***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2021 18:40***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715
Transferler
13 -19.333.635 2.636.244 97.342.693 -80.645.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.290 -21.651.954 -4.055 -267.780.691 -289.512.990 -44 -289.513.034
Dönem Karı (Zararı)
-267.780.691 -267.780.691 -44 -267.780.735
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.290 -21.651.954 -4.055 -21.732.299 -21.732.299
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.582.893.289 -30.997.972 -182.123 -4.055 118.100.149 1.115.283.583 -267.780.691 3.591.369.932 -251 3.591.369.681
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.563.668.078 -47.725.491 -182.123 15.159 118.100.149 1.134.508.794 60.651.819 3.903.094.137 -256 3.903.093.881
Transferler
13 -19.244.482 5.007.719 74.888.582 -60.651.819
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.408 -10.691.360 7.923 -103.230.513 1.420.608.884 1.306.553.526 -14 1.306.553.512
Dönem Karı (Zararı)
1.420.608.884 1.420.608.884 -14 1.420.608.870
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.408 -10.691.360 7.923 -103.230.513 -114.055.358 -114.055.358
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.544.282.188 -58.416.851 -182.123 23.082 -103.230.513 123.107.868 1.209.397.376 1.420.608.884 5.209.647.663 -270 5.209.647.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.842.857.554 552.024.362
Dönem Karı (Zararı)
1.420.608.870 -267.780.735
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.420.608.870 -267.780.735
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
562.890.682 292.292.988
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
121.074.416 108.823.460
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
474.169 -3.138.030
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
474.169 -3.160.634
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 22.604
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.764.840 28.435.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 33.678.029 24.373.782
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.913.189 4.061.993
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.911.455 60.204.082
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -32.017.007 -6.971.543
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 34.928.462 67.175.625
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 26.452.357 -69.632.875
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
92.515.228 227.819.509
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-65.340.607 20.365.605
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -65.340.607 20.365.605
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
100.323 -1.005.709
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
100.323 -1.005.709
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 411.963.773 -68.184.206
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -66.103.072 -8.999.998
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 7.077.800 -2.394.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.422.517 539.185.751
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-397.336.160 -114.131.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.549.065 -46.559.171
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-373.619.262 257.681.989
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-690.874.683 -300.582.660
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
831.278.958 178.548.666
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.132.516 156.142.269
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
596.589.137 403.731.149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.043.958 4.354.646
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.941.077.035 563.698.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -4.261.095 -9.313.051
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -1.410.685 -201.478
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -92.547.701 -3.059.113
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
900.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.270.087 -184.368.297
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-187.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.902.768 1.702.364
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 3.902.768 1.702.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.263.891 -181.513.922
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -69.999.800 -179.743.962
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.264.091 -1.769.960
Alınan Temettüler
66.103.072 9.282.107
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.036 -13.651.346
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-555.712.834 211.185.276
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
166.038.839 1.171.900.680
Kredilerden Nakit Girişleri
164.067.062 1.171.900.680
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.971.777
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-678.898.962 -988.171.298
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-678.146.504 -987.869.290
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-752.458 -302.008
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-492.260 -633.374
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
18 64.574.355 77.638.388
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
19 -91.026.712 -8.005.513
Ödenen Faiz
-47.925.101 -48.515.150
Alınan Faiz
18 32.017.007 6.971.543
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
E NAKİT BENZERLERİ
23 1.440.224.611 214.925.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 2.722.099.244 793.767.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 2.722.099.244 1.440.224.611
Finansal Yatırımlar
14.948 2.912
Ticari Alacaklar
4 1.648.440.796 1.280.971.039
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 325.407.622 232.939.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.323.033.174 1.048.031.529
Diğer Alacaklar
48.059.791 19.309.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
48.059.791 19.309.347
Türev Araçlar
10.252.936
Stoklar
5 2.197.434.051 1.819.974.579
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.037.873.528 345.761.635
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 4.517.589 2.126.016
Diğer Dönen Varlıklar
36.317.555 23.273.597
ARA TOPLAM
7.705.010.438 4.931.643.736
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.705.010.438 4.931.643.736
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
485.969 485.969
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
7.817.019 7.817.019
Diğer Alacaklar
5.228.847 3.430.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.228.847 3.430.226
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
17.147.541 17.247.864
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
579.758 586.538
Maddi Duran Varlıklar
7 5.830.887.948 5.819.238.652
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.523.788 1.637.494
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 34.997.062 31.646.996
Şerefiye
5.411.705 5.411.705
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.585.357 26.235.291
Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.556.835 5.794.045
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.903.224.767 5.887.884.803
TOPLAM VARLIKLAR
13.608.235.205 10.819.528.539
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.238.508 271.157.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.238.508 271.157.387
Banka Kredileri
21 269.916.367
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 21 699.076.638 444.620.759
Ticari Borçlar
4 3.315.530.064 2.518.507.322
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 2.162.636 3.565.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 3.313.367.428 2.514.941.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 56.647.797 41.199.574
Diğer Borçlar
5.340.723 4.761.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.340.723 4.761.998
Türev Araçlar
55.087.671
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 2.011.120.353 1.414.487.108
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,6 184.133.883 255.014.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 1.826.986.470 1.159.472.754
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 276.010.796 4.437.785
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.553.341 14.877.215
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 11.553.341 14.877.215
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
66.499.861 49.181.272
ARA TOPLAM
6.443.018.081 4.818.318.091
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.443.018.081 4.818.318.091
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.316.962.362 1.533.267.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.316.962.362 1.533.267.857
Banka Kredileri
21 1.316.197.141 1.532.637.212
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 765.221 630.645
Ticari Borçlar
4 91.207.600 79.269.519
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 91.207.600 79.269.519
Diğer Borçlar
4.896.663 3.109.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.896.663 3.109.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.205.584 7.249.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.205.584 7.249.692
Uzun Vadeli Karşılıklar
346.997.270 304.334.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 346.997.270 304.334.928
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 188.300.252 170.884.887
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.955.569.731 2.098.116.567
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.398.587.812 6.916.434.658
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.209.647.663 3.903.094.137
Ödenmiş Sermaye
13 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
13 -82.359.797 -82.359.797
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.485.706.296 1.515.775.623
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.485.865.337 1.515.942.587
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.544.282.188 1.563.668.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.416.851 -47.725.491
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.082 15.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 41,14 9.388.721 % 10,00  
MRSHL 258,60 16.505.112 % 10,00  
NUHCM 43,86 59.865.104 % 9,98  
COSMO 11,68 1.407.674 % 9,98  
ERBOS 94,35 88.073.454 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,6006 9,6037 % 1,09  
Euro 11,1808 11,1986 % 1,07  
Sterlin 13,1683 13,2344 % 0,68  
Frank 10,4366 10,4994 % 1,17  
Riyal 2,5521 2,5649 % 0,95  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 11,23  
Altın Gr. 554 554 8,58  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 0,16  
Gümüş Gr. 7,50 7,52 0,12  
B. Petrol 85,67 85,67 1,06