***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2017 19:23***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 896.917.094 -7.767.588 -174.943 33.450.113 370.771.935 -21.335.053 2.348.996.845 -27.828 2.348.969.017
Transferler
12 -3.086.040 -18.249.013 21.335.053
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.168.236 232.539 -1.935.697 17.309 -1.918.388
Dönem Karı (Zararı)
232.539 232.539 17.309 249.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.168.236 -2.168.236 -2.168.236
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 893.831.054 -9.935.824 -174.943 33.450.113 352.522.922 232.539 2.347.061.148 -10.519 2.347.050.629
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 884.492.540 4.533.749 -182.123 33.450.113 361.861.436 -123.789.879 2.237.501.123 -115.062 2.237.386.061
Transferler
12 -3.522.867 854.035 -121.121.047 123.789.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.585.030 -5.585.030 -22.483 -5.607.513
Dönem Karı (Zararı)
-5.585.030 -5.585.030 -22.483 -5.607.513
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-698.110 -698.110 -698.110
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 880.969.673 4.533.749 -182.123 34.304.148 240.740.389 -5.585.030 2.231.217.983 -137.545 2.231.080.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
181.480.498 -12.774.282
Dönem Karı (Zararı)
-5.607.513 249.848
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.607.513 249.848
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
140.506.630 -595.168
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 27.023.017 31.660.080
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-76.228 -19.308.661
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -76.228 -19.308.661
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.724.555 6.360.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 9.580.182 6.304.777
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 179.490 55.916
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 7.964.883 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.230.096 23.337.349
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.550.615 -2.732.299
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 25.094.949 26.069.648
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6.685.762
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
82.198.004 -35.864.860
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.184.491 4.772.343
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8.184.491 4.772.343
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
82.452 252.728
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
82.452 252.728
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -15.087.347 -6.640.257
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -8.072.694 -8.163.560
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 300.284 2.998.977
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
49.166.134 -9.962.380
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-724.376 -249.695.437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.078.774 14.558.966
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.113.307 42.994.204
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14.088.906 14.686.312
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
210.749.585 -165.188.446
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.773.371 -11.087.964
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-107.737.230 319.183.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.754.701 24.586.045
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
184.065.251 -10.307.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -2.008.232 -2.436.356
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-576.521 -30.226
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.589.401 -62.698.847
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
937.556 277
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 937.556 277
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.383.386 -64.286.382
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -41.742.446 -64.256.943
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -640.940 -29.439
Alınan Temettüler
554.539 1.587.258
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-698.110
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-181.508.177 74.883.323
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.120.000 198.331.401
Kredilerden Nakit Girişleri
5.120.000 198.331.401
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-169.810.836 -98.855.031
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-169.810.836 -98.855.031
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-345.393 -587.930
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
6.934.370
Ödenen Faiz
19 -26.956.933 -26.737.416
Alınan Faiz
18 3.550.615 2.732.299
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.617.080 -589.806
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.617.080 -589.806
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
329.638.278 259.824.128
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
288.021.198 259.234.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 288.021.198 329.638.278
Ticari Alacaklar
417.421.445 411.566.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 81.582.094 109.281.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 335.839.351 302.285.145
Diğer Alacaklar
15.676.728 8.589.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.676.728 8.589.806
Türev Araçlar
7.480.241
Stoklar
6 770.164.900 700.444.816
Peşin Ödenmiş Giderler
9 149.130.160 163.219.066
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 1.964.334 1.434.640
Diğer Dönen Varlıklar
8.958.963 19.489.918
ARA TOPLAM
1.651.337.728 1.641.863.611
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.651.337.728 1.641.863.611
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.302.988 8.302.988
Diğer Alacaklar
273.654 281.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
273.654 281.802
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15.294.984 15.931.975
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
637.378 640.787
Maddi Duran Varlıklar
7 3.857.049.335 3.827.013.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 32.359.926 32.301.405
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.008.467 3.181.751
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 136.234.963 120.928.330
Diğer Duran Varlıklar
5.339.717 5.563.463
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.060.501.412 4.014.146.042
TOPLAM VARLIKLAR
5.711.839.140 5.656.009.653
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 10.842.379 6.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 511.430.688 494.386.418
Ticari Borçlar
893.045.527 679.956.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 10.258.121 7.733.324
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5,21 882.787.406 672.223.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20.401.565 26.410.789
Diğer Borçlar
1.681.281 2.142.779
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.681.281 2.142.779
Türev Araçlar
8.184.491 545.871
Ertelenmiş Gelirler
305.168.260 412.905.490
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 55.519.744 116.901.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9,21 249.648.516 296.004.161
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 192.161 19.702
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.752.904 8.608.531
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 16.752.904 8.608.531
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.852.690 8.153.497
ARA TOPLAM
1.776.551.946 1.639.129.772
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.776.551.946 1.639.129.772
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.515.671.356 1.600.232.856
Ticari Borçlar
33.573.719 31.869.391
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 33.573.719 31.869.391
Ertelenmiş Gelirler
6.775.288 6.777.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 6.775.288 6.777.130
Uzun Vadeli Karşılıklar
148.186.393 140.614.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 148.186.393 140.614.443
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.704.206.756 1.779.493.820
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
EEN604714L78677T***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Financial Report )

