***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

11.05.2022 18:24
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

GELİRLER
2.017.888 -260.264
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.017.888 -260.264
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.615.256 -325.330
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-597.368 65.066
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.482.608 198.983


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 3.225 0 0 1.970.146 52.448 1.400.281 7.995.097 0 7.995.097
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 3.225 0 0 1.970.146 52.448 1.400.281 7.995.097 0 7.995.097
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -260.264 0 0 0 0 459.247 198.983 0 198.983
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -359 0 0 -359 0 -359
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 0 -1.400.281 -9.132 0 -9.132
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.132 0 -9.132 0 -9.132
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 -1.391.149 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400.281 -1.400.281 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 -257.039 0 0 3.360.936 52.448 459.247 8.184.589 0 8.184.589
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.595.131 23.250 1.874 0 0 -52.112 0 0 0 -25.323 0 0 3.359.858 52.448 2.501.727 10.456.853 0 10.456.853
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.595.131 23.250 1.874 0 0 -52.112 0 0 0 -25.323 0 0 3.359.858 52.448 2.501.727 10.456.853 0 10.456.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.017.888 0 0 0 0 1.464.720 3.482.608 0 3.482.608
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -94 0 0 -94 0 -94
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.251.727 0 -2.501.727 -250.000 0 -250.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 -250.000 0 -250.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.251.727 -2.251.727 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.501.727 -2.501.727 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -52.112 0 0 0 1.992.565 0 0 5.611.491 52.448 1.464.720 13.689.367 0 13.689.367


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 5.717.771 2.824.356
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.327.354 1.796.510
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
80.625 28.580
Bankalardan Alınan Gelirler
62.657 19.469
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.968.712 866.764
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
138.928 68.101
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.740.581 779.237
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
89.203 19.426
Finansal Kiralama Gelirleri
259.172 106.804
Diğer Kar Payı Gelirleri
19.251 6.229
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-1.915.940 -1.071.305
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -1.479.092 -620.334
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -355.042 -275.506
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-64.367 -163.202
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-17.439 -12.263
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
3.801.831 1.753.051
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
123.817 124.234
Alınan Ücret ve Komisyonlar
431.561 224.255
Gayri Nakdi Kredilerden
41.211 33.842
Diğer
390.350 190.413
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-307.744 -100.021
Gayri Nakdi Kredilere
-4 -5
Diğer
(5.4.13.) -307.740 -100.016
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 0 756
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 925.066 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
506.719 -1.253.829
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 435.082 448.035
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.285.796 2.373.454
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -1.994.367 -1.049.609
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -184.345 -50.259
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -661.372 -370.171
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -518.915 -328.319
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.926.797 575.096
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 1.926.797 575.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -462.077 -115.849
Cari Vergi Karşılığı
41.591 -355.659
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-809.249 -20.366
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
305.581 260.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 1.464.720 459.247
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 1.464.720 459.247
Grubun Karı (Zararı)
1.464.720 459.247
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
30.344.705 14.522.944
Para Piyasalarından Alacaklar
121.971 0 121.971 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-687 -1.271 -1.958 -658 -2.357 -3.015
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
947.614 13.336.487 14.284.101 1.233.834 10.951.814 12.185.648
Devlet Borçlanma Senetleri
477.848 13.003.978 13.481.826 395.925 10.639.682 11.035.607
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
469.766 332.509 802.275 837.909 312.132 1.150.041
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 22.986.363 15.021.218 38.007.581 16.287.493 15.877.864 32.165.357
Devlet Borçlanma Senetleri
20.765.861 14.577.487 35.343.348 16.083.932 15.622.265 31.706.197
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.615 84.929 92.544 7.602 75.285 82.887
Diğer Finansal Varlıklar
2.212.887 358.802 2.571.689 195.959 180.314 376.273
Türev Finansal Varlıklar
1.238.849 557.147 1.795.996 1.050.491 592.863 1.643.354
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2.) 1.238.849 557.147 1.795.996 1.050.491 592.863 1.643.354
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11.) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 70.756.300 77.090.459 147.846.759 57.550.517 62.034.113 119.584.630
Krediler
72.334.461 62.675.614 135.010.075 59.228.283 52.212.308 111.440.591
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 4.206.517 10.944.318 15.150.835 3.238.260 8.687.675 11.925.935
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 7.924.283 7.924.283 0 4.798.614 4.798.614
Devlet Borçlanma Senetleri
0 7.924.283 7.924.283 0 4.798.614 4.798.614
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-5.784.678 -4.453.756 -10.238.434 -4.916.026 -3.664.484 -8.580.510
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16.) 209.031 0 209.031 240.891 0 240.891
Satış Amaçlı
209.031 0 209.031 240.891 0 240.891
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.481.015 0 1.481.015 1.481.015 0 1.481.015
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net) 1.461.015 0 1.461.015 1.461.015 0 1.461.015
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.437.335 0 1.437.335 1.437.335 0 1.437.335
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12.) 1.295.630 1.674 1.297.304 1.221.027 1.571 1.222.598
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13.) 258.884 42 258.926 248.173 14 248.187
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
258.884 42 258.926 248.173 14 248.187
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14.) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15.) 612.539 0 612.539 1.713.575 0 1.713.575
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17.) 2.878.499 2.505.998 5.384.497 1.321.031 2.286.729 3.607.760
VARLIKLAR TOPLAMI
107.836.603 176.821.483 284.658.086 87.752.018 166.316.242 254.068.260
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 77.071.710 166.448.828 243.520.538 57.295.682 154.809.707 212.105.389
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 3.865.380 3.544.706 7.410.086 4.795.462 3.526.512 8.321.974
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
153.767 0 153.767 6.495.137 0 6.495.137
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
97.980 413.473 511.453 192.898 65.015 257.913
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 97.980 413.473 511.453 192.898 65.015 257.913
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.6.) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.5.) 387.993 10.389 398.382 342.556 9.819 352.375
KARŞILIKLAR
(5.2.7.) 1.679.086 1.064.997 2.744.083 1.443.840 998.535 2.442.375
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
584.182 19.894 604.076 570.937 1.367 572.304
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.094.904 1.045.103 2.140.007 872.903 997.168 1.870.071
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.8.1.) 3.958 0 3.958 1.158.997 0 1.158.997
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.10.) 0 8.936.474 8.936.474 0 8.100.496 8.100.496
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 8.936.474 8.936.474 0 8.100.496 8.100.496
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.4.) 3.472.183 3.817.795 7.289.978 1.843.584 2.533.167 4.376.751
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.11.) 13.804.019 -114.652 13.689.367 10.531.507 -74.654 10.456.853
Ödenmiş Sermaye
4.595.131 0 4.595.131 4.595.131 0 4.595.131
Sermaye Yedekleri
25.124 0 25.124 25.124 0 25.124
Hisse Senedi İhraç Primleri
23.250 0 23.250 23.250 0 23.250
Hisse Senedi İptal Karları
1.874 0 1.874 1.874 0 1.874
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-52.112 0 -52.112 -52.112 0 -52.112
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.107.217 -114.652 1.992.565 49.331 -74.654 -25.323
Kar Yedekleri
5.611.491 0 5.611.491 3.359.858 0 3.359.858
Yasal Yedekler
505.957 0 505.957 355.870 0 355.870
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.872.779 0 4.872.779 2.936.850 0 2.936.850
Diğer Kar Yedekleri
232.755 0 232.755 67.138 0 67.138
Kar veya Zarar
1.517.168 0 1.517.168 2.554.175 0 2.554.175
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
52.448 0 52.448 52.448 0 52.448
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.464.720 0 1.464.720 2.501.727 0 2.501.727
Azınlık Payları
(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
100.536.076 184.122.010 284.658.086 84.099.663 169.968.597 254.068.260


