***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2018 22:25***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 24.000.000 -967.200 29.062.701 -1.313.750 -226.552 2.058.292 4.537.740 5.362.060 62.513.291 4.321.703 66.834.994
Diğer Düzeltmeler
-2.773.801 -2.773.801 -2.773.801
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-2.386.951 10.879 2.923.740 -219.541 328.127 -604.556 -276.429
Transferler
383.794 4.978.266 -5.362.060 0 0
Dönem Karı (Zararı)
7.113.164 7.113.164 9.485.598 16.598.762
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
138.690 94.259 232.949 232.949
Kar Payları
-3.077.963 -3.077.963 -3.077.963
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.054.941 2.054.941 -2.054.941 -2.054.941 -2.054.941
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
433.255 433.255 22.803 456.058
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-92.548 -92.548 -92.548
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -3.022.141 24.040.639 -1.312.039 217.582 4.497.027 7.306.842 6.893.623 62.621.533 13.225.548 75.847.081
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 24.000.000 -3.022.141 24.040.639 -1.312.039 217.582 4.497.027 7.306.842 6.893.623 62.621.533 13.225.548 75.847.081
Transferler
942.468 5.951.155 -6.893.623 0 0
Dönem Karı (Zararı)
6.293.602 6.293.602 6.866.237 13.159.839
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.518.356 250.790 -1.267.566 -1.267.566
Kar Payları
-3.777.969 -3.777.969 -2.450.000 -6.227.969
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.597.038 1.597.038 -1.597.038 -1.597.038 -1.597.038
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-464.919 -464.919 -464.919
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.326.565 -1.326.565 -1.326.565
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -4.619.179 22.522.283 -2.387.814 -247.337 7.036.533 7.882.990 6.293.602 60.481.078 17.641.785 78.122.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.395.034 10.501.655
Dönem Karı (Zararı)
6.293.602 6.893.623
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.728.825 -3.190.648
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 9.018.324 7.434.932
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.701.620 62.755
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.701.620 62.755
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
388.401 12.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 388.401 12.562
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23 -464.919 433.255
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -7.015.752 -3.686.951
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17 -1.898.849 -7.447.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.189.492 9.876.643
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.220.013 -4.983.460
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -2.057.649 -776.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.162.364 -4.206.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
519.379 -7.718.408
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 575.142 -7.693.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -55.763 -24.517
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -10.326.415 -5.352.016
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -3.370.385 -1.501.328
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.864.403 20.100.174
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -419.267 216.042
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.445.136 19.884.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 86.193 4.380.364
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.779.620 -462.331
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -3.777.969 -563.119
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.651 100.788
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
21 -246.479 382.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.012.251 5.031.151
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.148.676 -4.359.537
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.863.575 9.390.688
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
832.935 13.579.618
Ödenen Temettüler
-6.227.969 -3.077.963
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.636.771 -28.109.494
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 138.753
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -20.775.524 -28.109.494
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.195.340 17.783.229
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 221.378.483 168.652.842
Kredilerden Nakit Girişleri
221.378.483 168.652.842
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -194.183.143 -150.869.613
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-194.183.143 -150.869.613
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.163.535 175.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.163.535 175.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 793.820 618.430
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.957.355 793.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.957.355 793.820
Ticari Alacaklar
58.766.734 55.349.492
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 2.923.110 865.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 55.843.624 54.484.031
Diğer Alacaklar
7 284.812 824.542
Stoklar
8 13.013.651 6.144.249
Peşin Ödenmiş Giderler
18 6.551.949 3.181.564
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 988.797 239.279
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.565.848 5.711.945
ARA TOPLAM
84.129.146 72.244.891
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.129.146 72.244.891
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 112.177 91.826
Canlı Varlıklar
9 13.991.900 10.534.887
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 6.400.000 6.400.000
