***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 18:21***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.648.845.313 2.865.752 -182.123 36.627.919 510.416.602 814.484.550 4.087.115.765 26 4.087.115.791
Transferler
13 -19.704.413 78.835.986 755.352.977 -814.484.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.300.137 170.159.724 159.859.587 -98 159.859.489
Dönem Karı (Zararı)
170.159.724 170.159.724 -98 170.159.626
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.300.137 -10.300.137 -10.300.137
Kar Payları
-135.401.689 -135.401.689 -135.401.689
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.629.140.900 -7.434.385 -182.123 115.463.905 1.130.367.890 170.159.724 4.111.573.663 -72 4.111.573.591
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715
Transferler
13 -19.333.635 2.636.244 97.342.693 -80.645.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.290 -21.651.954 -4.055 -267.780.691 -289.512.990 -44 -289.513.034
Dönem Karı (Zararı)
-267.780.691 -267.780.691 -44 -267.780.735
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.290 -21.651.954 -4.055 -21.732.299 -21.732.299
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.582.893.289 -30.997.972 -182.123 -4.055 118.100.149 1.115.283.583 -267.780.691 3.591.369.932 -251 3.591.369.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
552.024.362 809.989.028
Dönem Karı (Zararı)
-267.780.735 170.159.626
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-267.780.735 170.159.626
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
292.292.988 166.684.055
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 108.823.460 100.468.654
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.138.030 257.992
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.160.634 248.408
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 22.604 9.584
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.435.775 24.081.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 24.373.782 21.893.519
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.061.993 2.187.882
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
60.204.082 38.354.343
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -6.971.543 -13.035.383
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 67.175.625 51.389.726
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -69.632.875 14.289.537
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
227.819.509 126.029.142
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20.365.605 -10.153.211
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 20.365.605 -10.153.211
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.005.709 1.885.973
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.005.709 1.885.973
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -68.184.206 -104.820.456
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -8.999.998 -29.471.911
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 -2.394.625 5.762.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
539.185.751 476.795.410
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.131.137 -34.286.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.559.171 7.642.914
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
257.681.989 306.740.080
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-300.582.660 -369.951.601
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
178.548.666 272.243.373
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
156.142.269 11.248.708
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
403.731.149 297.028.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.354.646 -13.869.798
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
563.698.004 813.639.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -9.313.051 -7.229.256
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -201.478 -205.462
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -3.059.113 3.784.655
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
900.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-184.368.297 -176.773.296
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-187.500 -187.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.702.364 463.616
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.702.364 463.616
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-181.513.922 -214.693.873
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -179.743.962 -214.104.383
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.769.960 -589.490
Alınan Temettüler
9.282.107 30.926.154
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.651.346 6.718.307
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
211.185.276 -426.192.630
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.171.900.680 263.952.546
Kredilerden Nakit Girişleri
1.171.900.680 263.952.546
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-987.869.290 -502.056.107
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-987.869.290 -502.056.107
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-935.382 -148.990
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
18 77.638.388 46.753.607
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
19 -8.005.513 -61.043.144
Ödenen Temettüler
-135.401.689
Ödenen Faiz
-48.515.150 -51.284.236
Alınan Faiz
18 6.971.543 13.035.383
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
578.841.341 207.023.102
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
578.841.341 207.023.102
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
214.925.986 272.693.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 793.767.327 479.717.026


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 792.687.292 214.925.986
Finansal Yatırımlar
53.001.097 39.349.751
Ticari Alacaklar
4 1.072.463.394 963.888.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 226.629.862 148.165.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 845.833.532 815.723.052
Diğer Alacaklar
164.792.562 118.706.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
164.792.562 118.706.427
Türev Araçlar
13.226.171
Stoklar
5 1.492.252.152 1.746.028.472
Peşin Ödenmiş Giderler
6 514.241.055 218.214.616
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 8.941.130 6.110.289
Diğer Dönen Varlıklar
7.343.997 11.698.643
ARA TOPLAM
4.105.722.679 3.332.149.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.105.722.679 3.332.149.150
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
485.969 485.969
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
7.817.019 7.817.019
Diğer Alacaklar
750.932 277.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
750.932 277.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15.296.013 14.384.913
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
593.045 599.840
Maddi Duran Varlıklar
7 5.725.026.223 5.605.754.579
