***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2018 21:04***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 884.492.540 4.533.749 -182.123 33.450.113 361.861.436 -123.789.879 2.237.501.123 -115.062 2.237.386.061
Transferler
12 -6.600.737 854.035 -118.043.177 123.789.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.107.172 104.465.454 96.358.282 14.730 96.373.012
Dönem Karı (Zararı)
104.465.454 104.465.454 14.730 104.480.184
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.107.172 -8.107.172 -8.107.172
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-698.110 -698.110 -698.110
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 877.891.803 -3.573.423 -182.123 34.304.148 243.818.259 104.465.454 2.333.161.295 -100.332 2.333.060.963
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 837.167.674 -1.777.503 -182.123 34.304.148 250.056.427 251.545.436 2.447.551.236 -156.142 2.447.395.094
Transferler
12 -6.154.935 2.323.771 255.376.600 -251.545.436
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.153.905 438.984.845 442.138.750 -59.122 442.079.628
Dönem Karı (Zararı)
438.984.845 438.984.845 -59.122 438.925.723
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.153.905 3.153.905 3.153.905
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.379.425 -2.379.425 -2.379.425
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 831.012.739 1.376.402 -182.123 36.627.919 505.433.027 438.984.845 2.887.310.561 -215.264 2.887.095.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
684.981.703 436.212.413
Dönem Karı (Zararı)
438.925.723 104.480.184
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
438.925.723 104.480.184
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
416.456.194 188.399.699
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 74.749.820 58.022.427
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.977.421 -126.352
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 22.047 282.398
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.999.468 -408.750
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.356.554 18.219.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 17.177.533 16.582.810
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.179.021 1.147.267
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
489.315
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.148.539 38.212.734
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -28.734.294 -7.007.032
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 47.135.975 49.821.416
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
746.858 -4.601.650
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -38.053.522 17.779.652
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
323.622.631 61.019.025
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.418.907 3.550.030
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.418.907 3.550.030
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
382.786
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
382.786
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 50.093.564 -11.475.767
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -30.049.278 -8.072.694
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 -1.853.600 10.888.466
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-162.180.018 148.488.313
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
215.833.773 -258.191.653
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.462.950 -7.352.539
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-127.322.752 -84.933.591
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-39.132.747 -16.094.080
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.121.331 381.566.835
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.197.081 7.355.263
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-276.758.834 109.248.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.580.820 16.889.302
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
693.201.899 441.368.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -5.471.919 -3.731.284
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -939.459 -90.697
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -1.808.818 -1.333.802
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.628.423 -71.872.493
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
526.350 1.289.059
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 526.350 1.289.059
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-104.972.265 -81.788.785
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -104.623.555 -79.822.881
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -348.710 -1.965.904
Alınan Temettüler
17 30.049.278 8.627.233
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.231.786
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-265.174.649 -269.439.547
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
12 -2.379.425 -698.110
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
247.191.051 146.935.888
Kredilerden Nakit Girişleri
247.191.051 146.935.888
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-518.684.498 -354.357.066
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-518.684.498 -354.357.066
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-888.225 -690.787
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
18 33.738.050 14.604.991
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
19 -7.521.415 -25.450.273
Ödenen Faiz
19 -44.369.006 -56.203.783
Alınan Faiz
18 28.734.294 7.007.032
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 -995.475 -587.439
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
336.178.631 94.900.373
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
336.178.631 94.900.373
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
989.792.357 329.638.278
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.325.970.988 424.538.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.326.966.463 989.792.357
Finansal Yatırımlar
9.231.786
Ticari Alacaklar
548.851.933 771.411.128
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 112.633.149 158.339.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 436.218.784 613.072.007
Diğer Alacaklar
8.262.571 11.747.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.262.571 11.747.480
Stoklar
6 885.900.370 755.691.958
Peşin Ödenmiş Giderler
9 276.095.353 250.375.980
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 5.039.008 4.951.678
Diğer Dönen Varlıklar
7.808.527 3.764.708
ARA TOPLAM
3.068.156.011 2.787.735.289
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.068.156.011 2.787.735.289
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.302.988 8.302.988
Diğer Alacaklar
