***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 18:20
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.444.096 19.425.714
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
217.775.839 136.625.898
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
163.198.546 126.309.537
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
54.577.293 10.316.361
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-176.001.923 -116.831.226
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-147.930.049 -102.266.377
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-16.656.054 -4.066.388
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.415.820 -10.498.461
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
41.773.916 19.794.672
Ödenen Temettüler
0 -9.585
Alınan Temettüler
3.592 1.060
Alınan Faiz
109.730 138.823
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-443.142 -499.256
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.982.106 936.463
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 953.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.109 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.109 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.218.312 -137.477
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-160.087 120.708
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-692.816 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.526.918 -33.493.243
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.750.793 24.265.240
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-120.647.440 -51.467.864
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-399.460 0
Ödenen Faiz
-9.230.811 -6.290.619
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.935.072 -13.131.066
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.935.072 -13.131.066
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 9.036.230 27.696.943
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 15.971.302 14.565.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.508.144 -112.908 2.197.779 -25.856.985 -10.525.077 34.728.072
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-10.525.077 10.525.077 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28.227 -28.227 1.795.455 1.795.455
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.536.371 -141.135 2.197.779 -36.382.062 1.795.455 36.523.527 36.523.527
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 46.442.677 -1.131.228 2.197.779 -36.382.062 -828.093 48.816.192
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-3.851 3.851
Transferler
-824.242 824.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.200.575 -46.011 -1.246.586
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
357.992 -7.378.465 -7.020.473
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.238.251 -819.247 2.197.779 -37.206.304 7.378.465 40.549.133 40.549.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 15.971.302 9.036.328
Ticari Alacaklar
95.800.344 58.539.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 95.800.344 58.539.739
Diğer Alacaklar
365.776 224.765
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 20.351 15.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 345.425 209.096
Türev Araçlar
46 348.970 699.803
Stoklar
10 65.670.907 46.022.235
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.809.404 8.820.140
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 16.761 35.748
Diğer Dönen Varlıklar
29 4.076.094 5.674.179
ARA TOPLAM
186.059.558 129.052.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
186.059.558 129.052.937
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 156.216 156.216
Diğer Alacaklar
34.542 27.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 34.542 27.652
Türev Araçlar
46 0 1.447.341
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.590.000 1.590.000
Maddi Duran Varlıklar
14 128.338.248 116.625.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
314.308 390.316
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 314.308 390.316
Peşin Ödenmiş Giderler
12 65.973 0
Diğer Duran Varlıklar
29 0 5.079
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
130.499.287 120.241.674
TOPLAM VARLIKLAR
316.558.845 249.294.611
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 30.857.333 10.771.559
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.059.940 75.896.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.059.940 75.896.626
Banka Kredileri
24 14.909.435 75.896.626
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 150.505 0
Ticari Borçlar
33.710.328 25.291.637
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 236.663 316.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 33.473.665 24.975.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.048.967 825.403
Diğer Borçlar
105.488 80.944
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 22.878 25.305
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 82.610 55.639
Ertelenmiş Gelirler
12 492.438 191.669
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.182.026 1.111.420
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.182.026 1.111.420
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 3.974.452 3.499.312
ARA TOPLAM
86.430.972 117.668.570
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.430.972 117.668.570
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
176.764.285 70.193.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
176.764.285 70.193.106
Banka Kredileri
24 174.708.543 70.193.106
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 2.055.742 0
Ticari Borçlar
170 670
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 170 670
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.956.970 6.127.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 5.956.970 6.127.689
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 6.857.315 6.488.384
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
189.578.740 82.809.849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
276.009.712 200.478.419
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.549.133 48.816.192
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.419.004 45.311.449
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 45.238.251 46.442.677
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -819.247 -1.131.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -37.206.304 -36.382.062
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -7.378.465 -828.093
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.549.133 48.816.192
TOPLAM KAYNAKLAR
316.558.845 249.294.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 187.504.514 147.141.742 72.294.235 42.929.711
Satışların Maliyeti
31 -143.418.549 -119.795.897 -50.452.057 -34.601.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.085.965 27.345.845 21.842.178 8.327.770
BRÜT KAR (ZARAR)
44.085.965 27.345.845 21.842.178 8.327.770
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -5.044.221 -4.312.314 -1.839.095 -1.403.128
Pazarlama Giderleri
28-33 -6.357.480 -5.570.013 -2.187.886 -1.799.669
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -300.137 -270.709 -75.912 -100.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 108.213.220 34.620.044 79.408.688 5.555.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -52.494.135 -10.876.194 -36.612.599 -2.607.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.103.212 40.936.659 60.535.374 7.972.700
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -2.909.618 -1.644.025 -1.563.912 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
85.193.594 39.292.634 58.971.462 7.972.700
Finansman Giderleri
24-37 -93.403.704 -37.610.059 -64.948.757 -8.163.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.210.110 1.682.575 -5.977.295 -190.805
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
831.645 112.880 532.176 141.523
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 831.645 112.880 532.176 141.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.378.465 1.795.455 -5.445.119 -49.282
DÖNEM KARI (ZARARI)
41 -7.378.465 1.795.455 -5.445.119 -49.282
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.378.465 1.795.455 -5.445.119 -49.282
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,00210000 0,00051000 -0,00155000 -0,00001000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-888.594 0 -45.119 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 311.981 0 -57.845 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.200.575 0 12.726 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -1.200.575 0 12.726 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-888.594 0 -45.119 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.267.059 1.795.455 -5.490.238 -49.282
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.267.059 1.795.455 -5.490.238 -49.282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716400


BIST
10:541.907
Değişim :  1,45% |  27,32
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.908
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:52
PKENT 4.478,20 10.272.738 % 10,00  
ISBTR 56.367,00 1.014.606 % 10,00  
YONGA 26,86 328.766 % 9,99  
YKSLN 6,51 15.612.184 % 9,97  
QNBFL 89,90 260.710 % 9,97  
10:52 Alış Satış %  
Dolar 13,7464 13,7620 % 0,72  
Euro 15,5381 15,5581 % 0,32  
Sterlin 18,1704 18,2615 % 0,06  
Frank 14,8439 14,9334 % 0,19  
Riyal 3,6489 3,6672 % 0,26  
10:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.771 2,85  
Altın Gr. 782 783 3,42  
Cumhuriyet 5.081 5.158 14,00  
Tam 5.054 5.183 -0,87  
Yarım 2.443 2.507 -0,42  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,34 22,37 -0,03  
Gümüş Gr. 9,88 9,89 0,03  
B. Petrol 71,03 71,03 1,36