***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 17:51
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.401.707 -5.799.478
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
66.769.619 55.921.018
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
64.111.554 52.957.210
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
2.658.065 2.963.808
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-78.368.415 -61.554.763
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-69.908.325 -55.212.021
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-1.506.795 -473.938
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.953.295 -5.868.804
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-11.598.796 -5.633.745
Ödenen Temettüler
0 -1.308
Alınan Faiz
198.106 254.889
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.017 -419.314
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-169.422 -957.451
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 22.685
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-215.823 -1.023.080
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
46.401 42.944
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.787.708 14.789.222
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.589.600 33.418.440
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.750.996 -16.314.453
Ödenen Faiz
-2.626.312 -2.314.765
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.358.837 8.032.293
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.358.837 8.032.293
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 33.902.101 17.117.222
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 18.543.264 25.149.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.569.829 -653.333 2.197.779 -2.629.265 -11.526.024 56.476.105
Transferler
-11.526.024 11.526.024 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.101 8.101
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-40.505 99.004 -4.942.078 -4.883.579
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.537.425 -653.333 2.197.779 -14.056.285 -4.942.078 51.600.627 51.600.627
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.611.288 -539.231 2.197.779 -14.174.639 -11.705.346 44.906.970
Transferler
-11.705.346 11.705.346 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.945 -81.945
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
399.725 -2.962.152 -2.562.427
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.611.288 -221.451 2.197.779 -25.879.985 -2.962.152 42.262.598 42.262.598


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 18.543.264 33.902.101
Ticari Alacaklar
50.601.165 36.353.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 50.601.165 36.353.289
Diğer Alacaklar
2.531.847 2.196.791
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.034.942 2.013.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 496.905 182.974
Stoklar
10 27.018.043 27.011.822
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.958.888 6.061.751
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 176.762 138.610
Diğer Dönen Varlıklar
29 5.272.650 4.924.565
ARA TOPLAM
107.102.619 110.588.929
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.102.619 110.588.929
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 156.216 156.216
Diğer Alacaklar
21.260 20.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 21.260 20.628
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 127.739 127.739
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.266.000 1.266.000
Maddi Duran Varlıklar
14 98.269.152 100.389.081
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
231.275 317.852
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 231.275 317.852
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.299 162
Diğer Duran Varlıklar
29 5.079 5.079
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
100.082.020 102.282.757
TOPLAM VARLIKLAR
207.184.639 212.871.686
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 2.889.023 3.013.993
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 20.311.006 49.760.006
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 13.033 31.444
Ticari Borçlar
15.978.990 21.127.808
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 231.607 1.158.071
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 15.747.383 19.969.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 751.869 858.776
Diğer Borçlar
294.830 75.142
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 39.294 39.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 255.536 35.848
Ertelenmiş Gelirler
12 1.137.471 1.357.185
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.705.675 1.518.630
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.705.675 1.518.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 4.885.011 3.341.890
ARA TOPLAM
47.966.908 81.084.874
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.966.908 81.084.874
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 109.384.126 80.066.173
Ticari Borçlar
670 670
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 670 670
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.452.962 3.684.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 4.452.962 3.684.036
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 3.117.375 3.128.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.955.133 86.879.842
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.922.041 167.964.716
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.262.598 44.906.970
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.389.837 30.072.057
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 30.611.288 30.611.288
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -221.451 -539.231
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -25.879.985 -14.174.639
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -2.962.152 -11.705.346
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.262.598 44.906.970
TOPLAM KAYNAKLAR
207.184.639 212.871.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 76.173.483 58.566.675 35.285.541 30.939.696
Satışların Maliyeti
31 -68.125.364 -52.889.041 -31.198.172 -27.439.032
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.048.119 5.677.634 4.087.369 3.500.664
BRÜT KAR (ZARAR)
8.048.119 5.677.634 4.087.369 3.500.664
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -2.596.228 -2.784.074 -1.383.648 -1.560.719
Pazarlama Giderleri
28-33 -2.597.477 -2.512.673 -1.176.493 -1.269.619
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -186.298 -239.238 -92.790 -104.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 14.046.403 11.773.205 8.516.378 4.714.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -8.200.616 -3.901.405 -4.173.897 -1.422.934
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.513.903 8.013.449 5.776.919 3.857.396
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.513.903 8.013.449 5.776.919 3.857.396
Finansman Giderleri
24-37 -11.569.588 -12.536.118 -6.483.280 -7.723.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.055.685 -4.522.669 -706.361 -3.866.503
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
93.533 -419.409 133.600 107.392
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 93.533 -419.409 133.600 107.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.962.152 -4.942.078 -572.761 -3.759.111
DÖNEM KARI (ZARARI)
41 -2.962.152 -4.942.078 -572.761 -3.759.111
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.962.152 -4.942.078 -572.761 -3.759.111
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
317.779 -32.404 317.779 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 -40.505 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 399.724 0 399.724 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-81.945 8.101 -81.945 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -81.945 8.101 -81.945 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
317.779 -32.404 317.779 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.644.373 -4.974.482 -254.982 -3.759.111
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.644.373 -4.974.482 -254.982 -3.759.111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551471


BIST
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31