***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2017 18:27
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.237.234 -5.386.520
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
45.489.632 32.719.124
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
40.394.938 31.656.924
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
5.094.694 1.062.200
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-39.904.875 -38.194.108
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-34.138.652 -34.135.370
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-2.202.660 -607.007
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.563.563 -3.451.731
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
5.584.757 -5.474.984
Alınan Faiz
82.509 89.481
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-430.032 -1.017
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-149.261 -3.729
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.167 -50.185
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-117.094 46.456
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.555.794 -6.394.234
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.701.975 25.067.150
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.979.130 -29.403.803
Ödenen Faiz
-3.278.639 -2.057.581
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.467.821 -11.784.483
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.467.821 -11.784.483
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 27.696.943 33.902.101
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.229.122 22.117.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.611.288 -539.231 2.197.779 -14.174.639 -11.705.346 44.906.970
Transferler
-11.705.346 11.705.346
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.389.391 -2.389.391
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.611.288 -539.231 2.197.779 -25.879.985 -2.389.391 42.517.579 42.517.579
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.508.144 -112.908 2.197.779 -25.856.985 -10.525.077 34.728.072 34.728.072
Transferler
-10.525.077 10.525.077
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28.227 -28.227 1.667.494 1.667.494
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.536.371 -141.135 2.197.779 -36.382.062 1.667.494 36.395.566 36.395.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 3.229.122 27.696.943
Ticari Alacaklar
56.355.842 43.650.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 56.355.842 43.650.300
Diğer Alacaklar
2.537.525 2.569.373
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.432.835 2.310.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 104.690 259.072
Stoklar
10 32.422.836 36.661.945
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.011.619 5.453.472
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 83.178 70.142
Diğer Dönen Varlıklar
29 4.648.116 5.321.592
ARA TOPLAM
107.288.238 121.423.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.288.238 121.423.767
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 156.216 156.216
Diğer Alacaklar
22.232 21.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.232 21.861
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 127.739 127.739
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.266.000 1.266.000
Maddi Duran Varlıklar
14 99.878.055 100.452.894
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
524.503 174.892
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 524.503 174.892
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.432 1.013
Diğer Duran Varlıklar
29 5.079 5.079
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.981.256 102.205.694
TOPLAM VARLIKLAR
209.269.494 223.629.461
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 9.513.693 4.202.266
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 18.922.692 55.195.719
Ticari Borçlar
20.995.924 17.735.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 310.358 313.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.685.566 17.421.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.005.788 821.365
Diğer Borçlar
110.575 79.110
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 38.256 38.563
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 72.319 40.547
Ertelenmiş Gelirler
12 1.219.992 457.456
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.293.661 1.827.784
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.293.661 1.827.784
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 2.500.187 4.128.532
ARA TOPLAM
55.562.512 84.447.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.562.512 84.447.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 109.366.511 96.767.906
Ticari Borçlar
670 670
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 670 670
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.774.029 4.641.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 4.774.029 4.641.981
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 3.170.206 3.043.251
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.311.416 104.453.808
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
172.873.928 188.901.389
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.395.566 34.728.072
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.395.236 30.395.236
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 30.536.371 30.508.144
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -141.135 -112.908
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -36.382.062 -25.856.985
Net Dönem Karı veya Zararı
41 1.667.494 -10.525.077
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.395.566 34.728.072
TOPLAM KAYNAKLAR
209.269.494 223.629.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 52.663.985 40.887.942
Satışların Maliyeti
31 -42.282.748 -36.927.192
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.381.237 3.960.750
BRÜT KAR (ZARAR)
10.381.237 3.960.750
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -1.448.266 -1.212.580
Pazarlama Giderleri
28-33 -1.871.144 -1.420.984
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -83.761 -93.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 24.545.232 5.530.025
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -6.707.096 -4.026.719
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.816.202 2.736.984
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.816.202 2.736.984
Finansman Giderleri
24-37 -23.021.754 -5.086.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.794.448 -2.349.324
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-126.954 -40.067
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -126.954 -40.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.667.494 -2.389.391
DÖNEM KARI (ZARARI)
41 1.667.494 -2.389.391
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.667.494 -2.389.391
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,00048000 -0,00068000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.667.494 -2.389.391
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.667.494 -2.389.391http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604177


BIST
18:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7265 13,7296 % 0,49  
Euro 15,5059 15,5679 % 0,38  
Sterlin 18,1135 18,2043 % -0,25  
Frank 14,8951 14,9848 % 0,53  
Riyal 3,6493 3,6676 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 15,34  
Altın Gr. 788 788 8,66  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,51 22,56 0,15  
Gümüş Gr. 9,93 9,95 0,09  
B. Petrol 69,66 69,66 -0,01