Presentation Currency TL
Nature of Financial Statements Consolidated

Footnote Reference
Equity
Equity attributable to owners of parent [member] Non-controlling interests [member]
Issued Capital Inflation Adjustments on Capital Balancing Account for Merger Capital Additional Capital Contribution of Shareholders Capital Advance Treasury Shares Capital Adjustments due to Cross-Ownership Share premiums or discounts Effects of Combinations of Entities or Businesses Under Common Control Put Option Revaluation Fund Related with Non-controlling Interests Share Based Payments Other Accumulated Comprehensive Income That Will Not Be Reclassified In Profit Or Loss Other Accumulated Comprehensive Income That Will Be Reclassified In Profit Or Loss Restricted Reserves Appropriated From Profits [member] Other equity interest [member] Other reserves [member] Advance Dividend Payments (Net) Retained Earnings
Accumulated Gains (Losses) from Investments in Equity Instruments Gains/Losses on Revaluation and Remeasurement [member] Gains (Losses) Due to Change in Fair Value of Financial Liability Attributable to Change in Credit Risk of Liability Gains (Losses) on Hedging Instruments that Hedge Investments in Equity Instruments Share Of Other Comprehensive İncome Of Associates And Joint Ventures Accounted for Using Equity Method that will not be Reclassified to Profit or Loss Exchange Differences on Translation Other Reserves Of Other Gains (Losses) Exchange Differences on Translation Reserve Of Gains or Losses on Hedge Gains (Losses) on Revaluation and Reclassification Change in Value of Time Value of Options Change in Value of Forward Elements of Forward Contracts Change in Value of Foreign Currency Basis Spreads Share of Other Comprehensive Income of Associates and Joint Ventures Accounted for Using Equity Method that will be Reclassified to Profit or Loss Other Gains (Losses) Prior Years' Profits or Losses Net Profit or Loss
Increases (Decreases) on Revaluation of Property, Plant and Equipment Increases (Decreases) on Revaluation of Intangible Assets Gains (Losses) on Remeasurements of Defined Benefit Plans Other Revaluation Increases (Decreases) Cash Flow Hedges Gains or Losses on Hedges of Net Investment in Foreign Operations Other Gains or Losses on Hedge Gains (Losses) on Remeasuring and/or Reclassification of Available-for-sale Financial Assets Gains (Losses) from Financial Assets Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income Reserve of Other Remeasuring or Reclassification Adjustments
Previous Period 01.01.2016 - 31.03.2016
Statement of changes in equity [abstract]

Statement of changes in equity [line items]

