***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

07.11.2016 17:51***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 94.364.913 71.281.902 35.062.834 35.646.531
Satışların Maliyeti
14 -83.910.295 -65.760.363 -30.916.829 -32.151.327
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.454.618 5.521.539 4.146.005 3.495.204
BRÜT KAR (ZARAR)
10.454.618 5.521.539 4.146.005 3.495.204
Genel Yönetim Giderleri
-2.821.856 -3.368.837 -993.840 -1.743.036
Pazarlama Giderleri
-2.621.078 -998.781 -1.102.930 -536.634
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-44.778 -29.392 -11.635 -9.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.888.688 2.315.613 635.863 950.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.418.740 -1.930.146 -463.528 -1.047.176
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.436.854 1.509.996 2.209.935 1.109.491
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.188 583.874 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1.097 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.457.042 2.092.773 2.209.935 1.109.491
Finansman Gelirleri
21.858 10.997 16.050 7.715
Finansman Giderleri
16 -588.885 -70.650 -278.489 -22.993
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.890.015 2.033.120 1.947.496 1.094.213
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-753.560 -411.295 -434.826 -180.157
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -905.933 -766.152 -374.572 -394.802
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 152.373 354.857 -60.254 214.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 4.136.455 1.621.825 1.512.670 914.056
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.136.455 1.621.825 1.512.670 914.056
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 30.194 -39.230 -3.708 -32.668
Ana Ortaklık Payları
18 4.106.261 1.661.055 1.516.378 946.724
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,08620000 0,03380000 0,03150000 0,01900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 55.925 5.207.037 -48.533 851.372 -7.238.902 363.275 66.389.906 141.114 66.531.020
Transferler
13 47.302 315.973 -363.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.661.055 1.661.055 -39.230 1.621.825
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 55.925 5.207.037 -48.533 898.674 -6.922.929 1.661.055 68.050.961 101.884 68.152.845
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 55.925 5.207.037 -78.654 898.674 -6.922.929 2.061.718 68.421.503 99.975 68.521.478
Transferler
13 144.941 1.916.777 -2.061.718
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.106.261 4.106.261 30.194 4.136.455
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
13 -3.412.827 -3.412.827 -3.412.827
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 -3.412.827 55.925 5.207.037 -78.654 1.043.615 -5.006.152 4.106.261 69.114.937 130.169 69.245.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.298.432 227.856
Dönem Karı (Zararı)
4.136.455 1.621.825
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 4.136.455 1.621.825
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.573.145 931.643
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.089.977 753.506
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
182.770 291.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
247.060 276.766
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-64.290 14.804
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
567.027 58.049
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.858 -10.997
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 588.885 69.046
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 753.559 411.295
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.188 -582.777
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-20.188 -582.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.176.265 -1.805.906
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.140.730 -14.017.751
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.159.696 -1.237.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.981.034 -12.780.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
895.974 -1.516.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
895.974 -1.516.102
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
426.204 1.624.660
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.139.273 3.014.849
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.729.459 7.338.254
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -715.123
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.729.459 8.053.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
106.725 -28.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-980.640 1.778.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-989.415 1.541.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.775 237.185
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.885.865 747.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-46.421 -142.974
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-541.012 -376.732
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.308.630 802.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.271 1.566.307
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.271 1.566.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.330.901 -763.820
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -10.330.901 -757.734
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.086
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.794.346 -24.642
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.412.827 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.412.827 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.774.200 33.407
Kredilerden Nakit Girişleri
5.774.200 33.407
Ödenen Faiz
16 -588.885 -69.046
Alınan Faiz
21.858 10.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.784.148 1.005.701
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.784.148 1.005.701
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 238.037 1.689.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.022.185 2.695.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 4.136.455 1.621.825 1.512.670 914.056
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.136.455 1.621.825 1.512.670 914.056
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 30.194 -39.230 -3.708 -32.668
Ana Ortaklık Payları
18 4.106.261 1.661.055 1.516.378 946.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.022.185 238.037
Ticari Alacaklar
5 44.958.088 35.817.356
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28.941.670 27.781.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.016.418 8.035.384
Diğer Alacaklar
6 4.494.262 5.390.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.494.262 5.390.236
Stoklar
7 10.681.243 11.107.447
Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.809.943 3.435.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.809.943 3.435.000
Diğer Dönen Varlıklar
12 4.481.201 3.491.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.481.201 3.491.786
ARA TOPLAM
73.446.922 59.479.862
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.446.922 59.479.862
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
555 555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 555 555
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
960.000 960.000
Maddi Duran Varlıklar
8 21.421.379 12.169.830
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.055.330 5.069.325
Şerefiye
5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.073 24.068
Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.189 4.523.405
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 4.879.837 4.659.971
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.326.290 27.383.086
TOPLAM VARLIKLAR
105.773.212 86.862.948
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.828.139 612.565
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.828.139 612.565
Banka Kredileri
4 5.828.139 612.565
Ticari Borçlar
5 26.730.936 15.001.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26.730.936 15.001.477
Diğer Borçlar
6 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler
11 946.412 946.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 364.922 75.038
Kısa Vadeli Karşılıklar
437.982 331.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
350.058 243.333
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
87.924 87.924
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 81.676 72.901
ARA TOPLAM
34.390.185 17.039.768
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.390.185 17.039.768
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
568.087 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
568.087 0
Banka Kredileri
4 568.087 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.070.761 870.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.070.761 870.122
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 499.073 431.580
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.137.921 1.301.702
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.528.106 18.341.470
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.114.937 68.421.503
Ödenmiş Sermaye
13 48.000.000 48.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 19.199.732 19.199.732
Geri Alınmış Paylar (-)
13 -3.412.827 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 55.925 55.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.128.383 5.128.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.128.383 5.128.383
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 5.207.037 5.207.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -78.654 -78.654
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.043.615 898.674
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -5.006.152 -6.922.929
Net Dönem Karı veya Zararı
18 4.106.261 2.061.718
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 130.169 99.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.245.106 68.521.478
TOPLAM KAYNAKLAR
105.773.212 86.862.948http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566638


BIST
18:0589.085
Değişim :  -0,62% |  -558,58
Açılış :  88.286  
Önceki Kapanış :  89.644  
En Yüksek
90.399
En Düşük
87.889
BIST En Aktif Hisseler
DMSAS 2,75 21.621.181 % 10,00  
IHGZT 5,50 677.202 % 10,00  
DARDL 4,62 2.662.270 % 10,00  
DAGI 2,09 2.706.270 % 10,00  
BMELK 1,21 129.581 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2738 8,3153 % 1,04  
Frank 6,8967 6,9383 % 0,62  
Riyal 1,7749 1,7838 % 1,27  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.588 1.589 11,05  
Altın Gr. 341 341 5,46  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,89 13,93 -0,07  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,02  
B. Petrol 24,84 24,84 -1,51