Maddi Duran Varlıklar
10 89.998.909 78.364.916
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10.334.138 7.110.252
Diğer Maddi Duran Varlıklar
79.664.771 71.254.664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.277.631 25.470.850
Şerefiye
13 1.848.336 1.848.336
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.429.295 23.622.514
Peşin Ödenmiş Giderler
18 441.501 193.598
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 11.476.913 5.801.844
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
147.699.031 126.857.921
TOPLAM VARLIKLAR
231.828.177 199.102.812
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 12.282.647 6.221.906
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 18.432.537 12.844.909
Ticari Borçlar
31.956.548 33.712.718
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 949.561 1.368.828
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 31.006.987 32.343.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 9.218.816 9.132.623
Diğer Borçlar
184.126 185.777
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 4.300 4.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 179.826 181.477
Ertelenmiş Gelirler
21 453.563 714.666
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.140.357 1.789.933
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 365.586 712.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 8.854.515 4.064.374
ARA TOPLAM
82.888.695 69.379.466
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.888.695 69.379.466
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 42.769.731 27.132.092
Ertelenmiş Gelirler
21 2.071.921 2.409.131
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.709.217 3.320.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.709.217 3.320.816
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
19 22.265.750 21.014.226
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.816.619 53.876.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
153.705.314 123.255.731
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.481.078 62.621.533
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.619.179 -3.022.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.134.469 22.728.600
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.134.469 22.728.600
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.522.283 24.040.639
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.387.814 -1.312.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-247.337 217.582
Yabancı Para Çevrim Farkları
-247.337 217.582
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.036.533 4.497.027
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.882.990 7.306.842
Net Dönem Karı veya Zararı
6.293.602 6.893.623
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.641.785 13.225.548
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.122.863 75.847.081
TOPLAM KAYNAKLAR
231.828.177 199.102.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 246.098.186 194.463.266
Satışların Maliyeti
24 -216.498.938 -164.172.607
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.599.248 30.290.659
BRÜT KAR (ZARAR)
29.599.248 30.290.659
Genel Yönetim Giderleri
25 -7.538.040 -6.339.955
Pazarlama Giderleri
25 -3.161.173 -2.419.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 998.492 1.085.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -3.246.269 -3.347.855
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.652.258 19.268.706
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 456.195 505.800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.108.453 19.774.506
Finansman Gelirleri
29 2.786.973 1.814.836
Finansman Giderleri
30 -12.537.865 -6.440.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.357.561 15.148.556
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 5.802.278 1.230.665
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.140.357 -2.278.222
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.942.635 3.508.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.159.839 16.379.221
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.159.839 16.379.221
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.866.237 9.485.598
Ana Ortaklık Payları
6.293.602 6.893.623
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 32 0,26223000 0,28723400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.594.131 -5.113.299
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-5.022.062
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.326.565 -208.732
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.267.566 117.495
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.267.566 117.495
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-464.919 490.890
Yabancı Para Çevrim Farkları
-464.919 490.890
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.059.050 -4.622.409
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.100.789 11.756.812
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.866.237 9.020.679
Ana Ortaklık Payları
3.234.552 2.736.133http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661097


BIST11:49113.724
Değişim :  -1,26% |  -1.447,35
Açılış :  113.976  
Önceki Kapanış :  115.171  
En Yüksek
114.464
En Düşük
113.352
BIST En Aktif Hisseler
FMIZP 51,75 23.210.059 % 12,21  
OYAYO 3,27 30.475.494 % 11,22  
HATEK 10,78 19.719.656 % 10,79  
EKIZ 1,24 31.525 % 9,73  
BALAT 2,72 154.417 % 9,68  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9519 7,9917 % 0,41  
Frank 6,3180 6,3560 % 0,67  
Riyal 1,6379 1,6461 % 0,19  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.646 9,44  
Altın Gr. 327 327 2,83  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.156 2.210 19,97  
Yarım 1.042 1.069 9,66  
Çeyrek 523 534 4,83  
Gümüş.Ons 18,01 18,05 0,14  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,04  
B. Petrol 52,06 52,06 -0,75