Equity at beginning of period
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 896.917.094 -7.767.588 -174.943 33.450.113 370.771.935 -21.335.053 2.348.996.845 -27.828 2.348.969.017
Transfers
12 -3.086.040 -18.249.013 21.335.053
Total Comprehensive Income (Loss)
-2.168.236 232.539 -1.935.697 17.309 -1.918.388
Profit (loss)
232.539 232.539 17.309 249.848
Other Comprehensive Income (Loss)
-2.168.236 -2.168.236 -2.168.236
Equity at end of period
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 893.831.054 -9.935.824 -174.943 33.450.113 352.522.922 232.539 2.347.061.148 -10.519 2.347.050.629
Current Period 01.01.2017 - 31.03.2017
Statement of changes in equity [abstract]

Statement of changes in equity [line items]

Equity at beginning of period
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 884.492.540 4.533.749 -182.123 33.450.113 361.861.436 -123.789.879 2.237.501.123 -115.062 2.237.386.061
Transfers
12 -3.522.867 854.035 -121.121.047 123.789.879
Total Comprehensive Income (Loss)
-5.585.030 -5.585.030 -22.483 -5.607.513
Profit (loss)
-5.585.030 -5.585.030 -22.483 -5.607.513
Increase (Decrease) through Treasury Share Transactions
-698.110 -698.110 -698.110
Equity at end of period
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 880.969.673 4.533.749 -182.123 34.304.148 240.740.389 -5.585.030 2.231.217.983 -137.545 2.231.080.438


Presentation Currency TL
Nature of Financial Statements Consolidated

Footnote Reference Current Period 01.01.2017 - 31.03.2017 Previous Period 01.01.2016 - 31.03.2016
Statement of cash flows (Indirect Method)

CASH FLOWS FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES
181.480.498 -12.774.282
Profit (Loss)
-5.607.513 249.848
Profit (Loss) from Continuing Operations
-5.607.513 249.848
Adjustments to Reconcile Profit (Loss)
140.506.630 -595.168
Adjustments for depreciation and amortisation expense
7,8 27.023.017 31.660.080
Adjustments for Impairment Loss (Reversal of Impairment Loss)
-76.228 -19.308.661
Adjustments for Impairment Loss (Reversal of Impairment Loss) of Inventories
6 -76.228 -19.308.661
Adjustments for provisions
17.724.555 6.360.693
Adjustments for (Reversal of) Provisions Related with Employee Benefits
11 9.580.182 6.304.777
Adjustments for (Reversal of) Lawsuit and/or Penalty Provisions
10 179.490 55.916
Adjustments for (Reversal of) Other Provisions
10 7.964.883 0
Adjustments for Interest (Income) Expenses
28.230.096 23.337.349
Adjustments for Interest Income
18 -3.550.615 -2.732.299
Adjustments for interest expense
19 25.094.949 26.069.648
Deferred Financial Expense from Credit Purchases
6.685.762
Adjustments for unrealised foreign exchange losses (gains)
82.198.004 -35.864.860
Adjustments for fair value losses (gains)
8.184.491 4.772.343
Adjustments for Fair Value (Gains) Losses on Derivative Financial Instruments
8.184.491 4.772.343
Adjustments for Undistributed Profits of Investments Accounted for Using Equity Method
82.452 252.728
Adjustments for undistributed profits of associates
82.452 252.728
Adjustments for Tax (Income) Expenses
20 -15.087.347 -6.640.257
Other adjustments for which cash effects are investing or financing cash flow
17 -8.072.694 -8.163.560
Other adjustments to reconcile profit (loss)
16 300.284 2.998.977
Changes in Working Capital
49.166.134 -9.962.380
Adjustments for decrease (increase) in trade accounts receivable
-724.376 -249.695.437
Adjustments for Decrease (Increase) in Other Receivables Related with Operations
-7.078.774 14.558.966
Adjustments for decrease (increase) in inventories
-65.113.307 42.994.204
Decrease (Increase) in Prepaid Expenses
14.088.906 14.686.312
Adjustments for increase (decrease) in trade accounts payable
210.749.585 -165.188.446
Adjustments for increase (decrease) in other operating payables
-5.773.371 -11.087.964
Increase (Decrease) in Deferred Income
-107.737.230 319.183.940
Other Adjustments for Other Increase (Decrease) in Working Capital
10.754.701 24.586.045
Cash Flows from (used in) Operations
184.065.251 -10.307.700
Payments Related with Provisions for Employee Benefits
11 -2.008.232 -2.436.356
Income taxes refund (paid)
-576.521 -30.226
CASH FLOWS FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES
-41.589.401 -62.698.847
Proceeds from sales of property, plant, equipment and intangible assets
937.556 277
Proceeds from sales of property, plant and equipment
7 937.556 277
Purchase of Property, Plant, Equipment and Intangible Assets
-42.383.386 -64.286.382
Purchase of property, plant and equipment
7 -41.742.446 -64.256.943
Purchase of intangible assets
8 -640.940 -29.439
Dividends received
554.539 1.587.258
Other inflows (outflows) of cash
-698.110
CASH FLOWS FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES
-181.508.177 74.883.323
Proceeds from borrowings
5.120.000 198.331.401
Proceeds from Loans
5.120.000 198.331.401
Repayments of borrowings
-169.810.836 -98.855.031
Loan Repayments
-169.810.836 -98.855.031
Payments of Finance Lease Liabilities
-345.393 -587.930
Cash Receipts from Future Contracts, Forward Contracts, Option Contracts and Swap Contracts
6.934.370
Interest paid
19 -26.956.933 -26.737.416
Interest Received
18 3.550.615 2.732.299
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS BEFORE EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES
-41.617.080 -589.806
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
-41.617.080 -589.806
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD
329.638.278 259.824.128
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD
288.021.198 259.234.322


