -126.158.739 -209.121.984
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.892.143 -2.794.873
Alınan Temettüler
9,25 8.627.233 9.750.818
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-608.088.575 -18.626.654
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-698.110
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
387.916.300 622.832.519
Kredilerden Nakit Girişleri
387.916.300 622.832.519
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-887.584.888 -545.653.495
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-887.584.888 -545.653.495
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.285.111 -1.329.151
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
16.304.230 8.261.085
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-43.845.508 -9.024.090
Ödenen Faiz
-108.027.074 -103.630.768
Alınan Faiz
29.769.086 9.917.246
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-637.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
659.516.579 69.814.150
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
659.516.579 69.814.150
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
329.638.278 259.824.128
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
989.154.857 329.638.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 989.792.357 329.638.278
Ticari Alacaklar
771.411.128 411.566.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 158.339.121 109.281.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6,30 613.072.007 302.285.145
Diğer Alacaklar
11.747.480 8.589.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.747.480 8.589.806
Türev Araçlar
31 7.480.241
Stoklar
8 755.691.958 700.444.816
Peşin Ödenmiş Giderler
15 250.375.980 163.219.066
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 4.951.678 1.434.640
Diğer Dönen Varlıklar
18 3.764.708 19.489.918
ARA TOPLAM
2.787.735.289 1.641.863.611
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.787.735.289 1.641.863.611
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 8.302.988 8.302.988
Diğer Alacaklar
272.783 281.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 272.783 281.802
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 14.835.895 15.931.975
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 627.139 640.787
Maddi Duran Varlıklar
11 3.945.574.080 3.827.013.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 37.005.809 32.301.405
Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.506.210 3.181.751
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 120.034.575 120.928.330
Diğer Duran Varlıklar
18 3.875.824 5.563.463
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.140.035.303 4.014.146.042
TOPLAM VARLIKLAR
6.927.770.592 5.656.009.653
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 46.381.702 6.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 460.729.228 494.386.418
Ticari Borçlar
1.408.679.724 679.956.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,30 2.562.623 7.733.324
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.406.117.101 672.223.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 29.808.867 26.410.789
Diğer Borçlar
1.932.604 2.142.779
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.932.604 2.142.779
Türev Araçlar
31 11.836.887 545.871
Ertelenmiş Gelirler
861.192.756 412.905.490
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15,30 203.096.879 116.901.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 658.095.877 296.004.161
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.327.440 19.702
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.924.327 8.608.531
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.924.327 8.608.531
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 28.011.847 8.153.497
ARA TOPLAM
2.859.825.382 1.639.129.772
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.859.825.382 1.639.129.772
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.403.941.398 1.600.232.856
Ticari Borçlar
39.572.148 31.869.391
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 39.572.148 31.869.391
Ertelenmiş Gelirler
7.700.801 6.777.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 7.700.801 6.777.130
Uzun Vadeli Karşılıklar
169.335.769 140.614.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 169.335.769 140.614.443
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.620.550.116 1.779.493.820
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.480.375.498 3.418.623.592
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.447.551.236 2.237.501.123
Ödenmiş Sermaye
19 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
19 -79.980.372 -79.282.262
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
835.208.048 888.844.166
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
835.390.171 889.026.289
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 837.167.674 884.492.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.777.503 4.533.749
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 34.304.148 33.450.113
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
250.056.427 361.861.436
Net Dönem Karı veya Zararı
251.545.436 -123.789.879
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-156.142 -115.062
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.447.395.094 2.237.386.061
TOPLAM KAYNAKLAR
6.927.770.592 5.656.009.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 3.972.625.977 2.336.737.097
Satışların Maliyeti
21 -3.301.094.272 -2.088.034.463
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
671.531.705 248.702.634
BRÜT KAR (ZARAR)
671.531.705 248.702.634
Genel Yönetim Giderleri
22 -43.564.348 -39.903.917
Pazarlama Giderleri
22 -34.265.193 -20.862.746
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 318.004.273 140.779.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -412.657.304 -192.227.645
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
499.049.133 136.487.839
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 9.964.686 10.380.005
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -5.767.910
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -541.541 -62.587
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
508.472.278 141.037.347
Finansman Gelirleri
26 191.409.394 100.075.734
Finansman Giderleri
27 -479.938.202 -450.390.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
219.943.470 -209.277.731
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31.560.886 85.400.618
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.756.385 -437.410
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 33.317.271 85.838.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
251.504.356 -123.877.113
DÖNEM KARI (ZARARI)
251.504.356 -123.877.113
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-41.080 -87.234
Ana Ortaklık Payları
251.545.436 -123.789.879
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 29 0,22070000 -0,10860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-40.797.213 12.294.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -6.586.187 14.103.831
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
9 -8.976
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-34.211.026 -1.800.698
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
19 -34.485.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 274.935 -1.802.494
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
28 1.796
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-40.797.213 12.294.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
210.707.143 -111.582.956
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-41.080 -87.234
Ana Ortaklık Payları
210.748.223 -111.495.722http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665030


BIST
18:051.430
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.435
En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler18:05
FADE 8,69 70.870.116 % 10,00  
PRKAB 18,92 51.605.399 % 10,00  
DOBUR 32,64 5.251.753 % 9,97  
GARFA 14,57 2.505.070 % 9,96  
DMSAS 7,35 50.738.080 % 9,87  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,3131 9,3167 % 0,24  
Euro 10,8501 10,8563 % 0,28  
Sterlin 12,8023 12,8665 % 0,21  
Frank 10,0237 10,0841 % -0,02  
Riyal 2,4727 2,4851 % 0,13  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 7,45  
Altın Gr. 531 531 2,38  
Cumhuriyet 3.524 3.577 23,00  
Tam 3.509 3.597 24,71  
Yarım 1.696 1.740 11,95  
Çeyrek 851 870 5,98  
Gümüş.Ons 23,90 23,93 0,25  
Gümüş Gr. 7,12 7,13 0,05  
B. Petrol 84,74 84,74 -0,34