294.742 272.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
294.742 272.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15.307.833 14.835.895
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
620.316 627.139
Maddi Duran Varlıklar
7 4.004.389.526 3.945.574.080
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 35.562.468 37.005.809
Peşin Ödenmiş Giderler
9 22.897.537 9.506.210
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 69.411.711 120.034.575
Diğer Duran Varlıklar
2.282.502 3.875.824
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.159.069.623 4.140.035.303
TOPLAM VARLIKLAR
7.227.225.634 6.927.770.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 40.448.291 46.381.702
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 459.284.595 460.729.228
Ticari Borçlar
1.439.445.777 1.408.679.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 2.471.700 2.562.623
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.436.974.077 1.406.117.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
36.280.068 29.808.867
Diğer Borçlar
2.451.637 1.932.604
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.451.637 1.932.604
Türev Araçlar
3.418.907 11.836.887
Ertelenmiş Gelirler
584.433.922 861.192.756
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9,21 104.872.966 203.096.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 479.560.956 658.095.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 151.049 1.327.440
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.163.889 9.924.327
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 11.163.889 9.924.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
39.010.625 28.011.847
ARA TOPLAM
2.616.088.760 2.859.825.382
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.616.088.760 2.859.825.382
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.491.882.748 1.403.941.398
Ticari Borçlar
47.095.262 39.572.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 47.095.262 39.572.148
Ertelenmiş Gelirler
7.908.870 7.700.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 7.908.870 7.700.801
Uzun Vadeli Karşılıklar
177.154.697 169.335.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 177.154.697 169.335.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.724.041.577 1.620.550.116
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.340.130.337 4.480.375.498
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.887.310.561 2.447.551.236
Ödenmiş Sermaye
12 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
12 -82.359.797 -79.980.372
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
832.207.018 835.208.048
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
832.389.141 835.390.171
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
831.012.739 837.167.674
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.376.402 -1.777.503
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 36.627.919 34.304.148
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
505.433.027 250.056.427
Net Dönem Karı veya Zararı
438.984.845 251.545.436
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-215.264 -156.142
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.887.095.297 2.447.395.094
TOPLAM KAYNAKLAR
7.227.225.634 6.927.770.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.548.691.978 1.864.639.033 1.260.185.310 997.742.360
Satışların Maliyeti
14 -1.749.862.160 -1.629.199.964 -819.006.174 -861.375.745
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
798.829.818 235.439.069 441.179.136 136.366.615
BRÜT KAR (ZARAR)
798.829.818 235.439.069 441.179.136 136.366.615
Genel Yönetim Giderleri
15 -23.848.461 -20.474.758 -12.489.855 -11.226.004
Pazarlama Giderleri
15 -15.339.221 -18.984.927 -5.639.259 -9.952.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 300.858.219 127.767.796 214.388.453 46.995.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -293.806.577 -144.151.516 -207.907.431 -41.349.516
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
766.693.778 179.595.664 429.531.044 120.833.869
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 31.082.599 8.934.085 613.246 459.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
221.938 -382.786 427.163 -300.334
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
797.998.315 188.146.963 430.571.453 120.992.620
Finansman Gelirleri
18 75.231.282 114.290.552 52.636.554 43.512.732
Finansman Giderleri
19 -384.210.310 -209.433.098 -254.995.804 -50.806.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
489.019.287 93.004.417 228.212.203 113.699.277
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-50.093.564 11.475.767 -65.180.911 -3.611.580
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -203.482 -307.449 15.804 -88.163
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -49.890.082 11.783.216 -65.196.715 -3.523.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
438.925.723 104.480.184 163.031.292 110.087.697
DÖNEM KARI (ZARARI)
438.925.723 104.480.184 163.031.292 110.087.697
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-59.122 14.730 -46.151 37.213
Ana Ortaklık Payları
438.984.845 104.465.454 163.077.443 110.050.484
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç(kayıp) 0,38510000 0,09160000 0,14310000 0,09650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.153.904 -8.107.172 3.153.904 -8.107.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.886.686 -8.723.115 3.886.686 -8.723.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-732.782 615.943 -732.782 615.943
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-732.782 615.943 -732.782 615.943
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.153.904 -8.107.172 3.153.904 -8.107.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
442.079.627 96.373.012 166.185.196 101.980.525
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-59.122 14.730 -46.151 37.213
Ana Ortaklık Payları
442.138.749 96.358.282 166.231.347 101.943.312http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700906


BIST
18:051.410
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.397
BIST En Aktif Hisseler18:05
KERVN 0,77 2.692.358 % 10,00  
KSTUR 241,00 655.933 % 10,00  
CEOEM 10,79 153.926.393 % 9,99  
MERIT 29,14 68.820.385 % 9,96  
RALYH 5,20 3.025.673 % 9,01  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2788 9,2866 % 0,28  
Euro 10,7422 10,7597 % 0,12  
Sterlin 12,6741 12,7377 % -0,16  
Frank 9,9707 10,0308 % -0,23  
Riyal 2,4615 2,4738 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 1,29  
Altın Gr. 526 527 0,14  
Cumhuriyet 3.468 3.520 -8,00  
Tam 3.450 3.537 -38,50  
Yarım 1.668 1.711 -18,63  
Çeyrek 836 856 -9,31  
Gümüş.Ons 23,33 23,36 0,03  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 0,00  
B. Petrol 85,32 85,32 0,48