***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.02.2018 18:13***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 6.385.300 2.390.355
Satışların Maliyeti
12-13 -3.176.324 -2.289.592
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.208.976 100.763
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.208.976 100.763
Genel Yönetim Giderleri
13-14 -2.724.945 -2.752.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 45.558 829.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -6.934 -566.969
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
522.655 -2.389.306
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 58.035 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
580.690 -2.389.306
Finansman Gelirleri
17 5.694.851 4.167.940
Finansman Giderleri
17 -3.274.167 -683.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.001.374 1.094.773
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-565.260 -150.602
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-565.260 -150.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.436.114 944.171
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.436.114 944.171
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.436.114 944.171
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,00442000 0,00171000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -1.322.634 0 -7.084.973 3.267.596 57.145.008 0 57.145.008
Transferler
3.267.596 -3.267.596 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.377 944.171 890.794 0 890.794
Dönem Karı (Zararı)
0 944.171 944.171 0 944.171
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.377 0 -53.377 0 -53.377
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.762.337 2.762.337 -2.762.337 -2.762.337 0 -2.762.337
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.376.011 2.762.337 -6.579.714 944.171 55.273.465 0 55.273.465
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.376.011 2.762.337 -6.579.714 944.171 55.273.465 0 55.273.465
Transferler
944.171 -944.171 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.299 2.436.114 -2.433.815 0 -2.433.815
Dönem Karı (Zararı)
2.436.114 2.436.114 0 2.436.114
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.299 0 -2.299 0 -2.299
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.378.310 2.762.337 -5.635.543 2.436.114 57.707.280 0 57.707.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.773.412 6.075.073
Dönem Karı (Zararı)
2.436.114 944.171
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.436.114 944.171
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.165.902 934.011
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-13 2.008.559 1.918.807
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.159.970 453.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 60.656 57.139
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 142.242
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.099.314 253.892
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.509.852 -1.588.671
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.513.002 -1.590.531
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 3.150 1.860
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
565.260 150.602
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.035 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -558 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -57.477 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.171.396 4.196.891
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
109.717 36.262
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-496 2.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
110.213 34.064
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
644 1.945
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.423 -189.121
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.349 -267.962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-84.772 78.841
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-119.525 -721.475
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-119.525 -721.475
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.209.588 5.336.649
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.395 -267.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.395 -267.369
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.773.412 6.075.073
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
876.739 -655.653
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.113 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.113 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-255.970 -775.914
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -255.970 -775.914
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.524 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -390.296 -1.486.314
Alınan Faiz
1.460.368 1.606.575
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.150 -2.764.197
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -2.762.337
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.762.337
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -3.150 -1.860
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.647.001 2.655.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.647.001 2.655.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.633.493 21.978.270
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 31.280.494 24.633.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.436.114 944.171
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.299 -53.377
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -2.299 -53.377
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.299 -53.377
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.433.815 890.794
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.433.815 890.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 31.368.960 24.669.325
Ticari Alacaklar
4 25.604 135.321
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-20 496 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 25.108 135.321
Diğer Alacaklar
9 232.349 19.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 232.349 19.432
Stoklar
5 8.795 9.439
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.496 3.189
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9-20 1.746 1.520
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.750 1.669
Diğer Dönen Varlıklar
9 28.926 252.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 28.926 252.473
ARA TOPLAM
31.668.130 25.089.179
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.668.130 25.089.179
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 21.378.831 22.486.169
Maddi Duran Varlıklar
7 14.909.956 15.180.982
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 25.919 14.450
Peşin Ödenmiş Giderler
9 213 285
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 213 285
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.321.547 37.688.514
TOPLAM VARLIKLAR
67.989.677 62.777.693
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 250.452 289.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-20 203.179 157.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 47.273 132.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 95.066 58.615
Diğer Borçlar
9 42.108 47.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 42.108 47.482
Ertelenmiş Gelirler
9 6.637.579 5.427.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 6.637.579 5.427.991
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
565.260 150.602
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.321.694 1.221.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 28.705 27.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.292.989 1.193.675
ARA TOPLAM
9.912.159 7.195.927
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.912.159 7.195.927
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 370.238 308.301
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
370.238 308.301
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.282.397 7.504.228
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.707.280 55.273.465
Ödenmiş Sermaye
11 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
11 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.762.337 -2.762.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -1.378.310 -1.376.011
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.378.310 -1.376.011
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.378.310 -1.376.011
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 2.762.337 2.762.337
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11 2.762.337 2.762.337
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-5.635.543 -6.579.714
Net Dönem Karı veya Zararı
2.436.114 944.171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.707.280 55.273.465
TOPLAM KAYNAKLAR
67.989.677 62.777.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/658207


BIST
18:05115.794
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  119.349  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
119.686
En Düşük
115.634
BIST En Aktif Hisseler
RTALB 34,10 38.769.511 % 10,00  
GLRYH 13,32 13.211.883 % 9,99  
BERA 5,29 98.075.582 % 9,98  
BFREN 342,60 36.330.352 % 9,98  
LKMNH 9,60 108.999.766 % 9,97  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6280 8,6713 % 0,06  
Frank 7,2702 7,3140 % -0,12  
Riyal 1,8250 1,8342 % 0,11  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.803 -1,39  
Altın Gr. 398 398 -0,93  
Cumhuriyet 2.584 2.607 1,30  
Tam 2.660 2.675 1,30  
Yarım 1.292 1.308 0,60  
Çeyrek 646 655 0,30  
Gümüş.Ons 18,63 18,68 -0,04  
Gümüş Gr. 4,12 4,12 -0,00  
B. Petrol 42,20 42,20 -0,18