***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2017 18:20
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.761.996 10.800.822
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
137.921.451 116.996.551
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
126.518.524 110.583.968
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
11.402.927 6.412.583
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-145.229.782 -106.230.161
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-124.285.725 -92.876.630
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-6.604.478 -1.971.687
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.339.579 -11.381.844
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-7.308.331 10.766.390
Ödenen Temettüler
-4.096 -7.002
Alınan Temettüler
14.047 0
Alınan Faiz
381.936 812.774
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-845.552 -771.340
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-534.632 -1.448.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.814 75.764
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-436.724 -1.571.417
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-117.703 47.346
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.981 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.086.764 7.432.364
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.874.440 58.154.720
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-54.693.618 -44.918.905
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.907 0
Ödenen Faiz
-6.059.151 -5.803.451
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.209.864 16.784.879
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.209.864 16.784.879
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 33.902.101 17.117.222
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 27.692.237 33.902.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.569.829 -653.333 2.197.779 -2.629.265 -11.526.024 56.476.105
Transferler
-11.526.024 11.526.024
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.390 -36.390
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
77.849 114.102 -19.350 -11.705.346 -11.532.745
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.611.288 -539.231 2.197.779 -14.174.639 -11.705.346 44.906.970 44.906.970
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.611.288 -539.231 2.197.779 -14.174.639 -11.705.346 44.906.970
Transferler
-23.627 23.627 -11.705.346 11.705.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.517 4.600 -51.917
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.000 398.096 23.000 -10.525.077 -10.126.981
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.508.144 -112.908 2.197.779 -25.856.985 -10.525.077 34.728.072 34.728.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 27.696.943 33.902.101
Ticari Alacaklar
43.650.300 36.353.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 43.650.300 36.353.289
Diğer Alacaklar
2.569.373 2.196.791
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.310.301 2.013.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 259.072 182.974
Stoklar
10 36.661.945 27.011.822
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.453.472 6.061.751
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 70.142 138.610
Diğer Dönen Varlıklar
29 5.321.592 4.924.565
ARA TOPLAM
121.423.767 110.588.929
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
121.423.767 110.588.929
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 156.216 156.216
Diğer Alacaklar
21.861 20.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 21.861 20.628
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 127.739 127.739
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.266.000 1.266.000
Maddi Duran Varlıklar
14 100.452.894 100.389.081
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
174.892 317.852
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 174.892 317.852
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.013 162
Diğer Duran Varlıklar
29 5.079 5.079
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
102.205.694 102.282.757
TOPLAM VARLIKLAR
223.629.461 212.871.686
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 4.202.266 3.013.993
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 55.195.719 49.760.006
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 0 31.444
Ticari Borçlar
17.735.349 21.127.808
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 313.631 1.158.071
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.421.718 19.969.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 821.365 858.776
Diğer Borçlar
79.110 75.142
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 38.563 39.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 40.547 35.848
Ertelenmiş Gelirler
12 457.456 1.357.185
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.827.784 1.518.630
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.827.784 1.518.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 4.128.532 3.341.890
ARA TOPLAM
84.447.581 81.084.874
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.447.581 81.084.874
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 96.767.906 80.066.173
Ticari Borçlar
670 670
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 670 670
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.641.981 3.684.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 4.641.981 3.684.036
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 3.043.251 3.128.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.453.808 86.879.842
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
188.901.389 167.964.716
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.728.072 44.906.970
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.395.236 30.072.057
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 30.508.144 30.611.288
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -112.908 -539.231
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -25.856.985 -14.174.639
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -10.525.077 -11.705.346
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.728.072 44.906.970
TOPLAM KAYNAKLAR
223.629.461 212.871.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 142.942.404 116.240.685
Satışların Maliyeti
31 -127.310.473 -103.362.816
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.631.931 12.877.869
BRÜT KAR (ZARAR)
15.631.931 12.877.869
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -5.147.801 -5.410.590
Pazarlama Giderleri
28-33 -5.751.255 -5.291.724
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -414.333 -418.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 33.637.982 38.861.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -12.476.249 -15.085.746
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.480.275 25.532.345
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.480.275 25.532.345
Finansman Giderleri
24-37 -36.142.981 -36.635.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.662.706 -11.102.964
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
137.629 -602.382
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 137.629 -602.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.525.077 -11.705.346
DÖNEM KARI (ZARARI)
41 -10.525.077 -11.705.346
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.525.077 -11.705.346
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 -0,00300000 -0,00333000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
323.179 155.561
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 -23.000 77.849
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 398.096 114.102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-51.917 -36.390
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -51.917 -36.390
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
323.179 155.561
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.201.898 -11.549.785
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.201.898 -11.549.785http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589891


BIST10:531.908
Değişim :  1,46% |  27,52
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.908
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:53
PKENT 4.478,20 10.272.738 % 10,00  
ISBTR 56.367,00 1.014.606 % 10,00  
YONGA 26,86 328.766 % 9,99  
YKSLN 6,51 15.612.184 % 9,97  
QNBFL 89,90 260.710 % 9,97  
10:53 Alış Satış %  
Dolar 13,7295 13,7543 % 0,67  
Euro 15,5106 15,5626 % 0,35  
Sterlin 18,1704 18,2615 % 0,06  
Frank 14,8439 14,9334 % 0,19  
Riyal 3,6489 3,6672 % 0,26  
10:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 1,52  
Altın Gr. 781 782 2,49  
Cumhuriyet 5.081 5.158 14,00  
Tam 5.054 5.183 -0,87  
Yarım 2.443 2.507 -0,42  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,33 22,36 -0,04  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 0,02  
B. Petrol 71,00 71,00 1,33