***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2019 21:16***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 884.492.540 4.533.749 -182.123 33.450.113 361.861.436 -123.789.879 2.237.501.123 -115.062 2.237.386.061
Transferler
19 -12.838.905 854.035 -111.805.009 123.789.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.485.961 -6.311.252 251.545.436 210.748.223 -41.080 210.707.143
Dönem Karı (Zararı)
251.545.436 251.545.436 -41.080 251.504.356
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.485.961 -6.311.252 -40.797.213 -40.797.213
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-698.110 -698.110 -698.110
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 837.167.674 -1.777.503 -182.123 34.304.148 250.056.427 251.545.436 2.447.551.236 -156.142 2.447.395.094
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 837.167.674 -1.777.503 34.304.148 250.056.427 251.545.436 2.447.551.236 -156.142 2.447.395.094
Transferler
19 -11.247.719 2.323.771 260.469.384 -251.545.436
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
824.084.493 4.643.255 814.484.550 1.643.212.298 -225.392 1.642.986.906
Dönem Karı (Zararı)
814.484.550 814.484.550 -225.392 814.259.158
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
824.084.493 4.643.255 828.727.748 828.727.748
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.379.425 -2.379.425 -2.379.425
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.268.344 -1.268.344 381.560 -886.784
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.159.135 1.159.135
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.648.845.313 2.865.752 -182.123 36.627.919 510.416.602 814.484.550 4.087.115.765 26 4.087.115.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
227.048.129 1.387.550.241
Dönem Karı (Zararı)
814.259.158 251.504.356
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
814.259.158 251.504.356
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.057.397.876 494.960.830
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21,22 146.103.876 140.445.296
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-821.712 -5.140.522
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,15 2.900.535 98.871
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.722.247 -5.239.393
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
12 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.453.732 32.078.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 32.961.527 30.667.701
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.492.205 1.410.393
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.730.608 84.491.019
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -60.963.353 -29.769.086
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 104.693.961 96.808.342
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 17.451.763
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26,27 -56.868.359 34.475.648
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
625.189.376 230.995.334
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
41.482.563 11.836.887
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26,27 41.482.563 11.836.887
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-228.832 541.541
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -228.832 541.541
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 251.778.250 -31.560.886
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
25 -30.049.278 -8.072.694
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24 -372.348 4.871.113
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.621.370.902 653.687.359
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.561.125 -367.578.092
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.868.965 -3.138.600
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-877.421.856 -60.026.788
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
104.915.882 -127.075.920
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.945.334 721.836.720
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.288.206 23.969.924
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-756.899.482 448.287.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
121.772 17.412.849
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
250.286.132 1.400.152.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -12.111.388 -8.532.562
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -3.560.277 -94.597
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -7.566.338 -3.965.685
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 -9.460
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-340.824.881 -119.945.087
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-886.784
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-250.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
220.808 1.478.562
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 220.808 1.478.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-359.590.723 -130.050.882
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -359.590.723 -126.158.739
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.892.143
Alınan Temettüler
9,25 30.049.278 8.627.233
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.367.460
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-602.684.181 -608.088.575
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.379.425 -698.110
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
453.002.727 387.916.300
Kredilerden Nakit Girişleri
453.002.727 387.916.300
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-939.490.873 -887.584.888
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-939.490.873 -887.584.888
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-841.084 -1.285.111
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
151.617.049 16.304.230
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-106.585.577 -43.845.508
Ödenen Faiz
-219.607.851 -108.027.074
Alınan Faiz
60.963.353 29.769.086
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
637.500 -637.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-716.460.933 659.516.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-716.460.933 659.516.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 989.154.857 329.638.278
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 272.693.924 989.154.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 272.693.924 989.792.357
Finansal Yatırımlar
10.367.460
Ticari Alacaklar
807.331.143 771.411.128
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,30 182.079.336 158.339.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 625.251.807 613.072.007
Diğer Alacaklar
58.844.522 11.747.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 58.844.522 11.747.480
Türev Araçlar
