***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 18:59
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 66.201.540 58.045.436
Satışların Maliyeti
16 -45.487.130 -38.457.084
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.714.410 19.588.352
BRÜT KAR (ZARAR)
20.714.410 19.588.352
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.468.307 -5.995.869
Pazarlama Giderleri
17 -5.506.550 -4.072.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 5.846.081 6.333.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.048.694 -2.545.510
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.536.940 13.307.735
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 31.552 4.853.929
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -251.378
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.568.492 17.910.286
Finansman Giderleri
21 -5.082.455 -27.920.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.486.037 -10.010.519
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.573.428 -1.753.445
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.1-22 -1.573.428 -1.753.445
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.912.609 -11.763.964
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.1 6.912.609 -11.763.964
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.912.609 -11.763.964
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç / (kayıp) 2.1-23 0,00035000 -0,00108000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 156.082.204 162.149 273.483 99.532.046 203.468 -364.914.018 -13.381.539 -22.042.207 -8.956 -22.051.163
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-100.840.812 96.727.548 -4.113.264 -4.113.264
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
100.000.000 55.241.392 162.149 273.483 99.532.046 203.468 -268.186.470 -13.381.539 -26.155.471 -8.956 -26.164.427
Transferler
-13.381.539 13.381.539
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.070.586 -11.763.964 -12.834.550 -12.834.550
Dönem Karı (Zararı)
-11.763.964 -11.763.964 -11.763.964
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.070.586 -1.070.586
Sermaye Arttırımı
100.000.000 100.000.000 100.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-8.956 -8.956 8.956 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-84.141.439 84.141.439
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -797.103 15.390.607 203.468 -197.435.526 -11.763.964 61.001.023 61.001.023
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -797.103 15.390.607 203.468 -197.435.526 -11.763.964 61.001.023 61.001.023
Transferler
-11.763.964 11.763.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
259.870 6.912.609 7.172.479 7.172.479
Dönem Karı (Zararı)
6.912.609 6.912.609 6.912.609
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
259.870 259.870
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -537.233 15.390.607 203.468 -209.199.490 6.912.609 68.173.502 68.173.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.678.456 9.268.020
Dönem Karı (Zararı)
6.912.609 -11.763.964
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.901.646 31.708.010
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 7.000.780 6.635.531
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-16 19.621 -68.255
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.742.083 468.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.797.835 1.835.786
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -55.752 -1.367.506
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.597.286 27.343.631
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.449.120 -142.275
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 5.046.406 27.485.906
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.573.428 1.753.445
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.552 -4.424.622
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -31.552 251.378
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 -4.676.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.243.201 -9.981.596
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
271.219 -12.001.512
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.131.194 -1.360.212
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.179.992 -1.090.415
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.837.401 -466.541
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-538.691 1.713.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.501.944 3.223.680
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.571.054 9.962.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -892.598 -640.339
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-54.091
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.331.759 91.798.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
112.022 501.779
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.892.901 -1.926.688
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.081.000
Alınan Faiz
19 1.449.120 142.275
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.681.962 -78.952.972
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.913.586
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.308.039 -59.933.189
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
116.786.985
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-8.433.419 -214.150.816
Ödenen Faiz
-4.940.504 -27.569.538
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.335.265 22.113.414
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.335.265 22.113.414
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 22.742.289 628.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 407.024 22.742.289


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.912.609 -11.763.964
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
259.870 -1.070.586
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 324.837 -1.338.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-64.967 267.647
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -64.967 267.647
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
259.870 -1.070.586
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.172.479 -12.834.550
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.172.479 -12.834.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 407.024 22.742.289
Ticari Alacaklar
55.664.812 55.936.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-24 1.401 619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 55.663.411 55.935.412
Diğer Alacaklar
7.656.225 461.002
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-24 7.191.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 464.326 461.002
Stoklar
7 22.487.040 16.326.669
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.347.240 2.537.208
Diğer Dönen Varlıklar
11 106.293 13.306
ARA TOPLAM
87.668.634 98.016.505
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
87.668.634 98.016.505
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 37.966.459 34.148.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 449.210 455.278
Peşin Ödenmiş Giderler
10 755.965 733.910
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.1-22 730.387 2.368.782
Diğer Duran Varlıklar
11 644.955 634.058
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
644.955 634.058
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.546.976 38.340.768
TOPLAM VARLIKLAR
128.215.610 136.357.273
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.570.150 39.346.459
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 21.709.137 30.142.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.861.013 9.203.903
Ticari Borçlar
9.987.989 8.150.588
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-24 168.613 242.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.819.376 7.908.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.390.347 2.272.693
Diğer Borçlar
653.036 1.123.993
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 653.036 1.123.993
Ertelenmiş Gelirler
10 11.145.144 12.832.476
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.333.582 700.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.333.582 644.507
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 55.752
ARA TOPLAM
50.080.248 64.426.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.080.248 64.426.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 334.138 2.193.385
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.627.722 8.736.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 9.627.722 8.736.397
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.961.860 10.929.782
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.042.108 75.356.250
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.173.502 61.001.023
Ödenmiş Sermaye
15 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.1 55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.853.374 14.593.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.853.374 14.593.504
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 15.390.607 15.390.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -537.233 -797.103
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 203.468 203.468
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.1 -209.199.490 -197.435.526
Net Dönem Karı veya Zararı
6.912.609 -11.763.964
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.173.502 61.001.023
TOPLAM KAYNAKLAR
128.215.610 136.357.273http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667872


BIST
17:092.051
Değişim :  2,30% |  46,17
Açılış :  2.010  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.052
En Düşük
2.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:09
FLAP 2,86 121.618.916 % 10,00  
NIBAS 11,44 45.235.194 % 10,00  
POLTK 495,50 17.289.800 % 9,99  
RALYH 15,30 5.329.633 % 9,99  
ISBIR 60,55 4.848.905 % 9,99  
17:09 Alış Satış %  
Dolar 13,7993 13,8069 % 0,87  
Euro 15,6243 15,6511 % 0,65  
Sterlin 18,1537 18,2447 % 0,73  
Frank 14,8781 14,9677 % 0,54  
Riyal 3,6641 3,6825 % 0,87  
17:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 -9,34  
Altın Gr. 789 789 4,26  
Cumhuriyet 5.223 5.302 26,00  
Tam 5.194 5.325 16,84  
Yarım 2.510 2.576 8,14  
Çeyrek 1.259 1.288 4,08  
Gümüş.Ons 21,89 21,92 -0,54  
Gümüş Gr. 9,72 9,74 -0,14  
B. Petrol 74,87 74,87 -0,95