***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2019 18:21***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 837.167.674 -1.777.503 -182.123 34.304.148 250.056.427 251.545.436 2.447.551.236 -156.142 2.447.395.094
Transferler
12 -9.230.501 2.323.771 258.452.166 -251.545.436
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.153.904 486.592.081 489.745.985 -211.567 489.534.418
Dönem Karı (Zararı)
486.592.081 486.592.081 -211.567 486.380.514
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.153.904 3.153.904 3.153.904
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.379.425 -2.379.425 -2.379.425
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 827.937.173 1.376.401 -182.123 36.627.919 508.508.593 486.592.081 2.934.917.796 -367.709 2.934.550.087
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.648.845.313 2.865.752 -182.123 36.627.919 510.416.602 814.484.550 4.087.115.765 26 4.087.115.791
Transferler
12 -29.490.349 78.835.986 765.138.913 -814.484.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.300.137 209.277.723 198.977.586 -176 198.977.410
Dönem Karı (Zararı)
209.277.723 209.277.723 -176 209.277.547
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.300.137 -10.300.137 -10.300.137
Kar Payları
-135.401.689 -135.401.689 -135.401.689
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.619.354.964 -7.434.385 -182.123 115.463.905 1.140.153.826 209.277.723 4.150.691.662 -150 4.150.691.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
933.766.464 496.949.328
Dönem Karı (Zararı)
209.277.547 486.380.514
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
209.277.547 486.380.514
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
224.442.838 717.908.576
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 143.208.770 107.083.277
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.579.519 -3.999.302
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-56.799 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.522.720 -3.999.302
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.513.832 30.065.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 35.004.129 25.738.125
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.509.703 4.327.847
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
61.504.783 11.121.237
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -16.802.887 -51.584.171
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 78.307.670 72.375.525
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -9.670.117
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 0 -118.799.828
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
84.661.663 763.450.742
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
25.394.822 -11.594.226
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 25.394.822 -11.594.226
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
582.593 1.265.032
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
582.593 1.265.032
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -94.314.856 -39.707.422
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -29.471.911 -30.049.278
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 -3.057.339 9.072.372
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
510.772.187 -691.680.884
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
191.944.998 66.716.944
72.681.033 -580.103.636
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-552.346.519 -307.361.358
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
725.237.176 681.122.308
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.374.819 -4.952.006
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
137.764.875 -529.762.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.662.501 -5.071.642
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
944.492.572 512.608.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -13.209.663 -9.305.735
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -302.375 -939.459
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 2.785.930 -5.413.684
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-444.004.137 -174.560.305
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-375.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.265.991 3.381.719
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.265.991 3.381.719
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-359.186.393 -198.314.529
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -358.497.615 -197.453.837
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -688.778 -860.692
Alınan Temettüler
30.926.154 30.049.278
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-116.634.889 -9.676.773
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-430.991.387 -291.581.698
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
12 0 -2.379.425
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
584.271.432 12.985.501
Kredilerden Nakit Girişleri
584.271.432 12.985.501
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-763.213.628 -390.198.473
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-763.213.628 -390.198.473
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-449.765 -482.711
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
18 0 118.258.612
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-45.571.267 -11.295.671
Ödenen Temettüler
-135.401.689 0
Ödenen Faiz
-87.429.357 -69.387.983
Alınan Faiz
18 16.802.887 51.584.171
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 0 -665.719
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.770.940 30.807.325
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.770.940 30.807.325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 272.693.924 989.154.857
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 331.464.864 1.019.962.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 331.464.864 272.693.924
Finansal Yatırımlar
127.002.350 10.367.460
Ticari Alacaklar
5 607.783.129 807.331.143
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 122.826.289 171.179.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 484.956.840 636.152.059
Diğer Alacaklar
74.312.982 58.844.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
74.312.982 1.318.494.797 106.848.743 519.664.979
Genel Yönetim Giderleri
15 -55.037.504 -39.318.361 -19.974.223 -15.469.900
Pazarlama Giderleri
15 -15.839.411 -20.364.081 -5.501.201 -5.024.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
LİYET KARI (ZARARI)
344.609.652 1.256.185.542 82.890.849 458.187.227
Finansman Gelirleri
18 256.012.138 317.577.976 119.454.482 242.346.694
Finansman Giderleri
19 -485.659.099 -1.127.090.426 -152.721.810 -742.880.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
114.962.691 446.673.092 49.623.521 -42.346.195
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
94.314.856 39.707.422 -10.505.600 89.800.986
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.928.671 -266.827 -4.658.115 -63.345
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 99.243.527 39.974.249 -5.847.485 89.864.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
209.277.547 486.380.514 39.117.921 47.454.791
DÖNEM KARI (ZARARI)
209.277.547 486.380.514 39.117.921 47.454.791
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-176 -211.567 -78 -152.445
Ana Ortaklık Payları
209.277.723 486.592.081 39.117.999 47.607.236
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 0,18360000 0,42680000 0,03430000 0,04180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.300.137 3.153.904 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -12.930.255 3.886.686 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.630.118 -732.782 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 2.630.118 -732.782 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.300.137 3.153.904 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
198.977.410 489.534.418 39.117.921 47.454.791
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-176 -211.567 -78 -152.445
Ana Ortaklık Payları
198.977.586 489.745.985 39.117.999 47.607.236http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796208


BIST
18:051.509
Değişim :  1,09% |  16,27
Açılış :  1.501  
Önceki Kapanış :  1.493  
En Yüksek
1.513
En Düşük
1.501
BIST En Aktif Hisseler18:05
SELVA 9,02 35.557.451 % 10,00  
ISGSY 8,70 248.212.542 % 9,99  
AKMGY 40,06 2.962.112 % 9,99  
ERBOS 114,00 131.898.440 % 9,93  
MERIT 28,78 2.624.822 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5280 9,5300 % -0,57  
Euro 11,0546 11,0712 % -0,59  
Sterlin 13,0742 13,1397 % -0,58  
Frank 10,3174 10,3796 % -0,56  
Riyal 2,5322 2,5449 % -0,58  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 -13,68  
Altın Gr. 550 550 -7,17  
Cumhuriyet 3.611 3.665 -77,00  
Tam 3.591 3.681 -77,88  
Yarım 1.735 1.781 -37,67  
Çeyrek 870 890 -18,84  
Gümüş.Ons 24,15 24,17 -0,42  
Gümüş Gr. 7,38 7,40 -0,18  
B. Petrol 85,61 85,61 0,44