***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:48***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 72.145.632 84.415.854 29.333.703 32.993.959
Satışların Maliyeti
14 -71.972.922 -77.013.855 -29.544.562 -30.804.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
172.710 7.401.999 -210.859 2.189.669
BRÜT KAR (ZARAR)
172.710 7.401.999 -210.859 2.189.669
Genel Yönetim Giderleri
-3.694.611 -2.115.927 -1.391.538 -645.020
Pazarlama Giderleri
-1.504.982 -2.281.318 -355.111 -1.049.050
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-89.828 -32.947 -19.084 -12.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 4.425.746 2.547.373 2.571.356 550.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.527.367 -1.125.266 -802.150 -404.479
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.218.332 4.393.914 -207.386 629.938
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 130.222 0 38.136
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.218.332 4.524.136 -207.386 668.074
Finansman Gelirleri
98.081 176.152 41.239 159.363
Finansman Giderleri
16 -2.113.258 -1.611.935 -183.605 -584.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.233.509 3.088.353 -349.752 242.447
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
894.398 -560.877 655.463 -44.095
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -13.375 -649.411 -1.598 -147.993
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 907.773 88.534 657.061 103.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 -3.339.111 2.527.476 305.711 198.352
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.339.111 2.527.476 305.711 198.352
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -17.256 -25.117 -16.475 -565
Ana Ortaklık Payları
18 -3.321.855 2.552.593 322.186 198.917
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(kr) 18 -0,06960000 0,05270000 0,00640000 0,00410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 -3.412.827 55.925 5.207.037 -130.728 4.456.442 -8.418.979 3.035.156 67.991.758 133.659 68.125.417
Transferler
13 134.537 2.900.619 -3.035.156
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.552.593 2.552.593 -25.117 2.527.476
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 -3.412.827 55.925 5.207.037 -130.728 4.590.979 -5.518.360 2.552.593 70.544.351 108.542 70.652.893
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -157.195 1.178.152 -2.105.533 3.116.490 82.433.820 231.117 82.664.937
Transferler
13 121.309 2.995.181 -3.116.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.321.855 -3.321.855 -17.256 -3.339.111
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -157.195 1.299.461 889.648 -3.321.855 79.111.965 213.861 79.325.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.417.497 -11.836.944
Dönem Karı (Zararı)
-3.339.111 2.527.476
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 -3.339.111 2.527.476
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.171.305 3.689.592
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.779.092 1.627.514
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
278.640 301.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
269.471 229.568
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.169 72.412
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.007.971 1.329.443
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-98.081 -176.152
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 2.106.052 1.505.595
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -894.398 560.877
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -130.222
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -130.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.858.108 -17.323.470
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.829.255 -13.144.670
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.736.886 -8.348.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.907.631 -4.796.582
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-363.321 2.868.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-363.321 2.868.146
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.831.771 -7.035.918
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-480.534 -3.917.270
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.699.464 6.399.885
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
230.717 -79.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.468.747 6.479.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-178.667 315.971
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.842.192 -2.809.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.342.838 -1.303.215
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
499.354 -1.506.399
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.690.302 -11.106.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-185.466 -213.202
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-87.339 -517.340
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.371.249 -2.914.333
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 497.306
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 497.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.371.249 -3.411.639
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.363.689 -3.341.365
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.560 -70.274
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.217.940 18.229.201
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.209.969 19.558.644
Kredilerden Nakit Girişleri
-4.209.969 19.558.644
Ödenen Faiz
16 -2.106.052 -1.505.595
Alınan Faiz
98.081 176.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.171.692 3.477.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.171.692 3.477.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.564.761 3.368.198
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.393.069 6.846.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 -3.339.111 2.527.476 305.711 198.352
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.339.111 2.527.476 305.711 198.352
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -17.256 -25.117 -16.475 -565
Ana Ortaklık Payları
18 -3.321.855 2.552.593 322.186 198.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.393.069 7.564.761
Ticari Alacaklar
5 50.952.139 48.122.884
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32.764.207 25.027.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
18.187.932 23.095.563
Diğer Alacaklar
6 11.609.164 11.245.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.609.164 11.245.843
Stoklar
7 24.154.735 14.322.964
Peşin Ödenmiş Giderler
11 395.425 52.010
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
395.425 52.010
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
92.833 17.359
Diğer Dönen Varlıklar
12 5.750.131 7.092.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.750.131 7.092.969
ARA TOPLAM
95.347.496 88.418.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
95.347.496 88.418.790
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.056.000 1.056.000
Maddi Duran Varlıklar
8 30.539.855 30.930.566
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.250.565 5.280.317
Şerefiye
5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
205.308 235.060
Peşin Ödenmiş Giderler
11 141.704 4.585
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
141.704 4.585
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 5.952.149 4.866.255
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.940.273 42.137.723
TOPLAM VARLIKLAR
138.287.769 130.556.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.645.451 6.672.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.645.451 6.672.377
Banka Kredileri
4 4.645.451 6.672.377
Ticari Borçlar
5 34.036.961 19.337.497
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
230.717 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
33.806.244 19.337.497
Diğer Borçlar
6 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler
11 140.000 559.156
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 13.375 15.315
Kısa Vadeli Karşılıklar
655.801 767.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
589.231 767.898
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
66.570 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.043.917 191.977
ARA TOPLAM
40.535.623 27.544.338
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.535.623 27.544.338
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.337.686 17.520.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.337.686 17.520.729
Banka Kredileri
4 15.337.686 17.520.729
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.314.698 1.230.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.314.698 1.230.693
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.773.936 1.595.816
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.426.320 20.347.238
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.961.943 47.891.576
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
79.111.965 82.433.820
Ödenmiş Sermaye
13 48.000.000 48.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 19.199.732 19.199.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.242.292 1.242.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.802.687 11.802.687
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.802.687 11.802.687
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 11.959.882 11.959.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -157.195 -157.195
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.299.461 1.178.152
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 889.648 -2.105.533
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -3.321.855 3.116.490
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 213.861 231.117
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
79.325.826 82.664.937
TOPLAM KAYNAKLAR
138.287.769 130.556.513http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719140


BIST
18:05110.022
Değişim :  0,44% |  484,91
Açılış :  110.143  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
110.602
En Düşük
109.546
BIST En Aktif Hisseler
BAYRK 3,96 284.882 % 10,00  
LUKSK 13,53 4.888.705 % 10,00  
MAALT 79,75 41.852.748 % 10,00  
GEREL 4,63 275.111.094 % 9,98  
KARTN 493,50 38.215.893 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5469 8,5898 % 0,79  
Frank 7,0042 7,0464 % -0,48  
Riyal 1,7963 1,8053 % 0,19  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.686 -28,53  
Altın Gr. 367 367 -5,43  
Cumhuriyet 2.381 2.417 -30,20  
Tam 2.451 2.495 -23,80  
Yarım 1.196 1.212 -17,00  
Çeyrek 598 606 -8,60  
Gümüş.Ons 17,39 17,46 -0,28  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 -0,05  
B. Petrol 41,95 41,95 1,97