Presentation Currency TL
Nature of Financial Statements Consolidated

Footnote Reference Current Period 31.03.2017 Previous Period 31.12.2016
Statement of Financial Position (Balance Sheet)

Assets [abstract]

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents
3 288.021.198 329.638.278
Trade Receivables
417.421.445 411.566.846
Trade Receivables Due From Related Parties
5 81.582.094 109.281.701
Trade Receivables Due From Unrelated Parties
5,21 335.839.351 302.285.145
Other Receivables
15.676.728 8.589.806
Other Receivables Due From Unrelated Parties
15.676.728 8.589.806
Derivative Financial Assets
7.480.241
Inventories
6 770.164.900 700.444.816
Prepayments
9 149.130.160 163.219.066
Current Tax Assets
20 1.964.334 1.434.640
Other current assets
8.958.963 19.489.918
SUB-TOTAL
1.651.337.728 1.641.863.611
Total current assets
1.651.337.728 1.641.863.611
NON-CURRENT ASSETS

Financial Investments
8.302.988 8.302.988
Other Receivables
273.654 281.802
Other Receivables Due From Unrelated Parties
273.654 281.802
Investments accounted for using equity method
15.294.984 15.931.975
Investment property
637.378 640.787
Property, plant and equipment
7 3.857.049.335 3.827.013.541
Intangible assets and goodwill
8 32.359.926 32.301.405
Prepayments
9 5.008.467 3.181.751
Deferred Tax Asset
20 136.234.963 120.928.330
Other Non-current Assets
5.339.717 5.563.463
Total non-current assets
4.060.501.412 4.014.146.042
Total assets
5.711.839.140 5.656.009.653
LIABILITIES AND EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Current Borrowings
4 10.842.379 6.000.000
Current Portion of Non-current Borrowings
4 511.430.688 494.386.418
Trade Payables
893.045.527 679.956.695
Trade Payables to Related Parties
5 10.258.121 7.733.324
Trade Payables to Unrelated Parties
5,21 882.787.406 672.223.371
Employee Benefit Obligations
20.401.565 26.410.789
Other Payables
1.681.281 2.142.779
Other Payables to Unrelated Parties
1.681.281 2.142.779
Derivative Financial Liabilities
8.184.491 545.871
Deferred Income
305.168.260 412.905.490
Deferred Income From Related Parties
9 55.519.744 116.901.329
Deferred Income from Unrelated Parties
9,21 249.648.516 296.004.161
Current tax liabilities, current
20 192.161 19.702
Current provisions
16.752.904 8.608.531
Other current provisions
10 16.752.904 8.608.531
Other Current Liabilities
8.852.690 8.153.497
SUB-TOTAL
1.776.551.946 1.639.129.772
Total current liabilities
1.776.551.946 1.639.129.772
NON-CURRENT LIABILITIES

