***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 18:15
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.307.072 -1.163.977 2.197.779 -37.206.304 10.315.649 0
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.315.649 -10.315.649 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.944 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28.944 -160.510 87.663 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.336.016 -1.295.543 2.197.779 -26.890.655 87.663 57.952.379 57.952.379
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063 61.009.063
Transferler
3.060.841 -3.060.841
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.563 -123.326 -153.889
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
39.184 3.488.633 3.527.817
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.384.074 -1.276.080 2.197.779 -23.928.534 3.488.633 64.382.991 64.382.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.490.031 13.666.059
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
94.933.476 83.531.878
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
89.640.580 79.238.421
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
5.292.896 4.293.457
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-65.382.568 -69.977.718
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-56.680.845 -62.341.318
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-2.707.905 -2.728.430
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.993.818 -4.907.970
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
29.550.908 13.554.160
Ödenen Temettüler
0 -575
Alınan Temettüler
0 93.592
Alınan Faiz
20.112 19.616
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-80.989 -734
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.388.824 -1.673.902
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.386 831
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.386 831
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.147.384 -1.523.742
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.147.384 -1.523.742
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-103.896 -150.991
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-103.896 -150.991
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-10.144.930 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.642.989 -33.820.745
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
80.685.361 44.053.525
Kredilerden Nakit Girişleri
80.685.361 44.053.525
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.463.549 -73.688.200
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.083.062 -73.533.369
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-380.487 -154.831
Ödenen Faiz
-2.578.823 -4.186.070
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.744.196 -21.828.588
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.873.899 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.618.095 -21.828.588
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 27.177.814 29.209.195
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 80.795.909 7.380.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 80.795.909 27.177.814
Finansal Yatırımlar
9.731.799 12.860.334
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.731.799 12.860.334
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 9.731.799 12.860.334
Ticari Alacaklar
88.667.954 87.472.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 88.667.954 87.472.832
Diğer Alacaklar
813.163 631.203
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.933 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 811.230 631.203
Türev Araçlar
46 2.702.897 1.028.039
Stoklar
10 78.410.734 78.414.121
Peşin Ödenmiş Giderler
16.036.949 8.033.880
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 16.036.949 8.033.880
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 1.209 39.447
Diğer Dönen Varlıklar
29 8.554.261 9.130.222
ARA TOPLAM
285.714.875 224.787.892
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
285.714.875 224.787.892
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 216.216 216.216
Diğer Alacaklar
38.155 40.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 38.155 40.034
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.590.000 1.590.000
Maddi Duran Varlıklar
14 131.019.755 128.920.523
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 17.713.968 862.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
100.094 90.213
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 100.094 90.213
Diğer Duran Varlıklar
29 5.665.486 85.614
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
156.343.674 131.805.051
TOPLAM VARLIKLAR
442.058.549 356.592.943
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.288.348 49.997.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.288.348 49.997.061
Banka Kredileri
24 57.785.858 48.999.172
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 3.502.490 997.889
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
75.221.422 89.800.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
75.221.422 89.800.037
Banka Kredileri
24 74.266.942 88.635.585
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 954.480 1.164.452
Ticari Borçlar
50.760.744 38.270.321
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 822.372 651.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 49.938.372 37.618.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.414.298 1.347.151
Diğer Borçlar
132.403 129.381
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 19.689 19.689
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 112.714 109.692
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.082.998 324.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.082.998 324.531
Kısa Vadeli Karşılıklar
278.707 291.061
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 278.707 291.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.245.955 5.952.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 5.245.955 5.952.306
ARA TOPLAM
195.424.875 186.111.849
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.424.875 186.111.849
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
164.915.509 93.284.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
164.915.509 93.284.492
Banka Kredileri
24 147.154.854 90.081.977
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 17.760.655 3.202.515
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.885.189 6.802.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 6.885.189 6.802.552
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 10.449.985 9.384.987
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
182.250.683 109.472.031
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
377.675.558 295.583.880
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
64.382.991 61.009.063
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.107.994 44.261.883
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 44.107.994 44.261.883
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 45.384.074 45.414.637
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.276.080 -1.152.754
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.197.779 2.197.779
Yasal Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -23.928.534 -27.028.559
Net Dönem Karı veya Zararı
41 3.488.633 3.060.841
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
64.382.991 61.009.063
TOPLAM KAYNAKLAR
442.058.549 356.592.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 74.024.377 76.810.917
Satışların Maliyeti
31 -61.213.650 -65.350.799
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.810.727 11.460.118
BRÜT KAR (ZARAR)
12.810.727 11.460.118
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -2.007.463 -1.840.921
Pazarlama Giderleri
28-33 -3.523.019 -3.163.266
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -139.781 -94.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 28.654.597 16.021.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -11.971.515 -9.593.282
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.823.546 12.789.841
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.453.257 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 -27.044
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.276.803 12.762.797
Finansman Giderleri
24-37 -20.679.767 -12.511.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.597.036 251.001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.108.403 -163.338
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.108.403 -163.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.488.633 87.663
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.488.633 87.663
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.488.633 87.663
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00099000 0,00002000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-153.890 -102.622
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 -39.185 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -158.110 -131.566
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
43.405 28.944
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 43.405 28.944
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-153.890 -102.622
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.334.743 -14.959
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.334.743 -14.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847385


BIST
18:051.776
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.776  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,3027 12,4199 % 0,41  
Euro 13,8530 14,0046 % -0,03  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.795 2,00  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,38 23,41 0,28  
Gümüş Gr. 9,33 9,34 0,14  
B. Petrol 74,18 74,18 2,59