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
80.044.396 107.668.346 187.712.742 70.491.068 83.837.236 154.328.304
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 10.561.145 9.813.161 20.374.306 8.925.813 8.467.832 17.393.645
Teminat Mektupları
9.436.797 4.120.150 13.556.947 8.069.532 3.777.053 11.846.585
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
267.981 19.254 287.235 267.372 19.827 287.199
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
542.714 52.162 594.876 445.301 49.329 494.630
Diğer Teminat Mektupları
8.626.102 4.048.734 12.674.836 7.356.859 3.707.897 11.064.756
Banka Kredileri
5.974 136.407 142.381 1.044 112.639 113.683
İthalat Kabul Kredileri
5.974 136.407 142.381 1.044 112.639 113.683
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
10.429 5.489.691 5.500.120 13.942 4.507.178 4.521.120
Belgeli Akreditifler
8.754 2.615.629 2.624.383 0 1.979.005 1.979.005
Diğer Akreditifler
1.675 2.874.062 2.875.737 13.942 2.528.173 2.542.115
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 012:402.419
Değişim :  -0,02% |  -0,44
Açılış :  2.419  
Önceki Kapanış :  2.419  
En Yüksek
2.425
En Düşük
2.412
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:38
IMASM 35,26 2.442.460 % 9,98  
TMPOL 18,97 20.620.496 % 9,97  
KAPLM 68,95 46.533.817 % 9,97  
RHEAG 2,11 4.147.590 % 9,90  
ULUUN 13,68 224.088.048 % 9,00  
12:38 Alış Satış %  
Dolar 15,5856 15,6088 % 0,85  
Euro 16,2617 16,2763 % 1,01  
Sterlin 19,0088 19,1041 % 0,45  
Frank 15,4570 15,5501 % 0,44  
Riyal 4,1434 4,1642 % 0,72  
12:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.801 -11,06  
Altın Gr. 905 906 3,72  
Cumhuriyet 6.081 6.173 -23,00  
Tam 6.059 6.213 -17,80  
Yarım 2.928 3.005 -8,61  
Çeyrek 1.469 1.503 -4,31  
Gümüş.Ons 21,06 21,09 -0,04  
Gümüş Gr. 10,62 10,64 0,12  
B. Petrol 111 111 -0,22