31 0 0
Stoklar
8 1.645.139.492 755.691.958
Peşin Ödenmiş Giderler
15 101.854.532 250.375.980
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 11.190.576 4.951.678
Diğer Dönen Varlıklar
18 6.378.752 3.764.708
ARA TOPLAM
2.913.800.401 2.787.735.289
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.913.800.401 2.787.735.289
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 485.969 485.969
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
10 7.817.019 7.817.019
Diğer Alacaklar
273.893 272.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 273.893 272.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 15.314.727 14.835.895
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 613.142 627.139
Maddi Duran Varlıklar
11 5.206.339.359 3.945.574.080
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 32.882.836 37.005.809
Peşin Ödenmiş Giderler
15 53.111.776 9.506.210
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 988.090 120.034.575
Diğer Duran Varlıklar
18 1.140.007 3.875.824
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.318.966.818 4.140.035.303
TOPLAM VARLIKLAR
8.232.767.219 6.927.770.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 21.449.567 46.381.702
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 473.774.526 460.729.228
Ticari Borçlar
1.378.424.408 1.408.679.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,30 2.838.375 2.562.623
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.375.586.033 1.406.117.101
Diğer Borçlar
2.880.751 1.932.604
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.880.751 1.932.604
Türev Araçlar
31 41.482.563 11.836.887
Ertelenmiş Gelirler
104.245.375 861.192.756
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15,30 21.460.660 203.096.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 82.784.715 658.095.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 5.351.175 1.327.440
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.206.653 39.733.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 26.350.398 29.808.867
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 10.856.255 9.924.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 40.810.375 28.011.847
ARA TOPLAM
2.105.625.393 2.859.825.382
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.105.625.393 2.859.825.382
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.492.370.210 1.403.941.398
Ticari Borçlar
53.046.400 39.572.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 53.046.400 39.572.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 184.366.638 169.335.769
Ertelenmiş Gelirler
7.748.700 7.700.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 7.748.700 7.700.801
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 302.494.087
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.040.026.035 1.620.550.116
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.145.651.428 4.480.375.498
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.087.115.765 2.447.551.236
Ödenmiş Sermaye
19 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
19 -82.359.797 -79.980.372
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.651.528.942 835.208.048
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.651.711.065 835.390.171
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 1.648.845.313 837.167.674
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.865.752 -1.777.503
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 36.627.919 34.304.148
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
510.416.602 250.056.427
Net Dönem Karı veya Zararı
814.484.550 251.545.436
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 -156.142
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.087.115.791 2.447.395.094
TOPLAM KAYNAKLAR
8.232.767.219 6.927.770.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 5.582.800.586 3.972.625.977
Satışların Maliyeti
21 -3.874.118.797 -3.301.094.272
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.708.681.789 671.531.705
BRÜT KAR (ZARAR)
1.708.681.789 671.531.705
Genel Yönetim Giderleri
22 -59.394.793 -43.564.348
Pazarlama Giderleri
22 -30.883.380 -34.265.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.172.512.568 318.004.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.157.960.106 -412.657.304
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.632.956.078 499.049.133
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 32.139.994 9.964.686
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 228.832 -541.541
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.665.324.904 508.472.278
Finansman Gelirleri
26 592.527.658 191.409.394
Finansman Giderleri
27 -1.191.815.154 -479.938.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.066.037.408 219.943.470
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-251.778.250 31.560.886
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -5.351.175 -1.756.385
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -246.427.075 33.317.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
814.259.158 251.504.356
DÖNEM KARI (ZARARI)
814.259.158 251.504.356
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-225.392 -41.080
Ana Ortaklık Payları
814.484.550 251.545.436
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 29 0,71450000 0,22070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
828.727.748 -40.797.213
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
998.021.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 5.819.270 -6.586.187
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-175.113.498 -34.211.026
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
19 -173.937.483 -34.485.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 -1.176.015 274.935
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
828.727.748 -40.797.213
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.642.986.906 210.707.143
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-225.392 -41.080
Ana Ortaklık Payları
1.643.212.298 210.748.223http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743510


BIST11:441.432
Değişim :  -0,06% |  -0,87
Açılış :  1.433  
Önceki Kapanış :  1.433  
En Yüksek
1.436
En Düşük
1.429
BIST En Aktif Hisseler11:44
HLGYO 2,62 36.341.703 % 9,62  
ZRGYO 1,72 69.241.298 % 8,18  
OLMK 7,60 5.706.440 % 7,95  
OYLUM 7,75 3.266.365 % 6,16  
SERVE 13,80 28.373 % 6,07  
11:44 Alış Satış %  
Dolar 9,2760 9,2781 % 0,72  
Euro 10,8124 10,8216 % 0,66  
Sterlin 12,7537 12,8176 % 0,46  
Frank 10,0374 10,0978 % 0,54  
Riyal 2,4628 2,4752 % 0,59  
11:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 3,69  
Altın Gr. 532 532 3,98  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,22 24,27 -0,05  
Gümüş Gr. 7,21 7,22 0,02  
B. Petrol 84,98 84,98 -0,84