***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2019 18:16***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.422.381 2.261.232 1.217.882 1.161.779
Satışların Maliyeti
12-13 -1.233.266 -1.011.684 -614.906 -490.535
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.189.115 1.249.548 602.976 671.244
BRÜT KAR (ZARAR)
1.189.115 1.249.548 602.976 671.244
Genel Yönetim Giderleri
13-14 -1.383.076 -1.126.369 -700.364 -538.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 18.336 75.900 7.821 11.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -104 -4.260 -104 -2.329
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-175.729 194.819 -89.671 142.149
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 47.300 39.496 12.692 9.417
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-128.429 234.315 -76.979 151.566
Finansman Gelirleri
17 13.964.838 4.953.939 7.094.344 3.320.634
Finansman Giderleri
17 -894.006 -81.242 -893.015 -80.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.942.403 5.107.012 6.124.350 3.391.275
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.651.654 -1.070.155 -1.122.538 -689.467
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.651.654 -1.070.155 -1.122.538 -689.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.290.749 4.036.857 5.001.812 2.701.808
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.290.749 4.036.857 5.001.812 2.701.808
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.290.749 4.036.857 5.001.812 2.701.808
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,01866000 0,00732000 0,00907000 0,00490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.185.479 48.651.469
Dönem Karı (Zararı)
10.290.749 4.036.857
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.290.749 4.036.857
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.607.439 -2.646.867
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-13 1.017.266 985.749
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
330.471 -520.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 73.314 39.199
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -6.538
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 257.157 -553.410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -10.559.530 -4.142.526
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -10.561.561 -4.143.503
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 2.031 977
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 2.651.654 1.070.155
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-47.300 -39.496
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -813
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -47.300 -38.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.750.490 48.367.523
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-257.978 22.272
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-257.978 21.776
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
647 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.487 -91.105
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-147.023 -105.984
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43.536 14.879
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.883 -250.914
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.883 -250.914
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.308.919 48.506.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.870 180.302
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-77.870 180.302
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
932.820 49.757.513
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.118.299 -1.106.044
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.895.159 3.039.478
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.271
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -642.850 -54.306
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -642.850 -54.306
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.100 40.861
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 -6.300
Alınan Faiz
10.484.909 3.057.952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.031 -78.386
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
11 0 -77.409
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -77.409
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -2.031 -977
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.707.649 51.612.561
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.707.649 51.612.561
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
114.073.602 31.280.494
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 122.781.251 82.893.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 123.897.901 115.113.600
Ticari Alacaklar
4 318.575 60.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 318.575 60.597
Stoklar
5 7.824 8.471
Peşin Ödenmiş Giderler
9 62.875 6.636
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9-20 53.591 4.379
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.284 2.257
Diğer Dönen Varlıklar
9 95.439 75.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 95.439 75.255
ARA TOPLAM
124.382.614 115.264.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
124.382.614 115.264.559
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 20.269.868 21.015.731
Maddi Duran Varlıklar
7 15.433.674 15.067.362
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 23.925 24.590
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.069 622
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.069 622
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.736.164 36.114.933
TOPLAM VARLIKLAR
160.118.778 151.379.492
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 210.744 314.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-20 97.981 245.004
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 112.763 69.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 89.006 95.290
Diğer Borçlar
9 12.055 8.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.055 8.654
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.800.797 4.763.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.800.797 4.763.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 539.680 6.325
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.457.754 2.197.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 45.827 42.470
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.411.927 2.154.770
ARA TOPLAM
8.110.036 7.385.473
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.110.036 7.385.473
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 70.236.913 72.582.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 70.236.913 72.582.896
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 526.900 455.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 526.900 455.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.763.813 73.038.107
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.873.849 80.423.580
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
81.244.929 70.955.912
Ödenmiş Sermaye
11 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
11 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.839.746 -2.839.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -1.384.443 -1.382.711
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.384.443 -1.382.711
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.384.443 -1.382.711
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 3.455.669 2.839.746
Yasal Yedekler
11 615.923 0
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11 2.839.746 2.839.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 9.437.681 -3.276.838
Net Dönem Karı veya Zararı
10.290.749 13.330.442
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.244.929 70.955.912
TOPLAM KAYNAKLAR
160.118.778 151.379.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.378.310 2.762.337 -5.635.543 2.436.114 57.707.280 57.707.280
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
2.436.114 -2.436.114 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.643 4.036.857 4.035.214 4.035.214
Dönem Karı (Zararı)
0 4.036.857 4.036.857 4.036.857
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -1.643 0 -1.643 -1.643
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
11 -77.409 77.409 -77.409 -77.409 -77.409
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.379.953 2.839.746 -3.276.838 4.036.857 61.665.085 61.665.085
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.382.711 2.839.746 -3.276.838 13.330.442 70.955.912 70.955.912
Transferler
615.923 12.714.519 -13.330.442 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.732 10.290.749 10.289.017 10.289.017
Dönem Karı (Zararı)
0 10.290.749 10.290.749 10.290.749
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -1.732 0 -1.732 -1.732
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.384.443 3.455.669 9.437.681 10.290.749 81.244.929 81.244.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.290.749 4.036.857 5.001.812 2.701.808
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.732 -1.643 -111 -115
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.732 -1.643 -111 -115
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.732 -1.643 -111 -115
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.289.017 4.035.214 5.001.701 2.701.693
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.289.017 4.035.214 5.001.701 2.701.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777406


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92