***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2019 18:13***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.204.499 1.099.453
Satışların Maliyeti
12-13 -618.360 -521.149
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
586.139 578.304
BRÜT KAR (ZARAR)
586.139 578.304
Genel Yönetim Giderleri
14 -682.712 -588.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 10.515 64.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 0 -1.931
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-86.058 52.670
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 34.608 30.079
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-51.450 82.749
Finansman Gelirleri
17 6.870.494 1.633.305
Finansman Giderleri
17 -991 -317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.818.053 1.715.737
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.529.116 -380.688
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.529.116 -380.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.288.937 1.335.049
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.288.937 1.335.049
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.288.937 1.335.049
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,00959000 0,00242000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
633.189 30.178.166
Dönem Karı (Zararı)
5.288.937 1.335.049
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.288.937 1.335.049
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.679.913 -107.609
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-13 510.889 497.541
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
314.115 191.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 63.732 38.780
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 250.383 152.816
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -4.999.425 -1.147.355
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -5.000.416 -1.147.672
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 991 317
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.529.116 380.688
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -34.608 -30.079
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -813
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -34.608 -29.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.975.835 28.950.726
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.336 -457.868
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-69.336 -458.364
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
647 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
143.294 188.340
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
127.349 173.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.945 14.427
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-847.979 -23.313
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-847.979 -23.313
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.117.407 29.401.841
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.054 -158.274
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-85.054 -158.274
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
633.189 30.178.166
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.078.872 444.342
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.272
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.272
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -406.834 -26.565
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -406.834 -26.565
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.409 29.893
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 -6.300
Alınan Faiz
5.445.297 446.042
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-991 -77.726
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
11 0 -77.409
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -77.409
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -991 -317
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.711.070 30.544.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.711.070 30.544.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
114.073.602 31.280.494
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 119.784.672 61.825.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 120.379.789 115.113.600
Ticari Alacaklar
4 129.933 60.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 129.933 60.597
Stoklar
5 7.824 8.471
Peşin Ödenmiş Giderler
9 94.044 6.636
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9-20 80.593 4.379
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.451 2.257
Diğer Dönen Varlıklar
9 72.186 75.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 72.186 75.255
ARA TOPLAM
120.683.776 115.264.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
120.683.776 115.264.559
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 20.638.150 21.015.731
Maddi Duran Varlıklar
7 15.335.420 15.067.362
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 24.257 24.590
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.337 622
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.337 622
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.005.792 36.114.933
TOPLAM VARLIKLAR
156.689.568 151.379.492
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 457.525 314.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-20 372.353 245.004
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 85.172 69.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 81.836 95.290
Diğer Borçlar
9 6.969 8.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.969 8.654
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.812.837 4.763.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.812.837 4.763.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 702.601 6.325
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.455.327 2.197.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 50.174 42.470
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.405.153 2.154.770
ARA TOPLAM
8.517.095 7.385.473
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.517.095 7.385.473
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 71.416.385 72.582.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 71.416.385 72.582.896
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 512.860 455.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 512.860 455.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.929.245 73.038.107
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.446.340 80.423.580
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11 76.243.228 70.955.912
Ödenmiş Sermaye
11 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
11 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.839.746 -2.839.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -1.384.332 -1.382.711
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.384.332 -1.382.711
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.384.332 -1.382.711
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 3.455.669 2.839.746
Yasal Yedekler
11 615.923 0
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11 2.839.746 2.839.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 9.437.681 -3.276.838
Net Dönem Karı veya Zararı
11 5.288.937 13.330.442
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.243.228 70.955.912
TOPLAM KAYNAKLAR
156.689.568 151.379.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.378.310 2.762.337 -5.635.543 2.436.114 57.707.280 57.707.280
Transferler
2.436.114 -2.436.114 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.528 1.335.049 1.333.521 1.333.521
Dönem Karı (Zararı)
1.335.049 1.335.049 1.335.049
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -1.528 -1.528 -1.528
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
11 -77.409 77.409 -77.409 -77.409 -77.409
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.379.838 2.839.746 -3.276.838 1.335.049 58.963.392 58.963.392
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.382.711 2.839.746 -3.276.838 13.330.442 70.955.912 70.955.912
Transferler
615.923 12.714.519 -13.330.442
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.621 5.288.937 5.287.316 5.287.316
Dönem Karı (Zararı)
5.288.937 5.288.937 5.288.937
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -1.621 -1.621 -1.621
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.384.332 3.455.669 9.437.681 5.288.937 76.243.228 76.243.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.288.937 1.335.049
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10 -1.621 -1.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.621 -1.528
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.621 -1.528
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.287.316 1.333.521
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.287.316 1.333.521http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758404


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92