***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2017 18:46
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.628.304 -11.401.707
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
86.627.633 66.769.619
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
78.955.257 64.111.554
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
7.672.376 2.658.065
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-76.362.470 -78.368.415
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-66.030.941 -69.908.325
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-2.950.024 -1.506.795
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.381.505 -6.953.295
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
10.265.163 -11.598.796
Alınan Faiz
113.097 198.106
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-749.956 -1.017
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
32.756 -169.422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-85.209 -215.823
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
117.965 46.401
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.876.022 -3.787.708
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.759.750 30.589.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.456.589 -31.750.996
Ödenen Faiz
-4.179.183 -2.626.312
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.214.962 -15.358.837
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.214.962 -15.358.837
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 27.696.943 33.902.101
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 5.481.981 18.543.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.611.288 -539.231 2.197.779 -14.174.639 -11.705.346 44.906.970
Transferler
-11.705.346 11.705.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.945 -81.945
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
399.725 -2.962.152 -2.562.427
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.611.288 -221.451 2.197.779 -25.879.985 -2.962.152 42.262.598 42.262.598
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.508.144 -112.908 2.197.779 -25.856.985 -10.525.077 34.728.072
Transferler
-10.525.077 10.525.077
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28.227 -28.227 1.844.737 1.844.737
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.536.371 -141.135 2.197.779 -36.382.062 1.844.737 36.572.809 36.572.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 5.481.981 27.696.943
Ticari Alacaklar
65.765.311 43.650.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 65.765.311 43.650.300
Diğer Alacaklar
219.568 2.569.373
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 13.181 2.310.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 206.387 259.072
Stoklar
10 34.001.838 36.661.945
Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.122.113 5.453.472
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 84.243 70.142
Diğer Dönen Varlıklar
29 4.895.029 5.321.592
ARA TOPLAM
117.570.083 121.423.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
117.570.083 121.423.767
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 156.216 156.216
Diğer Alacaklar
22.689 21.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.689 21.861
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 127.739
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.266.000 1.266.000
Maddi Duran Varlıklar
14 98.054.154 100.452.894
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
475.682 174.892
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 475.682 174.892
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.722 1.013
Diğer Duran Varlıklar
29 5.079 5.079
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.984.542 102.205.694
TOPLAM VARLIKLAR
217.554.625 223.629.461
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 9.004.816 4.202.266
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 19.293.951 55.195.719
Ticari Borçlar
27.184.397 17.735.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 219.149 313.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 26.965.248 17.421.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 839.973 821.365
Diğer Borçlar
131.340 79.110
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 37.282 38.563
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 94.058 40.547
Ertelenmiş Gelirler
12 1.015.836 457.456
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.311.227 1.827.784
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.311.227 1.827.784
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 3.267.750 4.128.532
ARA TOPLAM
62.049.290 84.447.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.049.290 84.447.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 110.918.026 96.767.906
Ticari Borçlar
670 670
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 670 670
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.941.936 4.641.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 4.941.936 4.641.981
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 3.071.894 3.043.251
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.932.526 104.453.808
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
180.981.816 188.901.389
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.572.809 34.728.072
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.395.236 30.395.236
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 30.536.371 30.508.144
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -141.135 -112.908
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -36.382.062 -25.856.985
Net Dönem Karı veya Zararı
41 1.844.737 -10.525.077
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.572.809 34.728.072
TOPLAM KAYNAKLAR
217.554.625 223.629.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 104.212.031 76.173.483 51.548.046 35.285.541
Satışların Maliyeti
31 -85.193.956 -68.125.364 -42.911.208 -31.198.172
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.018.075 8.048.119 8.636.838 4.087.369
BRÜT KAR (ZARAR)
19.018.075 8.048.119 8.636.838 4.087.369
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -2.909.186 -2.596.228 -1.460.920 -1.383.648
Pazarlama Giderleri
28-33 -3.770.344 -2.597.477 -1.899.200 -1.176.493
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -170.430 -186.298 -86.669 -92.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 29.064.752 14.046.403 4.519.520 8.516.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -8.268.908 -8.200.616 -1.561.812 -4.173.897
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.963.959 8.513.903 8.147.757 5.776.919
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -1.644.025 0 -1.644.025 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.319.934 8.513.903 6.503.732 5.776.919
Finansman Giderleri
24-37 -29.446.554 -11.569.588 -6.424.800 -6.483.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.873.380 -3.055.685 78.932 -706.361
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.643 93.533 98.311 133.600
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -28.643 93.533 98.311 133.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.844.737 -2.962.152 177.243 -572.761
DÖNEM KARI (ZARARI)
41 1.844.737 -2.962.152 177.243 -572.761
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.844.737 -2.962.152 177.243 -572.761
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00053000 -0,00084000 0,00005000 -0,00016000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 317.779 0 317.779
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 0 399.724 0 399.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -81.945 0 -81.945
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 0 -81.945 0 -81.945
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 317.779 0 317.779
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.844.737 -2.644.373 177.243 -254.982
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.844.737 -2.644.373 177.243 -254.982http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624132


BIST
18:051.927
Değişim :  0,89% |  16,98
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.928
En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.926,00 6.403.524 % 10,00  
BAGFS 11,55 10.517.996 % 10,00  
RNPOL 10,89 199.287 % 10,00  
BASCM 12,10 496.198 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 1.053.149 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8120 13,8128 % 0,11  
Euro 15,5681 15,6103 % 0,20  
Sterlin 18,2380 18,3294 % 0,71  
Frank 14,8467 14,9361 % -0,26  
Riyal 3,6663 3,6847 % 0,56  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.781 1,24  
Altın Gr. 789 789 2,73  
Cumhuriyet 5.223 5.302 5,00  
Tam 5.200 5.329 10,25  
Yarım 2.513 2.578 4,96  
Çeyrek 1.260 1.289 2,48  
Gümüş.Ons 22,36 22,40 -0,02  
Gümüş Gr. 9,93 9,94 0,00  
B. Petrol 73,58 73,58 -0,03