***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 18:21
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063 61.009.063
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.060.841 -3.060.841 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.134.389
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
39.184 4.211.622 4.250.806
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.384.074 -2.256.580 2.197.779 -23.928.534 4.211.622 64.125.480 64.125.480
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 109.569.930 -1.938.790 2.197.779 -23.918.533 19.129.830 143.557.335 143.557.335
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19.129.830 -19.129.830 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.204.379 -2.065.995 -6.270.374
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
12.633.566 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 105.365.551 -4.004.785 2.197.779 -4.788.703 12.633.566 149.920.527 149.920.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.152.760 42.281.358
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
251.285.447 225.378.558
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
235.599.627 210.939.290
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
15.685.820 14.439.268
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-216.525.601 -178.879.932
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-190.703.148 -161.835.544
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-12.828.121 -7.065.652
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.994.332 -9.978.736
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
34.759.846 46.498.626
Ödenen Temettüler
-1.150 0
Alınan Temettüler
128.130 0
Alınan Faiz
270.997 236.695
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.005.063 -4.453.963
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.823.421 -55.627.910
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.910 32.311
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.910 32.311
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.737.569 -10.415.061
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.737.569 -10.415.061
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-87.762 -110.998
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-87.762 -110.998
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -45.134.162
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.365.432 46.440.136
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.940.310 128.101.272
Kredilerden Nakit Girişleri
93.940.310 128.101.272
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-119.541.714 -75.903.165
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-118.635.381 -75.115.169
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-906.333 -787.996
Ödenen Faiz
-15.764.028 -5.757.971
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.036.093 33.093.584
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
323.871 965.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.712.222 34.059.141
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 42.011.626 27.177.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 31.299.404 61.236.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 31.299.404 42.043.737
Finansal Yatırımlar
10.224.423 41.416.932
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.224.423 41.416.932
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 10.224.423 41.416.932
Ticari Alacaklar
115.028.566 90.250.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 115.028.566 90.250.230
Diğer Alacaklar
958.037 655.295
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.368 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 943.669 655.295
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 132.546.089 84.288.243
Peşin Ödenmiş Giderler
19.833.412 24.790.585
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 19.833.412 24.790.585
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 7.285.467 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 12.670.143 9.703.456
ARA TOPLAM
329.845.541 293.148.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
329.845.541 293.148.478
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 216.216 216.216
Diğer Alacaklar
42.853 40.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 42.853 40.222
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.250.000 2.250.000
Maddi Duran Varlıklar
14 224.078.381 225.267.749
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 14.121.001 14.927.168
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
99.719 86.034
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 99.719 86.034
Diğer Duran Varlıklar
29 277.476 238.271
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
241.085.646 243.025.660
TOPLAM VARLIKLAR
570.931.187 536.174.138
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
76.663.153 56.647.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
76.663.153 56.647.295
Banka Kredileri
24 72.468.989 51.526.225
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 4.194.164 5.121.070
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
111.860.590 115.781.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
111.860.590 115.781.024
Banka Kredileri
24 110.886.934 114.106.735
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 973.656 1.674.289
Ticari Borçlar
64.291.754 47.790.730
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 64.291.754 47.790.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.876.237 1.377.069
Diğer Borçlar
150.480 134.574
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 16.240 17.390
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 134.240 117.184
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.924.544 657.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.924.544 657.131
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 7.285.467 789.717
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.917.895 366.951
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.917.895 366.951
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.745.879 9.465.283
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 13.745.879 9.465.283
ARA TOPLAM
280.715.999 233.009.774
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
280.715.999 233.009.774
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
96.171.189 120.125.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
96.171.189 120.125.845
Banka Kredileri
24 82.051.130 106.844.808
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 14.120.059 13.281.037
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.514.286 8.256.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 11.514.286 8.256.398
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 32.609.186 31.224.786
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.294.661 159.607.029
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
421.010.660 392.616.803
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.920.527 143.557.335
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
101.360.766 107.631.140
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 101.360.766 107.631.140
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 105.365.551 109.569.930
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -4.004.785 -1.938.790
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.197.779 2.197.779
Yasal Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -4.788.703 -23.918.533
Net Dönem Karı veya Zararı
41 12.633.566 19.129.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
149.920.527 143.557.335
TOPLAM KAYNAKLAR
570.931.187 536.174.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 226.149.182 128.574.347 118.146.362 54.549.970
Satışların Maliyeti
31 -171.100.241 -102.127.090 -85.301.203 -40.913.440
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.048.941 26.447.257 32.845.159 13.636.530
BRÜT KAR (ZARAR)
55.048.941 26.447.257 32.845.159 13.636.530
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -5.644.761 -3.753.410 -3.065.529 -1.745.947
Pazarlama Giderleri
28-33 -9.450.806 -6.311.052 -5.385.372 -2.788.033
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -327.392 -249.956 -165.502 -110.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 52.943.693 52.206.629 21.683.693 23.552.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -46.898.756 -25.652.226 -18.174.649 -13.680.711
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.670.919 42.687.242 27.737.800 18.863.696
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.667 1.470.557 0 17.300
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 -1.123.145 0 -1.123.145
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.672.586 43.034.654 27.737.800 17.757.851
Finansman Giderleri
24-37 -27.798.574 -38.027.187 -12.373.086 -17.347.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.874.012 5.007.467 15.364.714 410.431
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.240.446 -795.845 -6.212.663 312.558
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -7.285.467 0 -7.285.467 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 2.045.021 -795.845 1.072.804 312.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.633.566 4.211.622 9.152.051 722.989
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.633.566 4.211.622 9.152.051 722.989
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.633.566 4.211.622 9.152.051 722.989
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00360000 0,00120000 0,00261000 0,00021000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.270.374 -1.134.390 -8.805.618 -980.500
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 -39.185 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -2.840.954 -1.415.161 -2.560.293 -1.257.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.429.420 319.956 -6.245.325 276.551
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -3.429.420 319.956 -6.245.325 276.551
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.270.374 -1.134.390 -8.805.618 -980.500
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.363.192 3.077.232 346.433 -257.511
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.363.192 3.077.232 346.433 -257.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956192


BIST
18:051.927
Değişim :  0,89% |  16,98
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.928
En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.926,00 6.403.524 % 10,00  
BAGFS 11,55 10.517.996 % 10,00  
RNPOL 10,89 199.287 % 10,00  
BASCM 12,10 496.198 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 1.053.149 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7951 13,7967 % 0,57  
Euro 15,5580 15,6031 % 0,43  
Sterlin 18,2393 18,3307 % 0,72  
Frank 14,8467 14,9361 % -0,26  
Riyal 3,6667 3,6851 % 0,57  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 -3,38  
Altın Gr. 789 789 2,83  
Cumhuriyet 5.223 5.302 5,00  
Tam 5.200 5.329 10,25  
Yarım 2.513 2.578 4,96  
Çeyrek 1.260 1.289 2,48  
Gümüş.Ons 22,40 22,44 -0,12  
Gümüş Gr. 9,92 9,94 -0,01