***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2017 18:31***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 15.745.356 20.371.775
Satışların Maliyeti
14 -14.522.767 -18.500.075
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.222.589 1.871.700
BRÜT KAR (ZARAR)
1.222.589 1.871.700
Genel Yönetim Giderleri
-698.495 -861.113
Pazarlama Giderleri
-393.581 -370.731
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-9.792 -4.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 577.799 446.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -324.393 -490.301
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
374.127 591.787
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
92.086 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
466.213 591.787
Finansman Gelirleri
763 0
Finansman Giderleri
16 -319.132 -147.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
147.844 444.692
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -32.943 -88.084
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-82.011 -160.529
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
49.068 72.445
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
114.901 356.608
DÖNEM KARI (ZARARI)
114.901 356.608
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -5.473 -8.061
Ana Ortaklık Payları
18 120.374 364.669
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,00240000 0,00740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 55.925 5.207.037 -78.654 898.674 -6.922.929 2.061.718 68.421.503 99.975 68.521.478
Transferler
13 144.941 1.916.777 -2.061.718
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
364.669 364.669 -8.061 356.608
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 55.925 5.207.037 -78.654 1.043.615 -5.006.152 364.669 68.786.172 91.914 68.878.086
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 -3.412.827 55.925 5.207.037 -130.728 1.043.615 -5.006.152 3.035.156 67.991.758 133.659 68.125.417
Transferler
13 144.941 3.035.156 -3.035.156
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
120.374 120.374 -5.473 114.901
Dönem Sonu Bakiyeler
48.000.000 19.199.732 -3.412.827 55.925 5.207.037 -130.728 1.043.615 -1.970.996 120.374 68.112.132 128.186 68.240.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.362.295 -3.439.204
Dönem Karı (Zararı)
114.901 356.608
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 114.901 356.608
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
899.734 637.244
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
544.648 259.194
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
95.860 142.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
46.126 142.871
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
49.734 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
318.369 147.095
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-763
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 319.132 147.095
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 32.943 88.084
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-92.086 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-92.086 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.362.106 -4.352.523
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.403.939 -7.409.172
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.587.107 -237.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.816.832 -7.172.011
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.515.836 591.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.515.836 591.279
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.223.356 -216.402
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.162.806 -4.721.914
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.699.649 5.180.378
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-177.369 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.877.018 5.180.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.458 74.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.199.052 2.148.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.739.434 2.161.878
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-540.382 -13.338
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.347.471 -3.358.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.875 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.949 -80.533
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-296.939 -208.708
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
459.172 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
459.172 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-756.111 -208.708
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -756.111 -208.708
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
341.926 4.418.944
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
660.295 4.566.039
Kredilerden Nakit Girişleri
660.295 4.566.039
Ödenen Faiz
16 -319.132 -147.095
Alınan Faiz
763
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.317.308 771.032
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.317.308 771.032
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.368.198 238.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.050.890 1.009.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 114.901 356.608
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
114.901 356.608
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -5.473 -8.061
Ana Ortaklık Payları
18 120.374 364.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.050.890 3.368.198
Ticari Alacaklar
5 41.859.610 35.455.671
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32.085.359 30.498.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.774.251 4.957.419
Diğer Alacaklar
6 1.671.001 4.186.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.671.001 4.186.837
Stoklar
7 15.604.214 9.380.858
Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.069.462 5.133.468
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.069.462 5.133.468
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 77.893
Diğer Dönen Varlıklar
12 2.165.506 4.904.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.165.506 4.904.940
ARA TOPLAM
68.420.683 62.507.865
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.420.683 62.507.865
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
960.000 960.000
Maddi Duran Varlıklar
8 20.996.552 21.126.943
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.066.287 5.068.516
Şerefiye
5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.030 23.259
Peşin Ödenmiş Giderler
11 236.001 9.189
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
236.001 9.189
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 4.606.791 4.533.518
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.865.631 31.698.166
TOPLAM VARLIKLAR
100.286.314 94.206.031
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.864.634 9.041.651
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.864.634 9.041.651
Banka Kredileri
4 9.864.634 9.041.651
Ticari Borçlar
5 18.753.934 13.054.285
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 177.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.753.934 12.876.916
Diğer Borçlar
6 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler
11 946.412 1.635.198
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 76.517 5.612
Kısa Vadeli Karşılıklar
475.996 462.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
388.072 374.614
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
87.924 87.924
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 337.774 189.370
ARA TOPLAM
30.455.385 24.388.772
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.455.385 24.388.772
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 162.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 162.688
Banka Kredileri
4 0 162.688
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.236.827 1.199.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.236.827 1.199.576
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 353.784 329.578
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.590.611 1.691.842
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.045.996 26.080.614
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.112.132 67.991.758
Ödenmiş Sermaye
13 48.000.000 48.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 19.199.732 19.199.732
Geri Alınmış Paylar (-)
13 -3.412.827 -3.412.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 55.925 55.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 5.076.309 5.076.309
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.076.309 5.076.309
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.207.037 5.207.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-130.728 -130.728
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.043.615 1.043.615
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -1.970.996 -5.006.152
Net Dönem Karı veya Zararı
18 120.374 3.035.156
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 128.186 133.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.240.318 68.125.417
TOPLAM KAYNAKLAR
100.286.314 94.206.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606151


BIST
18:0589.553
Değişim :  0,05% |  41,73
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.969
En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
SERVE 1,76 236.202 % 10,00  
SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2379 8,2792 % 0,76  
Frank 6,8602 6,9016 % 1,40  
Riyal 1,7841 1,7931 % 1,79  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.617 2,91  
Altın Gr. 350 351 7,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,42 -0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 34,96 34,96 5,02