Long Term Borrowings
4 1.515.671.356 1.600.232.856
Trade Payables
33.573.719 31.869.391
Trade Payables To Unrelated Parties
5 33.573.719 31.869.391
Deferred Income
6.775.288 6.777.130
Deferred Income from Unrelated Parties
9 6.775.288 6.777.130
Non-current provisions
148.186.393 140.614.443
Non-current provisions for employee benefits
11 148.186.393 140.614.443
Total non-current liabilities
1.704.206.756 1.779.493.820
Total liabilities
3.480.758.702 3.4 3.480.758.702 3.418.623.592
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.231.217.983 2.237.501.123
Ödenmiş Sermaye
12 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
12 -79.980.372 -79.282.262
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
885.321.299 888.844.166
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
885.503.422 889.026.289
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 880.969.673 884.492.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.533.749 4.533.749
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 34.304.148 33.450.113
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
240.740.389 361.861.436
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.585.030 -123.789.879
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-137.545 -115.062
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.231.080.438 2.237.386.061
TOPLAM KAYNAKLAR
5.711.839.140 5.656.009.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 866.896.673 502.751.211
Satışların Maliyeti
14 -767.824.219 -501.024.706
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.072.454 1.726.505
BRÜT KAR (ZARAR)
99.072.454 1.726.505
Genel Yönetim Giderleri
15 -9.248.754 -9.508.450
Pazarlama Giderleri
15 -9.032.387 -3.384.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 80.772.482 26.599.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -102.802.000 -32.313.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.761.795 -16.880.669
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 8.475.000 8.576.519
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-82.452 -252.728
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
67.154.343 -8.556.878
Finansman Gelirleri
18 70.777.820 53.629.873
Finansman Giderleri
19 -158.627.023 -51.463.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-20.694.860 -6.390.409
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.087.347 6.640.257
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -219.286 -383.887
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 15.306.633 7.024.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.607.513 249.848
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.607.513 249.848
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.483 17.309
Ana Ortaklık Payları
-5.585.030 232.539
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -2.168.236
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.724.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
556.033
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
556.033
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -2.168.236
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.607.513 -1.918.388
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.483 17.309
Ana Ortaklık Payları
-5.585.030 -1.935.697http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604714


BIST
10:501.463
Değişim :  0,50% |  7,30
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.464
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler10:50
SERVE 15,74 121.387 % 9,99  
COSMO 11,68 60.444 % 9,98  
HLGYO 2,84 57.487.993 % 8,40  
ERBOS 91,90 43.541.058 % 7,11  
DOBUR 40,06 3.210.303 % 7,11  
10:50 Alış Satış %  
Dolar 9,6136 9,6177 % 1,24  
Euro 11,1952 11,2015 % 1,10  
Sterlin 13,2294 13,2957 % 1,15  
Frank 10,4496 10,5125 % 1,30  
Riyal 2,5585 2,5713 % 1,20  
10:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 8,36  
Altın Gr. 555 555 10,26  
Cumhuriyet 3.570 3.624 70,00  
Tam 3.551 3.640 69,48  
Yarım 1.716 1.761 33,61  
Çeyrek 861 880 16,80  
Gümüş.Ons 24,30 24,32 0,14  
Gümüş Gr. 7,53 7,54 0,15  
B. Petrol 84,59 84,59 -0,02