***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 18:19
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.608.359 9.628.304
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
112.211.370 86.627.633
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
96.818.000 78.955.257
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
15.393.370 7.672.376
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-102.378.249 -76.362.470
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-90.166.736 -66.030.941
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-4.310.954 -2.950.024
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.900.559 -7.381.505
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
9.833.121 10.265.163
Alınan Temettüler
3.592 0
Alınan Faiz
51.499 113.097
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-279.853 -749.956
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-630.338 32.756
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-493.885 -85.209
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-136.453 117.965
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.175.090 -31.876.022
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.308.780 14.759.750
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-59.259.890 -42.456.589
Ödenen Faiz
-4.223.980 -4.179.183
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.802.931 -22.214.962
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.802.931 -22.214.962
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 9.036.230 27.696.943
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 13.839.161 5.481.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.508.144 -112.908 2.197.779 -25.856.985 -10.525.077 34.728.072
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-10.525.077 10.525.077 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28.227 -28.227 1.844.737 1.844.737
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.536.371 -141.135 2.197.779 -36.382.062 1.844.737 36.572.809 36.572.809
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 46.442.677 -1.131.228 2.197.779 -36.382.062 -828.093 48.816.192
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-3.851 3.851 0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-828.093 828.093 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.213.301 -58.737 -1.272.038
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
428.563 -1.933.346 -1.504.783
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.225.525 -761.402 2.197.779 -37.210.155 -1.929.495 46.039.371 46.039.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 13.839.161 9.036.328
Ticari Alacaklar
74.624.060 58.539.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 74.624.060 58.539.739
Diğer Alacaklar
314.780 224.765
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 18.500 15.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 296.280 209.096
Türev Araçlar
46 758.277 699.803
Stoklar
10 58.925.651 46.022.235
Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.067.479 8.820.140
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 42.783 35.748
Diğer Dönen Varlıklar
29 5.186.634 5.674.179
ARA TOPLAM
162.758.825 129.052.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
162.758.825 129.052.937
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 156.216 156.216
Diğer Alacaklar
33.697 27.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 33.697 27.652
Türev Araçlar
46 511.684 1.447.341
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.590.000 1.590.000
Maddi Duran Varlıklar
14 119.055.494 116.625.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
314.201 390.316
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 314.201 390.316
Peşin Ödenmiş Giderler
12 11.834 0
Diğer Duran Varlıklar
29 5.079 5.079
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
121.678.205 120.241.674
TOPLAM VARLIKLAR
284.437.030 249.294.611
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 11.761.509 10.771.559
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 39.776.432 75.896.626
Ticari Borçlar
35.206.165 25.291.637
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 212.191 316.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 34.993.974 24.975.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.009.974 825.403
Diğer Borçlar
89.693 80.944
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 25.079 25.305
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 64.614 55.639
Ertelenmiş Gelirler
12 408.058 191.669
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.216.999 1.111.420
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.216.999 1.111.420
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 3.843.977 3.499.312
ARA TOPLAM
93.312.807 117.668.570
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.312.807 117.668.570
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 131.797.965 70.193.106
Ticari Borçlar
170 670
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 170 670
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.884.501 6.127.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 5.884.501 6.127.689
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 7.402.216 6.488.384
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.084.852 82.809.849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
238.397.659 200.478.419
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.039.371 48.816.192
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.464.123 45.311.449
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 45.225.525 46.442.677
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -761.402 -1.131.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -37.206.304 -36.382.062
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -1.933.346 -828.093
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.039.371 48.816.192
TOPLAM KAYNAKLAR
284.437.030 249.294.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 115.210.279 104.212.031 58.272.128 51.548.046
Satışların Maliyeti
31 -92.966.492 -85.193.956 -46.244.509 -42.911.208
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.243.787 19.018.075 12.027.619 8.636.838
BRÜT KAR (ZARAR)
22.243.787 19.018.075 12.027.619 8.636.838
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -3.205.126 -2.909.186 -1.737.653 -1.460.920
Pazarlama Giderleri
28-33 -4.169.594 -3.770.344 -2.005.920 -1.899.200
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -224.225 -170.430 -109.207 -86.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 28.804.532 29.064.752 17.275.844 4.519.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -15.881.536 -8.268.908 -9.969.953 -1.561.812
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.567.838 32.963.959 15.480.730 8.147.757
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -1.345.706 -1.644.025 -1.326.589 -1.644.025
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.222.132 31.319.934 14.154.141 6.503.732
Finansman Giderleri
24-37 -28.454.947 -29.446.554 -14.453.076 -6.424.800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.232.815 1.873.380 -298.935 78.932
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
299.469 -28.643 347.424 98.311
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 299.469 -28.643 347.424 98.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.933.346 1.844.737 48.489 177.243
DÖNEM KARI (ZARARI)
41 -1.933.346 1.844.737 48.489 177.243
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.933.346 1.844.737 48.489 177.243
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,00055000 0,00053000 0,00001000 0,00005000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-843.475 0 -198.607 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 369.826 0 -255.711 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.213.301 0 57.104 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -1.213.301 0 57.104 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-843.475 0 -198.607 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.776.821 1.844.737 -150.118 177.243
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.776.821 1.844.737 -150.118 177.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701980


BIST
16:252.006
Değişim :  1,25% |  24,68
Açılış :  1.990  
Önceki Kapanış :  1.981  
En Yüksek
2.006
En Düşük
1.978
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:25
BAGFS 13,97 11.443.271 % 10,00  
ISBIR 55,05 2.761.638 % 9,99  
DOBUR 153,30 19.131.074 % 9,97  
RALYH 13,91 13.187.338 % 9,96  
PCILT 16,79 17.599.563 % 9,95  
16:25 Alış Satış %  
Dolar 13,6509 13,6601 % 1,26  
Euro 15,4291 15,4992 % 1,85  
Sterlin 17,9774 18,0675 % 0,94  
Frank 14,7482 14,8370 % 1,51  
Riyal 3,6338 3,6521 % 1,38  
16:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 -2,52  
Altın Gr. 784 784 9,67  
Cumhuriyet 5.200 5.276 25,00  
Tam 5.165 5.300 15,88  
Yarım 2.496 2.564 7,68  
Çeyrek 1.252 1.282 3,84  
Gümüş.Ons 22,38 22,40 -0,13  
Gümüş Gr. 9,82 9,83 0,06  
B. Petrol 75,78 75,78 0,34