***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2019 18:32
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 56.708.685 54.717.500 19.270.546 20.001.848
Satışların Maliyeti
10 -38.099.708 -36.533.747 -13.901.075 -14.248.365
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.608.977 18.183.753 5.369.471 5.753.483
BRÜT KAR (ZARAR)
18.608.977 18.183.753 5.369.471 5.753.483
Genel Yönetim Giderleri
-4.375.586 -3.877.287 -1.233.906 -1.331.551
Pazarlama Giderleri
-4.331.651 -3.795.899 -1.358.924 -1.162.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.863.340 2.176.088 1.983.376 1.084.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-502.082 -1.619.036 171.829 -791.709
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.262.998 11.067.619 4.931.846 3.552.477
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.262.998 11.067.619 4.931.846 3.552.477
Finansman Giderleri
-1.648.714 -2.609.937 -357.333 -866.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.614.284 8.457.682 4.574.513 2.685.834
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.832.636 -335.945 -961.398 -112.046
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.982.563 -1.091.869 -965.633 -705.196
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
149.927 755.924 4.235 593.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.781.648 8.121.737 3.613.115 2.573.788
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.781.648 8.121.737 3.613.115 2.573.788
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.781.648 8.121.737 3.613.115 2.573.788
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faliyetlerden Pay Başına Kazanç 11 0,00049000 0,00041000 0,00018000 0,00013000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.703.052 15.089.776
Dönem Karı (Zararı)
9.781.648 8.121.737
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.093.160 9.616.921
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.646.556 5.571.024
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -289.286
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
930.367 2.287.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
930.367 2.287.616
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.067.114 1.422.336
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.715.828 -1.187.601
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.648.714 2.609.937
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.872.637 335.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.171.756 -2.648.882
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.935.262 1.525.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.067.016 318.939
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-930.754 -3.144.840
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.123.330 -3.220.458
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
756.483 69.798
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.390.743 2.467.002
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.518.866 -665.303
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.703.052 15.089.776
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.285.700 226.332
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-430.128 -961.269
Alınan Faiz
2.715.828 1.187.601
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.601.252 -14.638.539
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-327.406 -1.540.781
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-6.618.401 -10.481.090
Ödenen Faiz
-1.655.445 -2.616.668
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
387.500 677.569
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
387.500 677.569
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.886 407.024
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
484.386 1.084.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
484.386 96.886
Ticari Alacaklar
55.625.974 47.690.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 314.618 725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 55.311.356 47.689.987
Diğer Alacaklar
12.749.636 14.176.779
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.715.245 14.072.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 34.391 103.817
Stoklar
7 28.319.544 27.099.504
Peşin Ödenmiş Giderler
1.822.718 1.366.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.822.718 1.366.307
Diğer Dönen Varlıklar
2.030.466 7.514
ARA TOPLAM
101.032.724 90.437.702
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.032.724 90.437.702
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 27.390.545 31.237.902 33.935.017
TOPLAM VARLIKLAR
132.270.626 124.372.719
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.767.875 9.982.694
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.767.875 9.648.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 334.138
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.688.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.688.249
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.688.249
Ticari Borçlar
7.493.169 8.616.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 38.478 144.532
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 7.454.691 8.471.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.029.818 1.379.155
Diğer Borçlar
1.021.818 1.132.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.021.818 1.132.111
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.388.759 10.779.502
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.982.563 1.031.380
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.493.642 1.626.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.493.642 1.626.151
ARA TOPLAM
30.865.893 34.547.492
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.865.893 34.547.492
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11.075.239 10.464.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.075.239 10.464.943
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.075.239 10.464.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.941.132 45.012.435
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.329.494 79.360.284
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.123.632 14.936.070
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.123.632 14.936.070
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.390.607 15.390.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
733.025 -454.537
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
204.183 204.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-191.183.510 -202.287.596
Net Dönem Karı veya Zararı
9.781.648 11.104.086
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.329.494 79.360.284
TOPLAM KAYNAKLAR
132.270.626 124.372.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -537.233 15.390.607 203.468 -209.199.490 6.912.609 68.173.502 68.173.502
Transferler
6.912.609 -6.912.609
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
712.525 8.121.737 8.834.262 8.834.262
Dönem Karı (Zararı)
8.121.737 8.121.737 8.121.737
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
712.525 712.525
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
715 -715
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 175.292 15.390.607 204.183 -202.286.881 8.121.737 77.008.479 77.008.479
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -454.537 15.390.607 204.183 -202.287.596 11.104.086 79.360.284 79.360.284
Transferler
11.104.086 -11.104.086
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.187.562 9.781.648 10.969.210 10.969.210
Dönem Karı (Zararı)
9.781.648 9.781.648 9.781.648
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.187.562 1.187.562 1.187.562
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 733.025 15.390.607 204.183 -191.183.510 9.781.648 90.329.494 90.329.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.781.648 8.121.737 3.613.115 2.573.788
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.187.562 712.525 1.187.562 712.525
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.484.453 890.656 1.484.453 890.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-296.891 -178.131 -296.891 -178.131
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-296.891 -178.131 -296.891 -178.131
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.187.562 712.525 1.187.562 712.525
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.969.210 8.834.262 4.800.677 3.286.313
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.969.210 8.834.262 4.800.677 3.286.313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796736


BIST
18:051.857
Değişim :  2,64% |  47,75
Açılış :  1.823  
Önceki Kapanış :  1.810  
En Yüksek
1.858
En Düşük
1.823
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURCE 26,40 17.138.014 % 10,00  
TETMT 254,10 14.867.288 % 10,00  
ISBTR 46.585,00 838.530 % 10,00  
ISATR 283.356,70 283.357 % 10,00  
QUAGR 14,42 136.767.100 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,3392 13,3472 % 0,30  
Euro 15,1076 15,1859 % 0,81  
Sterlin 17,5626 17,6507 % -3,10  
Frank 14,3646 14,4511 % -3,14  
Riyal 3,5287 3,5464 % -2,85  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 2,68  
Altın Gr. 760 760 -19,09  
Cumhuriyet 5.067 5.144 83,00  
Tam 5.051 5.183 95,20  
Yarım 2.442 2.507 46,05  
Çeyrek 1.225 1.254 23,03  
Gümüş.Ons 22,30 22,35 0,09  
Gümüş Gr. 9,56 9,58 0,06  
B. Petrol 68,93 68,93 -0,07