***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.02.2021 18:19
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.307.072 -1.163.977 2.197.779 -37.206.304 10.315.649 57.967.338
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.315.649 -10.315.649 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
107.565 11.223 118.788
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-137.904 3.060.841 2.922.937
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063 61.009.063
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063
Transferler
-3.060.841
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.155.293 -786.036 63.369.257
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
49.185 19.129.830 19.179.015
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 109.569.930 -1.938.790 2.197.779 -23.918.533 19.129.830 143.557.335 143.557.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.727.234 18.158.196
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
387.616.373 298.068.188
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
357.612.056 276.807.394
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
30.004.317 21.260.794
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-310.065.371 -279.490.492
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-276.864.277 -249.340.519
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-13.034.696 -10.456.414
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.166.398 -19.693.559
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
77.551.002 18.577.696
Ödenen Temettüler
-2.299 -2.327
Alınan Temettüler
19.904 36.600
Alınan Faiz
215.012 233.579
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.056.385 -687.352
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.406.775 -24.727.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.724 79.006
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.724 79.006
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.838.373 -6.844.094
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.838.373 -6.844.094
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-76.567 -2.052.473
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-76.567 -2.052.473
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-27.528.559 -15.909.958
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.053.164 3.277.785
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
202.503.273 184.546.606
Kredilerden Nakit Girişleri
202.503.273 184.546.606
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-202.264.924 -171.517.247
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-200.503.965 -170.743.866
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.760.959 -773.381
Ödenen Faiz
-17.291.513 -9.751.574
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.267.295 -3.291.538
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.433.320 1.260.484
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.833.975 -2.031.054
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 27.177.651 29.208.705
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 42.011.626 27.177.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 42.043.737 27.177.814
Finansal Yatırımlar
41.416.932 12.860.334
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
41.416.932 12.860.334
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 41.416.932 12.860.334
Ticari Alacaklar
90.250.230 87.472.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 90.250.230 87.472.832
Diğer Alacaklar
655.295 631.203
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 655.295 631.203
Türev Araçlar
46 0 1.028.039
Stoklar
10 84.288.243 78.414.121
Peşin Ödenmiş Giderler
24.790.585 8.033.880
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 24.790.585 8.033.880
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 39.447
Diğer Dönen Varlıklar
29 9.703.456 9.130.222
ARA TOPLAM
293.148.478 224.787.892
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
293.148.478 224.787.892
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 216.216 216.216
Diğer Alacaklar
40.222 40.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 40.222 40.034
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.250.000 1.590.000
Maddi Duran Varlıklar
14 225.267.749 128.920.523
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 14.927.168 862.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
86.034 90.213
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 86.034 90.213
Diğer Duran Varlıklar
29 238.271 85.614
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
243.025.660 131.805.051
TOPLAM VARLIKLAR
536.174.138 356.592.943
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.647.295 49.997.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.647.295 49.997.061
Banka Kredileri
24 51.526.225 48.999.172
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 5.121.070 997.889
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
115.781.024 89.800.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
115.781.024 89.800.037
Banka Kredileri
24 114.106.735 88.635.585
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 1.674.289 1.164.452
Ticari Borçlar
47.790.730 38.270.321
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 651.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 47.790.730 37.618.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.377.069 1.347.151
Diğer Borçlar
134.574 129.381
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 17.390 19.689
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 117.184 109.692
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
657.131 324.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 657.131 324.531
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 789.717 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
366.951 291.061
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 366.951 291.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.465.283 5.952.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 9.465.283 5.952.306
ARA TOPLAM
233.009.774 186.111.849
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
233.009.774 186.111.849
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
120.125.845 93.284.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
120.125.845 93.284.492
Banka Kredileri
24 106.844.808 90.081.977
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 13.281.037 3.202.515
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.256.398 6.802.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 8.256.398 6.802.552
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 31.224.786 9.384.987
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.607.029 109.472.031
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
392.616.803 295.583.880
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
143.557.335 61.009.063
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
107.631.140 44.261.883
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 107.631.140 44.261.883
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 109.569.930 45.414.637
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.938.790 -1.152.754
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.197.779 2.197.779
Yasal Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -23.918.533 -27.028.559
Net Dönem Karı veya Zararı
41 19.129.830 3.060.841
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
143.557.335 61.009.063
TOPLAM KAYNAKLAR
536.174.138 356.592.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 316.778.201 294.486.231
Satışların Maliyeti
31 -241.864.820 -252.285.134
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.913.381 42.201.097
BRÜT KAR (ZARAR)
74.913.381 42.201.097
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -7.765.365 -7.797.617
Pazarlama Giderleri
28-33 -13.960.321 -12.332.866
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -531.957 -475.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 112.627.040 74.769.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -58.461.032 -38.657.947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
106.821.746 57.706.298
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Rİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
105.788.641 55.615.684
Finansman Giderleri
24-37 -81.871.245 -51.371.436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.917.396 4.244.248
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.787.566 -1.183.407
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -821.147 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -3.966.419 -1.183.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.129.830 3.060.841
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.129.830 3.060.841
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.129.830 3.060.841
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00545000 0,00087000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
63.369.257 118.788
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 82.299.561 137.904
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -1.056.924 14.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.873.380 -33.505
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -17.873.380 -33.505
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.369.257 118.788
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.499.087 3.179.629
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
82.499.087 3.179.629http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908337


BIST
18:051.809
Değişim :  1,82% |  32,38
Açılış :  1.783  
Önceki Kapanış :  1.776  
En Yüksek
1.812
En Düşük
1.777
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASGZ 12,76 485.241.716 % 10,00  
RAYSG 15,07 7.611.292 % 10,00  
LIDFA 4,07 39.801.795 % 10,00  
KTSKR 31,24 58.541.612 % 10,00  
ISBTR 38.500,00 1.638.500 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,8023 12,8139 % 3,60  
Euro 14,4328 14,4656 % 3,26  
Sterlin 16,9915 17,0768 % 3,16  
Frank 13,7899 13,8730 % 3,30  
Riyal 3,4028 3,4199 % 3,51  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 -5,21  
Altın Gr. 736 736 23,44  
Cumhuriyet 4.832 4.905 151,00  
Tam 4.806 4.932 153,83  
Yarım 2.323 2.386 74,41  
Çeyrek 1.165 1.193 37,21  
Gümüş.Ons 22,95 22,98 -0,15  
Gümüş Gr. 9,46 9,47 0,27  
B. Petrol 73,82 73,82 2,23