***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

10.08.2016 18:32***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 59.302.079 35.635.371 38.930.304 23.870.824
Satışların Maliyeti
14 -52.993.466 -33.609.036 -34.493.391 -22.745.129
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.308.613 2.026.335 4.436.913 1.125.695
BRÜT KAR (ZARAR)
6.308.613 2.026.335 4.436.913 1.125.695
Genel Yönetim Giderleri
-1.828.016 -1.625.801 -966.903 -1.032.569
Pazarlama Giderleri
-1.518.148 -462.147 -1.147.417 -324.872
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-33.143 -19.539 -28.714 -9.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.252.825 1.364.627 806.164 540.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -955.212 -882.970 -464.911 -371.036
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.226.919 400.505 2.635.132 -71.398
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.188 583.874 20.188 583.874
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1.097 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.247.107 983.282 2.655.320 512.476
Finansman Gelirleri
5.808 3.282 5.808 3.075
Finansman Giderleri
16 -310.396 -47.657 -163.301 -15.685
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.942.519 938.907 2.497.827 499.866
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-318.734 -231.138 -230.650 -83.056
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -531.361 -371.350 -370.832 -272.321
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 212.627 140.212 140.182 189.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 2.623.785 707.769 2.267.177 416.810
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.623.785 707.769 2.267.177 416.810
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 33.902 -6.562 41.963 -12.727
Ana Ortaklık Payları
18 2.589.883 714.331 2.225.214 429.537
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 55.925 5.207.037 -48.533 851.372 -7.238.902 363.275 66.389.906 141.114 66.531.020
Transferler
13 47.302 315.973 -363.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
714.331 714.331 -6.562 707.769
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 55.925 5.207.037 -48.533 898.674 -6.922.929 714.331 67.104.237 134.552 67.238.789
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 55.925 5.207.037 -78.654 898.674 -6.922.929 2.061.718 68.421.503 99.975 68.521.478
Transferler
13 144.941 1.916.777 -2.061.718
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.589.883 2.589.883 33.902 2.623.785
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 55.925 5.207.037 -78.654 1.043.615 -5.006.152 2.589.883 71.011.386 133.877 71.145.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.108.315 2.906.124
Dönem Karı (Zararı)
18 2.623.785 707.769
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.623.785 707.769
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.371.738 318.543
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
600.402 499.945
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
168.203 127.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
162.978 116.295
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.225 10.813
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
304.588 43.129
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.808 -3.282
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 310.396 46.411
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 318.733 231.138
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.188 -582.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.358.685 1.984.056
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.558.284 -8.231.534
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.490 -904.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.569.774 -7.327.470
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
524.719 -1.927.779
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
524.719 -1.927.779
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.412.643 2.799.178
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.671.009 3.470.613
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.842.640 2.681.958
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -659.865
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.842.640 3.341.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
108.820 25.393
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
182.424 3.166.227
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
187.451 3.160.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.027 5.758
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.354.208 3.010.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.068 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-236.825 -104.244
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.820.533 1.384.321
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.271 1.566.307
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.271 1.566.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.842.804 -181.986
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -9.842.804 -181.986
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.193.168 -629.222
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.497.756 -586.093
Kredilerden Nakit Girişleri
4.497.756 -586.093
Ödenen Faiz
16 -310.396 -46.411
Alınan Faiz
5.808 3.282
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.480.950 3.661.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.480.950 3.661.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 238.037 1.689.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.718.987 5.350.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 2.623.785 707.769 2.267.177 416.810
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.623.785 707.769 2.267.177 416.810
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 33.902 -6.562 41.963 -12.727
Ana Ortaklık Payları
18 2.589.883 714.331 2.225.214 429.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.718.987 238.037
Ticari Alacaklar
5 39.375.640 35.817.356
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27.770.482 27.781.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.605.158 8.035.384
Diğer Alacaklar
6 4.865.517 5.390.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.865.517 5.390.236
Stoklar
7 12.520.090 11.107.447
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.286.364 3.435.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.286.364 3.435.000
Diğer Dönen Varlıklar
12 3.304.335 3.491.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.304.335 3.491.786
ARA TOPLAM
70.070.933 59.479.862
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.070.933 59.479.862
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 555 555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
555 555
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
960.000 960.000
Maddi Duran Varlıklar
8 21.422.858 12.169.830
Arazi ve Arsalar
3.583.758 3.583.758
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
42.467 45.171
Binalar
4.066.437 3.956.312
Tesis, Makine ve Cihazlar
13.510.512 4.438.291
Taşıtlar
21.182 2.703
Mobilya ve Demirbaşlar
198.502 143.595
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.056.615 5.069.325
Şerefiye
5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.358 24.068
Peşin Ödenmiş Giderler
1.032 4.523.405
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.032 4.523.405
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 4.852.809 4.659.971
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.293.869 27.383.086
TOPLAM VARLIKLAR
102.364.802 86.862.948
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.597.361 612.565
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.597.361 612.565
Banka Kredileri
4 4.597.361 612.565
Ticari Borçlar
5 22.844.117 15.001.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22.844.117 15.001.477
Diğer Borçlar
6 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler
11 946.412 946.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
946.412 946.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 365.337 75.038
Kısa Vadeli Karşılıklar
440.077 331.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
352.153 243.333
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
87.924 87.924
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 67.874 72.901
ARA TOPLAM
29.261.296 17.039.768
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.261.296 17.039.768
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
522.421 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
522.421 0
Banka Kredileri
4 522.421 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.024.032 870.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.024.032 870.122
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 411.790 431.580
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.958.243 1.301.702
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.219.539 18.341.470
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.011.386 68.421.503
Ödenmiş Sermaye
13 48.000.000 48.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 19.199.732 19.199.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 55.925 55.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.128.383 5.128.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.128.383 5.128.383
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 5.207.037 5.207.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -78.654 -78.654
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.043.615 898.674
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -5.006.152 -6.922.929
Net Dönem Karı veya Zararı
18 2.589.883 2.061.718
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 133.877 99.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.145.263 68.521.478
TOPLAM KAYNAKLAR
102.364.802 86.862.948http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/552035


BIST18:0589.511
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
DITAS 11,11 2.905.950 % 10,00  
DARDL 5,08 1.788.693 % 9,96  
ADEL 12,06 10.719.653 % 9,94  
ARDYZ 13,06 51.275.731 % 9,93  
BMELK 1,33 320.357 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1720 8,2130 % -1,13  
Frank 6,7569 6,7976 % -2,28  
Riyal 1,7498 1,7585 % -1,51  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.611 1.613 -1,74  
Altın Gr. 343 343 0,02  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,42 14,47 -0,02  
Gümüş Gr. 3,08 3,09 0,00  
B. Petrol 29,19 29,19 -0,75