***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.02.2017 18:16***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.390.355 6.753.087
Satışların Maliyeti
12,13 -2.289.592 -2.257.517
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
100.763 4.495.570
BRÜT KAR (ZARAR)
100.763 4.495.570
Genel Yönetim Giderleri
13,14 -2.752.109 -2.651.992
Pazarlama Giderleri
13,14 0 -3.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 829.009 964.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -566.969 -631.292
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.389.306 2.172.720
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 0 360
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.389.306 2.173.080
Finansman Gelirleri
17 4.167.940 2.225.016
Finansman Giderleri
17 -683.861 -429.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.094.773 3.968.550
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-150.602 -700.954
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -150.602 -700.954
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
944.171 3.267.596
DÖNEM KARI (ZARARI)
944.171 3.267.596
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
944.171 3.267.596
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Zarar) 0,00170000 0,00590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -1.314.233 -10.012.289 2.927.316 53.885.813 53.885.813
Transferler
2.927.316 -2.927.316 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.401 3.267.596 3.259.195 3.259.195
Dönem Karı (Zararı)
3.267.596 3.267.596 3.267.596
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.401 -8.401 -8.401
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -1.322.634 -7.084.973 3.267.596 57.145.008 57.145.008
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 0 -1.322.634 -7.084.973 3.267.596 57.145.008 57.145.008
Transferler
3.267.596 -3.267.596 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.377 944.171 890.794 890.794
Dönem Karı (Zararı)
944.171 944.171 944.171
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.377 -53.377 -53.377
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6,11 -2.762.337 2.762.337 -2.762.337 -2.762.337 -2.762.337
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.376.011 2.762.337 -6.579.714 944.171 55.273.465 55.273.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.075.073 4.710.304
Dönem Karı (Zararı)
944.171 3.267.596
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
944.171 3.267.596
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
934.011 1.255.807
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8,13 1.918.807 1.947.014
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
453.273 306.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 57.139 20.867
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 142.242 -6.973
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 253.892 292.835
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.588.671 -1.698.530
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.590.531 -1.699.745
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 1.860 1.215
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 150.602 700.954
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 0 -360
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.196.891 229.650
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.262 -36.678
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.198 -73.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
34.064 36.765
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.945 2.126
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-189.121 322.706
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-267.962 -14.261
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
78.841 336.967
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-721.475 -17.789
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-721.475 -17.789
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
5.336.649 -43.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-267.369 2.812
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-267.369 2.812
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.075.073 4.753.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 0 -42.749
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-655.653 1.647.503
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 360
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-775.914 -50.188
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -775.914 -50.188
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.486.314 0
Alınan Faiz
1.606.575 1.697.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.764.197 -1.215
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
11 -2.762.337 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.762.337 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -1.860 -1.215
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.655.223 6.356.592
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.655.223 6.356.592
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.978.270 15.621.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.633.493 21.978.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
944.171 3.267.596
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-53.377 -8.401
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.377 -8.401
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.377 -8.401
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
890.794 3.259.195
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
890.794 3.259.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.669.325 22.030.146
Ticari Alacaklar
4 135.321 171.583
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 0 2.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 135.321 169.385
Diğer Alacaklar
19.432 716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.432 716
Stoklar
5 9.439 11.384
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.189 6.856
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.520 5.260
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.669 1.596
Diğer Dönen Varlıklar
9 252.473 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 252.473 0
ARA TOPLAM
25.089.179 22.220.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.089.179 22.220.685
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 22.486.169 22.395.933
Maddi Duran Varlıklar
7 15.180.982 14.927.120
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 14.450 15.127
Diğer Haklar
8 14.450 15.127
Peşin Ödenmiş Giderler
9 285 438
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 24
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 285 414
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.688.514 37.345.246
TOPLAM VARLIKLAR
62.777.693 59.565.931
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 289.875 478.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 157.830 425.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 132.045 53.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 58.615 56.606
Diğer Borçlar
9 47.482 70.012
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 47.482 70.012
Ertelenmiş Gelirler
9 5.427.991 54.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 5.427.991 54.587
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 150.602 700.954
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.221.362 821.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 27.687 23.572
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.193.675 797.541
ARA TOPLAM
7.195.927 2.182.268
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.195.927 2.182.268
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
9 0 36.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 0 36.755
Uzun Vadeli Karşılıklar
308.301 201.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 308.301 201.900
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
308.301 238.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.504.228 2.420.923
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.273.465 57.145.008
Ödenmiş Sermaye
11 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
11 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.762.337 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.376.011 -1.322.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.376.011 -1.322.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.376.011 -1.322.634
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 2.762.337 0
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11 2.762.337 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.579.714 -7.084.973
Net Dönem Karı veya Zararı
944.171 3.267.596
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.273.465 57.145.008
TOPLAM KAYNAKLAR
62.777.693 59.565.931http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/585612


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92