***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 19:07
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 34.715.652 27.975.684 18.117.589 14.676.743
Satışların Maliyeti
10 -22.285.382 -17.848.832 -12.065.541 -10.248.710
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.430.270 10.126.852 6.052.048 4.428.033
BRÜT KAR (ZARAR)
12.430.270 10.126.852 6.052.048 4.428.033
Genel Yönetim Giderleri
-2.545.736 -2.475.635 -1.231.115 -1.225.769
Pazarlama Giderleri
-2.633.594 -2.728.713 -1.056.716 -1.467.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
637.007 1.813.692 -232.980 1.586.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-827.327 -932.830 -478.497 -417.027
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.060.620 5.803.366 3.052.740 2.904.344
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
733.079 795.770 375.301 441.720
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.793.699 6.599.136 3.428.041 3.346.064
Finansman Giderleri
-1.743.294 -2.606.872 -798.612 -1.717.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.050.405 3.992.264 2.629.429 1.628.285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-223.899 -1.573.309 -1.409.333 3.974
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-386.673 -386.673
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
162.774 -1.573.309 -1.022.660 3.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.826.506 2.418.955 1.220.096 1.632.259
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.826.506 2.418.955 1.220.096 1.632.259
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.826.506 2.418.955 1.220.096 1.632.259
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 11 0,00029000 0,00012000 0,00006000 0,00008000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -797.103 15.390.607 203.468 -193.322.262 -9.931.450 66.946.801 66.946.801
Transferler
-9.931.450 9.931.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.418.955 2.418.955 2.418.955
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -797.103 15.390.607 203.468 -203.253.712 2.418.955 69.365.756 69.365.756
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -537.233 15.390.607 203.468 -209.199.490 6.912.609 68.173.502 68.173.502
Transferler
6.912.609 -6.912.609
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
559.244 5.826.506 6.385.750 6.385.750
Dönem Karı (Zararı)
5.826.506 5.826.506 5.826.506
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
559.244 559.244 559.244
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
715 -715
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 22.011 15.390.607 204.183 -202.287.596 5.826.506 74.559.252 74.559.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.744.393 3.678.453
Dönem Karı (Zararı)
5.826.506 2.418.955
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.798.389 8.150.670
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.795.871 3.486.184
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -60.751
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.768.404 1.340.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.768.404 1.396.578
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-55.752
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.010.215 1.842.654
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-733.079 -764.218
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.743.294 2.606.872
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
223.899 1.573.309
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.057.351 -6.485.374
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.236.936 -4.034.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
307.813 436.623
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.794.582 -7.293.218
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.271.221 2.015.594
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-402.238 -330.141
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16.057.339 2.726.720
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-717.526 -6.157
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.567.544 4.084.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-823.151 -405.798
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
377.827 -3.442.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
112.354
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-355.252 -3.259.804
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-355.252 -3.259.804
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.059.675
Alınan Faiz
733.079 764.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.675.291 -11.852.744
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.179.187 -4.610.633
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-7.746.079 -4.628.577
Ödenen Faiz
-1.750.025 -2.613.534
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
446.929 -11.617.198
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
446.929 -11.617.198
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
407.024 22.742.289
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
853.953 11.125.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.826.506 2.418.955 1.220.096 1.632.259
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
559.244 559.244
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
699.055 699.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-139.811 -139.811
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-139.811 -139.811
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
559.244 559.244
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.385.750 2.418.955 1.779.340 1.632.259
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.385.750 2.418.955 1.779.340 1.632.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
853.953 407.024
Ticari Alacaklar
65.901.748 55.664.812
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 65.901.748 55.663.411
Diğer Alacaklar
8.307.249 7.656.225
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.755.726 7.191.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 551.523 464.326
Stoklar
7 26.281.622 22.487.040
Peşin Ödenmiş Giderler
1.254.310 1.347.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.254.310 1.347.240
Diğer Dönen Varlıklar
48.511 106.293
ARA TOPLAM
102.647.393 87.668.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
102.647.393 87.668.634
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 34.424.816 37.966.459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
550.234 449.210
Bilgisayar Yazılımları
398.684
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
151.550
Peşin Ödenmiş Giderler
733.777 755.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı
752.179 730.387
Diğer Duran Varlıklar
644.955
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
644.955
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.461.006 40.546.976
TOPLAM VARLIKLAR
139.108.399 128.215.610
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.972.291 23.570.150
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 13.963.058 21.709.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.009.233 1.861.013
Ticari Borçlar
7.716.768 9.987.989
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 99.048 168.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 7.617.720 9.819.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.413.378 2.390.347
Diğer Borçlar
992.785 653.036
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 992.785 653.036
Ertelenmiş Gelirler
27.202.483 11.145.144
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
386.673
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.592.310 2.333.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.592.310 2.333.582
ARA TOPLAM
55.276.688 50.080.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.276.688 50.080.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 334.138
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.272.459 9.627.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.272.459 9.627.722
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.272.459 9.961.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.549.147 60.042.108
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.559.252 68.173.502
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.412.618 14.853.374
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.412.618 14.853.374
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.390.607 15.390.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.011 -537.233
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
204.183 203.468
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-202.287.596 -209.199.490
Net Dönem Karı veya Zararı
5.826.506 6.912.609
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.559.252 68.173.502
TOPLAM KAYNAKLAR
139.108.399 128.215.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704892


BIST
11:491.922
Değişim :  0,59% |  11,33
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.925
En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:49
ACSEL 22,66 15.098.787 % 10,00  
RNPOL 10,89 113.888 % 10,00  
POLTK 450,30 3.360.489 % 9,99  
PCILT 13,89 2.012.786 % 9,98  
PKENT 4.924,50 5.793.066 % 9,97  
11:49 Alış Satış %  
Dolar 13,7323 13,7370 % 0,13  
Euro 15,5160 15,5605 % 0,16  
Sterlin 18,1600 18,2511 % 0,28  
Frank 14,8441 14,9335 % -0,28  
Riyal 3,6501 3,6684 % 0,11  
11:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 -1,61  
Altın Gr. 786 786 -0,26  
Cumhuriyet 5.219 5.297 33,00  
Tam 5.188 5.319 136,50  
Yarım 2.507 2.573 66,03  
Çeyrek 1.258 1.287 33,02  
Gümüş.Ons 22,33 22,36 -0,20  
Gümüş Gr. 9,85 9,87 -0,08  
B. Petrol 71,07 71,07 1,19