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.921.556 2.418.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 33.209.804 32.042.651
Peşin Ödenmiş Giderler
6 34.704.671 30.148.450
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.819.805.232 5.693.929.674
TOPLAM VARLIKLAR
9.925.527.911 9.026.078.824
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 438.852.301 10.782.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21,9 423.874.702 417.288.323
Ticari Borçlar
4 2.418.428.977 2.259.398.988
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 3.718.615 3.541.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 2.414.710.362 2.255.857.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 75.853.849 38.139.783
Diğer Borçlar
4.478.035 3.762.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.478.035 3.762.667
Türev Araçlar
7.139.434
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 797.275.790 393.850.526
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,6 133.074.926 60.587.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 664.200.864 333.263.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3.987.819
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 14.856.980 10.996.465
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
136.970.669 19.718.018
ARA TOPLAM
4.321.718.556 3.153.937.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.321.718.556 3.153.937.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21,9 1.575.129.278 1.528.333.955
Ticari Borçlar
4 67.832.160 58.525.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 67.832.160 58.525.280
Diğer Borçlar
460.186
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
460.186
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.278.429 6.972.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.278.429 6.972.545
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 263.517.591 221.707.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 263.517.591 221.707.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 98.222.030 175.719.686
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.012.439.674 1.991.259.013
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.334.158.230 5.145.196.109
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.591.369.932 3.880.882.922
Ödenmiş Sermaye
13 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
13 -82.359.797 -82.359.797
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.551.709.139 1.592.775.073
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.551.895.317 1.592.957.196
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.582.893.289 1.602.303.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.997.972 -9.346.018
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.055
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 118.100.149 115.463.905
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.115.283.583 1.017.940.890
Net Dönem Karı veya Zararı
-267.780.691 80.645.302
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-251 -207
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.591.369.681 3.880.882.715
TOPLAM KAYNAKLAR
9.925.527.911 9.026.078.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.254.927.769 3.275.355.632 1.740.340.684 1.639.298.663
Satışların Maliyeti
14 -2.993.739.205 -2.882.832.145 -1.591.328.145 -1.419.002.413
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
261.188.564 392.523.487 149.012.539 220.296.250
BRÜT KAR (ZARAR)
261.188.564 392.523.487 149.012.539 220.296.250
Genel Yönetim Giderleri
15 -40.137.484 -35.063.281 -20.524.774 -18.563.736
Pazarlama Giderleri
15 -14.894.827 -10.338.210 -7.211.700 -5.439.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 181.153.883 139.496.048 114.081.679 99.190.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -471.148.860 -253.581.427 -233.830.706 -117.514.298
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-83.838.724 233.036.617 1.527.038 177.968.924
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 9.878.866 30.568.159 246.149 760.264
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.005.709 -1.885.973 -300.367 -936.184
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-72.954.149 261.718.803 1.472.820 177.793.004
Finansman Gelirleri
18 137.869.929 136.557.656 86.718.739 98.654.566
Finansman Giderleri
19 -400.880.721 -332.937.289 -219.272.395 -179.596.504
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-335.964.941 65.339.170 -131.080.836 96.851.066
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 68.184.206 104.820.456 24.966.686 5.727.888
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.216.091 -270.556 -1.391.818 -4.849
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 72.400.297 105.091.012 26.358.504 5.732.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-267.780.735 170.159.626 -106.114.150 102.578.954
DÖNEM KARI (ZARARI)
-267.780.735 170.159.626 -106.114.150 102.578.954
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-44 -98 -2 -86
Ana Ortaklık Payları
-267.780.691 170.159.724 -106.114.148 102.579.040
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) -0,23490000 0,14930000 -0,09310000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.732.299 -10.300.137 -21.653.462 -10.219.504
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-76.290 80.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.749.313 -12.930.255 -26.749.313 -10.300.137
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.055 -1.508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.097.359 2.630.118 5.097.359
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.097.359 2.630.118 5.097.359
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.732.299 -10.300.137 -21.653.462 -10.219.504
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-289.513.034 159.859.489 -127.767.612 92.359.450
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-44 -98 -2 -86
Ana Ortaklık Payları
-289.512.990 159.859.587 -127.767.610 92.359.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868398


BIST
18:051.418
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.411  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.419
En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler18:05
UZERB 31,90 1.180.109 % 10,00  
FRIGO 21,34 23.296.177 % 10,00  
KSTUR 265,10 650.025 % 10,00  
PRKAB 17,20 128.824.108 % 9,97  
UFUK 21,18 403.704 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,3628 9,3718 % 0,44  
Euro 10,9056 10,9214 % 0,65  
Sterlin 12,7747 12,8388 % 0,63  
Frank 10,0661 10,1268 % 0,73  
Riyal 2,4807 2,4932 % 0,78  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 9,31  
Altın Gr. 529 529 3,09  
Cumhuriyet 3.500 3.554 34,00  
Tam 3.485 3.572 35,20  
Yarım 1.684 1.728 17,03  
Çeyrek 845 864 8,51  
Gümüş.Ons 23,45 23,48 0,27  
Gümüş Gr. 7,06 7,07 0,10  
B. Petrol 84,28 84,28 -0,05