***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 17:56
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor  )


***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 27.953.967 25.707.414 14.300.233 14.474.882
Satışların Maliyeti
10 -18.116.017 -16.300.921 -9.698.295 -8.503.823
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.837.950 9.406.493 4.601.938 5.971.059
BRÜT KAR (ZARAR)
9.837.950 9.406.493 4.601.938 5.971.059
Genel Yönetim Giderleri
-2.996.076 -2.567.695 -1.555.523 -1.308.965
Pazarlama Giderleri
-2.011.580 -1.887.119 -1.060.175 -983.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.997.477 1.181.129 1.610.408 334.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-324.270 -1.101.962 161.113 -529.150
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.503.501 5.030.846 3.757.761 3.483.651
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
87.317 80.629
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.590.818 5.030.846 3.838.390 3.483.651
Finansman Gelirleri
27.686 93.150 -36.727 -36.946
Finansman Giderleri
-13.780.098 -13.667.866 -7.036.373 -5.101.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.161.594 -8.543.870 -3.234.710 -1.654.997
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
436.856 292.936
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
436.856 292.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.724.738 -8.543.870 -2.941.774 -1.654.997
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.724.738 -8.543.870 -2.941.774 -1.654.997
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
672 -488 -1.006 -574
Ana Ortaklık Payları
-6.724.066 -8.543.382 -2.940.768 -1.654.423
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kayıp 11 -0,00070000 -0,00090000 -0,00030000 -0,00020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 156.082.204 162.149 75.966.271 203.468 -351.727.739 -13.179.921 -32.493.568 -14.296 -32.507.864
Transferler
-13.179.921 13.179.921
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.543.382 -8.543.382 -488 -8.543.870
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 156.082.204 162.149 75.966.271 203.468 -364.907.660 -8.543.382 -41.036.950 -14.784 -41.051.734
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 156.082.204 162.149 273.483 99.532.046 203.468 -364.914.018 -13.381.539 -22.042.207 -8.956 -22.051.163
Transferler
-13.381.539 13.381.539
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.724.066 -6.724.066 -672 -6.724.738
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 156.082.204 162.149 273.483 99.532.046 203.468 -378.295.557 -6.724.066 -28.766.273 -9.628 -28.775.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.031.535 1.961.797
Dönem Karı (Zararı)
-6.724.738 -8.543.870
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.045.015 16.009.523
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.200.006 2.356.758
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-463.881
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-463.881
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-392.176 589.184
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.294.789 7.201.867
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.325.595
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-57.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.956.602 -5.406.593
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.041.121 -10.708.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
46 8.908
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.417.357 -1.931.836
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.241.990 -52.217
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
901.469 4.570.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.842.351 2.706.374
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.363.675 2.059.060
Alınan Faiz
7.350 24.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-339.490 -121.304
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.362.929 -1.597.014
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.006
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.436.935 -1.597.014
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.577.209 -728.235
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.955.453 17.592.244
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.234.220 -11.148.960
Ödenen Faiz
-13.298.442 -7.171.519
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.397 -363.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.397 -363.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
628.875 637.336
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
720.272 273.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.724.738 -8.543.870 -2.941.774 -1.654.997
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.724.738 -8.543.870 -2.941.774 -1.654.997
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-672 -488 -1.006 -574
Ana Ortaklık Payları
-6.724.066 -8.543.382 -2.940.768 -1.654.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
720.272 628.875
Ticari Alacaklar
50.975.640 43.934.519
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-12 8.298 6.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 50.967.342 43.927.685
Diğer Alacaklar
278.390 278.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 278.390 278.436
Stoklar
7 16.585.356 15.167.999
Peşin Ödenmiş Giderler
1.569.639 1.370.148
Diğer Dönen Varlıklar
16.190 10.866
ARA TOPLAM
70.145.487 61.390.843
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.145.487 61.390.843
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
88.405.000 88.405.000
Maddi Duran Varlıklar
8 35.126.291 35.906.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
276.704 282.575
Peşin Ödenmiş Giderler
733.910 734.027
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.738.003 5.301.147
Diğer Duran Varlıklar
697.224 625.795
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
130.977.132 131.255.301
TOPLAM VARLIKLAR
201.122.619 192.646.144
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
106.589.669 182.987.588
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4-12 94.330.186 170.167.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 12.259.483 12.820.049
Ticari Borçlar
6.375.139 8.617.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-12 85.207 9.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.289.932 8.607.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.479.005 1.599.051
Diğer Borçlar
884.708 590.671
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 884.708 590.671
Ertelenmiş Gelirler
13.772.657 6.489.750
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.218.723 1.826.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
817.904 402.992
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
400.819 1.423.258
ARA TOPLAM
130.319.901 202.110.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
130.319.901 202.110.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
93.258.621 6.142.636
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 90.099.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 3.158.712 6.142.636
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.319.998 6.444.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.319.998 6.444.232
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.578.619 12.586.868
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
229.898.520 214.697.307
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-28.766.273 -22.042.207
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.082.204 156.082.204
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
99.805.529 99.805.529
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
99.805.529 99.805.529
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
99.532.046 99.532.046
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
273.483 273.483
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
203.468 203.468
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-378.295.557 -364.914.018
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.724.066 -13.381.539
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.628 -8.956
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-28.775.901 -22.051.163
TOPLAM KAYNAKLAR
201.122.619 192.646.144http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554088


BIST
18:051.857
Değişim :  2,64% |  47,75
Açılış :  1.823  
Önceki Kapanış :  1.810  
En Yüksek
1.858
En Düşük
1.823
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURCE 26,40 17.138.014 % 10,00  
TETMT 254,10 14.867.288 % 10,00  
ISBTR 46.585,00 838.530 % 10,00  
ISATR 283.356,70 283.357 % 10,00  
QUAGR 14,42 136.767.100 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,2855 13,2871 % -0,15  
Euro 15,0571 15,1153 % 0,34  
Sterlin 17,5626 17,6507 % -3,10  
Frank 14,3646 14,4511 % -3,14  
Riyal 3,5287 3,5464 % -2,85  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 4,37  
Altın Gr. 760 760 -19,09  
Cumhuriyet 5.067 5.144 83,00  
Tam 5.051 5.183 95,20  
Yarım 2.442 2.507 46,05  
Çeyrek 1.225 1.254 23,03  
Gümüş.Ons 22,30 22,34 0,09  
Gümüş Gr. 9,48 9,49 -0,03  
B. Petrol 68,72 68,72 -0,51