***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2018 18:13***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.099.453 1.522.482
Satışların Maliyeti
12-13 -521.149 -773.710
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
578.304 748.772
BRÜT KAR (ZARAR)
578.304 748.772
Genel Yönetim Giderleri
13-14 -588.199 -792.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 64.496 16.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.931 -2.614
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.670 -29.592
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 30.079 21.234
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
82.749 -8.358
Finansman Gelirleri
17 1.633.305 1.925.202
Finansman Giderleri
17 -317 -1.059.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.715.737 857.548
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-380.688 -208.295
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-380.688 -208.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.335.049 649.253
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.335.049 649.253
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.335.049 649.253
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00242000 0,00118000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.376.011 2.762.337 -6.579.714 944.171 55.273.465 55.273.465
Transferler
944.171 -944.171 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.365 649.253 647.888 647.888
Dönem Karı (Zararı)
0 649.253 649.253 649.253
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.365 0 -1.365 -1.365
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.377.376 2.762.337 -5.635.543 649.253 55.921.353 55.921.353
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.378.310 2.762.337 -5.635.543 2.436.114 57.707.280 57.707.280
Transferler
2.436.114 -2.436.114 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.528 1.335.049 1.333.521 1.333.521
Dönem Karı (Zararı)
0 1.335.049 1.335.049 1.335.049
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.528 0 -1.528 -1.528
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-77.409 77.409 -77.409 -77.409 -77.409
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.379.838 2.839.746 -3.276.838 1.335.049 58.963.392 58.963.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.178.166 -352.193
Dönem Karı (Zararı)
1.335.049 649.253
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.335.049 649.253
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-107.609 768.244
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-13 497.541 501.819
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
191.596 431.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 38.780 21.619
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 152.816 409.408
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.147.355 -351.663
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.147.672 -352.250
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 317 587
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
380.688 208.295
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -30.079 -21.234
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -813 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -29.266 -21.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.950.726 -1.769.690
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-457.868 71.197
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
496 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-458.364 71.197
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
188.340 111.831
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
173.913 147.367
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.427 -35.536
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.313 -21.704
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.313 -21.704
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
29.401.841 -1.500.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.274 -430.040
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-158.274 -430.040
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.178.166 -352.193
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
444.342 312.942
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.272 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.272 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -26.565 -40.016
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -26.565 -40.016
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.893 22.225
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -6.300 0
Alınan Faiz
446.042 330.733
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.726 -587
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
11 -77.409 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -77.409 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -317 -587
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.544.782 -39.838
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.544.782 -39.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.280.494 24.633.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 61.825.276 24.593.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.335.049 649.253
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10 -1.528 -1.365
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.528 -1.365
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.528 -1.365
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.333.521 647.888
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.333.521 647.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 62.615.372 31.368.960
Ticari Alacaklar
4 483.472 25.604
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-20 0 496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 483.472 25.108
Diğer Alacaklar
9 303.680 232.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 303.680 232.349
Stoklar
5 8.795 8.795
Peşin Ödenmiş Giderler
9 110.854 3.496
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9-20 86.381 1.746
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 24.473 1.750
Diğer Dönen Varlıklar
9 8.231 28.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 8.231 28.926
ARA TOPLAM
63.530.404 31.668.130
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
63.530.404 31.668.130
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 21.013.895 21.378.831
Maddi Duran Varlıklar
7 14.809.462 14.909.956
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 25.587 25.919
Diğer Haklar
8 25.587 25.919
Peşin Ödenmiş Giderler
9 493 213
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 493 213
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.856.065 36.321.547
TOPLAM VARLIKLAR
99.386.469 67.989.677
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 438.792 250.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-20 377.092 203.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 61.700 47.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 72.364 95.066
Diğer Borçlar
9 41.497 42.108
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 41.497 42.108
Ertelenmiş Gelirler
9 4.419.482 6.637.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 4.419.482 6.637.579
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
945.948 565.260
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.487.912 2.321.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 42.107 28.705
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.445.805 2.292.989
ARA TOPLAM
8.405.995 9.912.159
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.405.995 9.912.159
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
9 31.619.938 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 31.619.938 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 397.144 370.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 397.144 370.238
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.017.082 370.238
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.423.077 10.282.397
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.963.392 57.707.280
Ödenmiş Sermaye
11 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
11 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.839.746 -2.762.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -1.379.838 -1.378.310
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.379.838 -1.378.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.379.838 -1.378.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 2.839.746 2.762.337
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11 2.839.746 2.762.337
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.276.838 -5.635.543
Net Dönem Karı veya Zararı
1.335.049 2.436.114
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.963.392 57.707.280
TOPLAM KAYNAKLAR
99.386.469 67.989.677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678605


BIST
17:10117.712
Değişim :  -0,58% |  -686,41
Açılış :  118.114  
Önceki Kapanış :  118.399  
En Yüksek
118.658
En Düşük
117.002
BIST En Aktif Hisseler
MEGAP 5,94 4.960.111 % 10,00  
MEGAP 5,94 4.960.111 % 10,00  
BFREN 455,80 15.890.974 % 9,99  
KENT 1.134,90 26.988.846 % 9,99  
FMIZP 60,55 35.209.413 % 9,99  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5601 8,6030 % -0,29  
Frank 7,2811 7,3249 % 0,37  
Riyal 1,8251 1,8343 % 0,11  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -0,40  
Altın Gr. 397 397 -0,61  
Cumhuriyet 2.582 2.603 -4,60  
Tam 2.660 2.671 -4,70  
Yarım 1.291 1.306 -2,30  
Çeyrek 646 654 -1,10  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 -0,01  
Gümüş Gr. 4,19 4,20 -0,01  
B. Petrol 42,39 42,39 -0,33