***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2019 23:26
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 75.934.955 68.100.649
Satışların Maliyeti
16 -50.833.434 -46.401.958
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.101.521 21.698.691
BRÜT KAR (ZARAR)
25.101.521 21.698.691
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.478.147 -5.468.307
Pazarlama Giderleri
17 -4.991.389 -4.247.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.302.912 2.687.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.877.445 -1.133.866
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.057.452 13.536.940
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.552
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.057.452 13.568.492
Finansman Giderleri
21 -3.528.422 -5.082.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.529.030 8.486.037
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.424.944 -1.573.428
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.123.249
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 698.305 -1.573.428
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.104.086 6.912.609
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.104.086 6.912.609
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 11.104.086 6.912.609
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kayıp 11 0,05556000 0,03460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -797.103 15.390.607 203.468 -197.435.526 -11.763.964 61.001.023 61.001.023
Transferler
-11.763.964 11.763.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
259.870 6.912.609 7.172.479 7.172.479
Dönem Karı (Zararı)
6.912.609 6.912.609 6.912.609
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
259.870 259.870 259.870
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -537.233 15.390.607 203.468 -209.199.490 6.912.609 68.173.502 68.173.502
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -537.233 15.390.607 203.468 -209.199.490 6.912.609 68.173.502 68.173.502
Transferler
715 6.911.894 -6.912.609
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
82.696 11.104.086 11.186.782 11.186.782
Dönem Karı (Zararı)
11.104.086 11.104.086 11.104.086
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
82.696 82.696 82.696
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -454.537 15.390.607 204.183 -202.287.596 11.104.086 79.360.284 79.360.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.044.706 11.127.576
Dönem Karı (Zararı)
11.104.086 6.912.609
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.351.857 15.901.646
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 7.527.413 7.000.780
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 183.140 19.621
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.838.523 3.742.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.838.523 3.797.835
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -55.752
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.377.837 3.597.286
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.150.585 -1.449.120
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 3.528.422 5.046.406
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.424.944 1.573.428
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.139.059 -12.243.201
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.974.100 271.219
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.773.837 -6.131.194
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.795.604 -6.179.992
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.371.490 1.837.401
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.963 -538.691
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.257.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-827.186 -1.501.944
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.316.884 10.571.054
Alınan Faiz
19 2.150.585 1.449.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.330.894 -892.598
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.091.869
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-904.828 -10.780.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
112.022
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -904.828 -10.892.901
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.450.016 -22.681.962
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.861.013 -9.308.039
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
4 -12.060.581 -8.433.419
Ödenen Faiz
-3.528.422 -4.940.504
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-310.138 -22.335.265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-310.138 -22.335.265
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 407.024 22.742.289
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 96.886 407.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.104.086 6.912.609
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
82.696 259.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
103.370 324.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.674 -64.967
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-20.674 -64.967
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.696 259.870
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.186.782 7.172.479
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.186.782 7.172.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 96.886 407.024
Ticari Alacaklar
47.690.712 55.664.812
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-24 725 1.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 47.689.987 55.663.411
Diğer Alacaklar
14.176.779 7.656.225
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-24 14.072.962 7.191.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 103.817 464.326
Stoklar
7 27.099.504 22.487.040
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.366.307 1.347.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.366.307 1.347.240
Diğer Dönen Varlıklar
11 7.514 106.293
ARA TOPLAM
90.437.702 87.668.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.437.702 87.668.634
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 31.418.284 37.966.459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 374.800 449.210
Peşin Ödenmiş Giderler
10 733.915 755.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.408.018 730.387
Diğer Duran Varlıklar
11 644.955
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
644.955
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.935.017 40.546.976
TOPLAM VARLIKLAR
124.372.719 128.215.610
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.982.694 23.570.150
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 9.648.556 21.709.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 334.138 1.861.013
Ticari Borçlar
8.616.499 9.987.989
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-24 144.532 168.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 8.471.967 9.819.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.379.155 1.639.303
Diğer Borçlar
1.132.111 653.036
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.132.111 653.036
Ertelenmiş Gelirler
10 10.779.502 12.036.581
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.031.380
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.626.151 2.193.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.626.151 2.193.189
ARA TOPLAM
34.547.492 50.080.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.547.492 50.080.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 334.138
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 10.464.943 9.627.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.464.943 9.627.722
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.464.943 9.961.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.012.435 60.042.108
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
79.360.284 68.173.502
Ödenmiş Sermaye
15 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.936.070 14.853.374
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 14.936.070 14.853.374
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.390.607 15.390.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-454.537 -537.233
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 204.183 203.468
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-202.287.596 -209.199.490
Net Dönem Karı veya Zararı
11.104.086 6.912.609
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
79.360.284 68.173.502
TOPLAM KAYNAKLAR
124.372.719 128.215.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744926


BIST18:051.810
Değişim :  0,05% |  0,86
Açılış :  1.808  
Önceki Kapanış :  1.809  
En Yüksek
1.819
En Düşük
1.797
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TETMT 231,00 10.073.368 % 10,00  
SONME 31,02 3.825.535 % 10,00  
AKFGY 5,83 34.963.694 % 10,00  
ISATR 257.597,00 257.597 % 10,00  
ISBTR 42.350,00 843.600 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4568 13,4617 % 5,04  
Euro 15,1975 15,2497 % 5,40  
Sterlin 17,7648 17,8539 % 4,52  
Frank 14,5350 14,6226 % 5,19  
Riyal 3,5741 3,5920 % 4,96  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 -12,08  
Altın Gr. 760 760 25,39  
Cumhuriyet 4.986 5.061 156,00  
Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 22,76 22,79 -0,08  
Gümüş Gr. 9,79 9,81 0,38  
B. Petrol 68,63 68,63 -4,59