***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 18:16
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 46.442.677 -1.131.228 2.197.779 -36.382.062 -828.093 48.816.192
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-3.851 3.851 0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-824.242 824.242 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.200.575 -46.011 -1.246.586
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
357.992 -7.378.465 -7.020.473
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.238.251 -819.247 2.197.779 -37.206.304 -7.378.465 40.549.133 40.549.133
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.307.072 -1.163.977 2.197.779 -37.206.304 10.315.649 57.967.338
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.315.649 -10.315.649 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
59.807 -1.346.861 -76.676 -1.363.730
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
9.819.447 9.819.447
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.366.879 -2.510.838 2.197.779 -26.967.331 9.819.447 66.423.055 66.423.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.686.329 41.444.096
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
230.030.937 217.775.839
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
217.202.431 163.198.546
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
12.828.506 54.577.293
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-202.271.720 -176.001.923
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-179.985.181 -147.930.049
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-8.090.791 -16.656.054
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.195.748 -11.415.820
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
27.759.217 41.773.916
Ödenen Temettüler
-1.484 0
Alınan Temettüler
36.600 3.592
Alınan Faiz
178.948 109.730
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-286.952 -443.142
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.396.008 -3.982.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.838 89.109
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.838 89.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.513.580 -3.218.312
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.513.580 -3.218.312
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.624.114 -160.087
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.624.114 -160.087
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-12.328.152 -692.816
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.453.120 -30.526.918
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
132.864.486 99.750.793
Kredilerden Nakit Girişleri
132.864.486 99.750.793
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-134.967.489 -121.046.900
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-134.632.542 -120.647.440
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-334.947 -399.460
Ödenen Faiz
-8.350.117 -9.230.811
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-162.799 6.935.072
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.035.342 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.198.141 6.935.072
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 29.208.705 9.036.230
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 28.010.564 15.971.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 28.010.564 29.209.195
Finansal Yatırımlar
9.278.528 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.278.528 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 9.278.528 0
Ticari Alacaklar
77.182.067 73.182.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 77.182.067 73.182.433
Diğer Alacaklar
629.119 312.172
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 26.439 21.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 602.680 290.615
Türev Araçlar
46 1.368.152 204.080
Stoklar
10 70.798.444 61.081.584
Peşin Ödenmiş Giderler
7.756.873 20.051.777
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.756.873 20.051.777
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 72.145 40.763
Diğer Dönen Varlıklar
29 7.716.757 5.017.996
ARA TOPLAM
202.812.649 189.100.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
202.812.649 189.100.000
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 216.216 216.216
Diğer Alacaklar
40.365 35.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 40.365 35.756
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.590.000 1.590.000
Maddi Duran Varlıklar
14 125.829.667 123.955.700
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 672.436 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
148.275 277.483
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 148.275 277.483
Diğer Duran Varlıklar
29 262.223 216.752
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
128.759.182 126.291.907
TOPLAM VARLIKLAR
331.571.831 315.391.907
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.962.645 34.709.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.962.645 34.709.636
Banka Kredileri
24 41.797.619 34.709.636
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 165.026 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.763.328 82.439.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.763.328 82.439.249
Banka Kredileri
24 11.589.993 81.902.691
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 173.335 536.558
Ticari Borçlar
36.775.330 37.629.179
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 160.429 499.522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 36.614.901 37.129.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.307.153 1.394.714
Diğer Borçlar
123.196 105.252
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 20.532 22.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 102.664 83.236
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
467.048 280.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 467.048 280.092
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.193.173 915.129
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.193.173 915.129
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.473.945 4.122.686
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 4.473.945 4.122.686
ARA TOPLAM
98.065.818 161.595.937
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.065.818 161.595.937
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
151.017.229 81.392.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
151.017.229 81.392.870
Banka Kredileri
24 148.467.350 80.146.571
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 2.549.879 1.246.299
Ticari Borçlar
170 170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 170 170
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.652.388 6.267.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 8.652.388 6.267.516
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 7.413.171 8.168.076
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.082.958 95.828.632
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
265.148.776 257.424.569
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.423.055 57.967.338
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.856.041 44.143.095
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 42.856.041 44.143.095
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 45.366.879 45.307.072
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -2.510.838 -1.163.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.197.779 2.197.779
Yasal Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -26.967.331 -37.206.304
Net Dönem Karı veya Zararı
41 9.819.447 10.315.649
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
66.423.055 57.967.338
TOPLAM KAYNAKLAR
331.571.831 315.391.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 215.302.355 187.504.514 62.748.654 72.294.235
Satışların Maliyeti
31 -181.329.014 -143.418.549 -53.872.432 -50.452.057
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.973.341 44.085.965 8.876.222 21.842.178
BRÜT KAR (ZARAR)
33.973.341 44.085.965 8.876.222 21.842.178
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -5.815.674 -5.044.221 -1.811.791 -1.839.095
Pazarlama Giderleri
28-33 -9.086.504 -6.357.480 -2.625.592 -2.187.886
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -331.127 -300.137 -121.618 -75.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 57.593.711 108.213.220 26.724.547 79.408.688
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -32.315.538 -52.494.135 -12.973.223 -36.612.599
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.018.209 88.103.212 18.068.545 60.535.374
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -2.046.261 -2.909.618 -1.807.669 -1.563.912
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.971.948 85.193.594 16.260.876 58.971.462
Finansman Giderleri
24-37 -32.544.390 -93.403.704 -9.211.693 -64.948.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.427.558 -8.210.110 7.049.183 -5.977.295
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
391.889 831.645 263.139 532.176
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 391.889 831.645 263.139 532.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.819.447 -7.378.465 7.312.322 -5.445.119
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.819.447 -7.378.465 7.312.322 -5.445.119
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.819.447 -7.378.465 7.312.322 -5.445.119
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00280000 -0,00210000 0,00208000 -0,00155000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.363.730 -888.594 -714.509 -45.119
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -1.726.745 311.981 -898.767 -57.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
363.015 -1.200.575 184.258 12.726
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 363.015 -1.200.575 184.258 12.726
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.363.730 -888.594 -714.509 -45.119
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.455.717 -8.267.059 6.597.813 -5.490.238
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.455.717 -8.267.059 6.597.813 -5.490.238http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795506


BIST
14:211.915
Değişim :  0,22% |  4,11
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.925
En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:21
ACSEL 22,66 15.901.291 % 10,00  
RNPOL 10,89 158.275 % 10,00  
RAYSG 14,96 4.011.620 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 505.906 % 10,00  
PKENT 4.926,00 6.265.596 % 10,00  
14:21 Alış Satış %  
Dolar 13,7739 13,7794 % 0,44  
Euro 15,5594 15,5922 % 0,36  
Sterlin 18,2283 18,3197 % 0,66  
Frank 14,8886 14,9783 % 0,02  
Riyal 3,6612 3,6795 % 0,42  
14:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.783 -0,59  
Altın Gr. 788 788 1,65  
Cumhuriyet 5.215 5.294 -3,00  
Tam 5.190 5.320 0,97  
Yarım 2.509 2.573 0,47  
Çeyrek 1.258 1.287 0,23  
Gümüş.Ons 22,36 22,38 -0,18  
Gümüş Gr. 9,89 9,91 -0,04  
B. Petrol 71,59 71,59 1,71