***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2017 18:40
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.425.714 -1.489.953
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
136.625.898 109.249.465
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
126.309.537 103.180.425
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
10.316.361 6.069.040
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-116.831.226 -110.587.345
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-102.266.377 -97.695.536
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-4.066.388 -2.406.897
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.498.461 -10.484.912
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
19.794.672 -1.337.880
Ödenen Temettüler
-9.585 -244
Alınan Temettüler
1.060 14.047
Alınan Faiz
138.823 250.849
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-499.256 -416.725
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
936.463 -239.131
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
35 953.232 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.814
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-137.477 -291.676
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
120.708 48.731
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.493.243 -11.137.346
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.265.240 46.190.400
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.467.864 -51.863.324
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -30.517
Ödenen Faiz
-6.290.619 -5.433.905
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.131.066 -12.866.430
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.131.066 -12.866.430
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 27.696.943 33.902.101
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 14.565.877 21.035.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.611.288 -539.231 2.197.779 -14.174.639 -11.705.346 44.906.970
Transferler
-11.705.346 11.705.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.145 -80.145
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.000 395.439 9.000 -6.455.415 -6.059.976
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.522.143 -143.792 2.197.779 -25.870.985 -6.455.415 38.766.849 38.766.849
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.508.144 -112.908 2.197.779 -25.856.985 -10.525.077 34.728.072
Transferler
-10.525.077 10.525.077
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28.227 -28.227 1.795.455 1.795.455
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.536.371 -141.135 2.197.779 -36.382.062 1.795.455 36.523.527 36.523.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 14.565.877 27.696.943
Ticari Alacaklar
56.482.313 43.650.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 56.482.313 43.650.300
Diğer Alacaklar
200.227 2.569.373
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.469 2.310.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 185.758 259.072
Stoklar
10 41.912.379 36.661.945
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.787.853 5.453.472
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 18.017 70.142
Diğer Dönen Varlıklar
29 5.601.433 5.321.592
ARA TOPLAM
125.568.099 121.423.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
125.568.099 121.423.767
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 156.216 156.216
Diğer Alacaklar
23.165 21.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 23.165 21.861
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 127.739
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.266.000 1.266.000
Maddi Duran Varlıklar
14 97.191.785 100.452.894
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
413.802 174.892
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 413.802 174.892
Peşin Ödenmiş Giderler
12 260.694 1.013
Diğer Duran Varlıklar
29 5.079 5.079
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.316.741 102.205.694
TOPLAM VARLIKLAR
224.884.840 223.629.461
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15:531.971
Değişim :  2,28% |  43,98
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.974
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:53
PKENT 5.418,60 6.028.793 % 10,00  
INTEM 66,00 39.762.170 % 10,00  
ISBIR 50,05 1.886.192 % 10,00  
BASCM 13,31 416.896 % 10,00  
MZHLD 35,24 2.053.428 % 9,99  
15:53 Alış Satış %  
Dolar 13,6235 13,6323 % -1,20  
Euro 15,3596 15,3813 % -1,27  
Sterlin 18,1317 18,2226 % -0,57  
Frank 14,7666 14,8556 % -0,55  
Riyal 3,6486 3,6669 % -0,49  
15:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.783 3,47  
Altın Gr. 787 787 -2,34  
Cumhuriyet 5.199 5.277 -25,00  
Tam 5.180 5.309 -19,92  
Yarım 2.504 2.568 -9,64  
Çeyrek 1.256 1.284 -4,82  
Gümüş.Ons 22,41 22,45 0,02  
Gümüş Gr. 9,90 9,92 -0,02  
B. Petrol 74,81 74,81 1,73