***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 18:30
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 46.442.677 -1.131.228 2.197.779 -36.382.062 -828.093 48.816.192 48.816.192
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-828.093 828.093 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.270.404 -114.994 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
740.530 -1.981.835 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.172.273 -505.692 2.197.779 -37.210.155 -1.981.835 46.189.489 46.189.489
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.307.072 -1.163.977 2.197.779 -37.206.304 10.315.649 57.967.338
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.315.649 -10.315.649 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.944 28.944
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28.944 -160.510 87.663 -43.903
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.336.016 -1.295.543 2.197.779 -26.890.655 87.663 57.952.379 57.952.379


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.666.059 4.202.400
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
83.531.878 51.413.007
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
79.238.421 47.421.428
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
4.293.457 3.991.579
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-69.977.718 -47.193.584
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-62.341.318 -40.849.346
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-2.728.430 -2.573.184
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.907.970 -3.771.054
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
13.554.160 4.219.423
Ödenen Temettüler
-575 0
Alınan Temettüler
93.592 0
Alınan Faiz
19.616 18.881
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-734 -35.904
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.673.902 -600.634
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
831 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
831 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.523.742 -470.545
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.523.742 -470.545
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-150.991 -130.089
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-150.991 -130.089
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.820.745 6.009.458
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.053.525 50.888.695
Kredilerden Nakit Girişleri
44.053.525 50.888.695
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.688.200 -42.205.211
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.533.369 -42.205.211
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-154.831 0
Ödenen Faiz
-4.186.070 -2.674.026
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.828.588 9.611.224
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.828.588 9.611.224
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.209.195 9.036.230
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.380.607 18.647.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 7.380.607 29.209.195
Ticari Alacaklar
88.429.138 73.182.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 88.429.138 73.182.433
Diğer Alacaklar
351.700 312.172
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 23.741 21.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 327.959 290.615
Türev Araçlar
46 320.891 204.080
Stoklar
10 55.945.178 61.081.584
Peşin Ödenmiş Giderler
7.086.452 20.051.777
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.086.452 20.051.777
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 42.825 40.763
Diğer Dönen Varlıklar
29 5.244.233 5.017.996
ARA TOPLAM
164.801.024 189.100.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
164.801.024 189.100.000
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 216.216 216.216
Diğer Alacaklar
36.851 35.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 36.851 35.756
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.590.000 1.590.000
Maddi Duran Varlıklar
14 126.044.586 123.955.700
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 779.719 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
265.290 277.483
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 265.290 277.483
Diğer Duran Varlıklar
29 277 216.752
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
128.932.939 126.291.907
TOPLAM VARLIKLAR
293.733.963 315.391.907
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.021.211 34.709.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.021.211 34.709.636
Banka Kredileri
24 25.236.985 34.709.636
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 784.226 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37.453.350 82.439.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37.453.350 82.439.249
Banka Kredileri
24 37.029.222 81.902.691
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 424.128 536.558
Ticari Borçlar
32.434.491 37.629.179
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 524.901 499.522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 31.909.590 37.129.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.211.534 1.394.714
Diğer Borçlar
145.634 105.252
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 21.441 22.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 124.193 83.236
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
604 280.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 604 280.092
Kısa Vadeli Karşılıklar
722.516 915.129
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 722.516 915.129
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.299.030 4.122.686
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 4.299.030 4.122.686
ARA TOPLAM
102.288.370 161.595.937
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.288.370 161.595.937
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
118.569.458 81.392.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
118.569.458 81.392.870
Banka Kredileri
24 117.263.020 80.146.571
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 1.306.438 1.246.299
Ticari Borçlar
170 170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 170 170
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.621.116 6.267.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 6.621.116 6.267.516
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 8.302.470 8.168.076
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.493.214 95.828.632
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
235.781.584 257.424.569
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.952.379 57.967.338
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.040.473 44.143.095
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 44.040.473 44.143.095
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 45.336.016 45.307.072
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.295.543 -1.163.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.197.779 2.197.779
Yasal Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -26.890.655 -37.206.304
Net Dönem Karı veya Zararı
41 87.663 10.315.649
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.952.379 57.967.338
TOPLAM KAYNAKLAR
293.733.963 315.391.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 76.810.917 56.938.151
Satışların Maliyeti
31 -65.350.799 -46.721.983
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.460.118 10.216.168
BRÜT KAR (ZARAR)
11.460.118 10.216.168
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -1.840.921 -1.467.473
Pazarlama Giderleri
28-33 -3.163.266 -2.163.674
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -94.233 -115.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 16.021.425 11.528.688
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -9.593.282 -5.911.583
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.789.841 12.087.108
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -27.044 -19.117
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.762.797 12.067.991
Finansman Giderleri
24-37 -12.511.796 -14.001.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
251.001 -1.933.880
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-163.338 -47.955
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -163.338 -47.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
87.663 -1.981.835
DÖNEM KARI (ZARARI)
87.663 -1.981.835
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
87.663 -1.981.835
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00002000 -0,00056000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-102.622 -644.868
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -131.566 625.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.944 -1.270.405
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 28.944 -1.270.405
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-102.622 -644.868
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.959 -2.626.703
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.959 -2.626.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758822


BIST
16:582.012
Değişim :  1,55% |  30,78
Açılış :  1.990  
Önceki Kapanış :  1.981  
En Yüksek
2.012
En Düşük
1.978
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:58
BAGFS 13,97 11.443.885 % 10,00  
HEKTS 14,76 849.368.179 % 9,99  
MZHLD 38,76 4.806.512 % 9,99  
ISBIR 55,05 2.761.638 % 9,99  
DOBUR 153,30 19.131.074 % 9,97  
16:58 Alış Satış %  
Dolar 13,7217 13,7316 % 1,79  
Euro 15,5259 15,5553 % 2,22  
Sterlin 18,0199 18,1103 % 1,18  
Frank 14,7677 14,8567 % 1,65  
Riyal 3,6360 3,6542 % 1,44  
16:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 -2,27  
Altın Gr. 785 785 10,74  
Cumhuriyet 5.197 5.275 24,00  
Tam 5.173 5.304 20,53  
Yarım 2.500 2.566 9,93  
Çeyrek 1.254 1.283 4,97  
Gümüş.Ons 22,36 22,39 -0,14  
Gümüş Gr. 9,85 9,87 0,10  
B. Petrol 75,78 75,78 0,34