***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 19:08
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 34.294.664 37.438.139 14.459.713 19.452.239
Satışların Maliyeti
10 -23.393.677 -24.198.633 -11.279.181 -13.821.463
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.900.987 13.239.506 3.180.532 5.630.776
BRÜT KAR (ZARAR)
10.900.987 13.239.506 3.180.532 5.630.776
Genel Yönetim Giderleri
-2.983.885 -3.141.680 -1.381.967 -1.491.851
Pazarlama Giderleri
-2.999.007 -2.972.727 -1.343.872 -1.672.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
245.333 872.837 -825.515 187.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.611.818 -673.911 -2.945.622 -433.481
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.551.610 7.324.025 -3.316.444 2.220.779
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
952.080 2.007.127 478.667 1.375.288
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.503.690 9.331.152 -2.837.777 3.596.067
Finansman Giderleri
-567.830 -1.291.381 -374.331 -518.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.935.860 8.039.771 -3.212.108 3.077.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-391.394 -1.871.238 430.395 -1.653.863
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.651.828 -2.016.930 -314.001 -758.967
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.260.434 145.692 744.396 -894.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.544.466 6.168.533 -2.781.713 1.423.880
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.544.466 6.168.533 -2.781.713 1.423.880
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.544.466 6.168.533 -2.781.713 1.423.880
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (zarar) 11 0,00800000 0,03100000 -0,01400000 0,00700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.833.368 6.634.069
Dönem Karı (Zararı)
1.544.466 6.168.533
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.841.948 5.848.722
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.368.963 4.221.727
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5-7 215.049 -289.286
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.250.792 760.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.250.792 760.076
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-384.250 -715.033
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-952.080 -2.007.127
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
567.830 1.292.094
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
391.394 1.871.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.122.626 -5.383.186
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.345.590 -5.111.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.113.704 -1.262.579
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.673.691 -1.067.256
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
616.161 -2.355.358
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-541.905 828.489
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20.015.989 1.946.376
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.079.886 1.638.641
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.263.788 6.634.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-430.420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
919.626 1.655.288
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.454 -351.839
Alınan Faiz
952.080 2.007.127
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.829.603 -7.954.072
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.768.803 -312.558
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-4.988.549 -6.342.689
Ödenen Faiz
-72.251 -1.298.825
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-76.609 335.285
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-76.609 335.285
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
401.058 96.886
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
324.449 432.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
324.449 401.058
Ticari Alacaklar
75.739.283 62.759.771
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-12 123.936 350.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 75.615.347 62.408.856
Diğer Alacaklar
20.544.735 18.538.567
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-12 20.436.964 18.511.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 107.771 27.083
Stoklar
7 27.845.319 23.020.599
Peşin Ödenmiş Giderler
2.190.074 1.155.439
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.190.074 1.155.439
Diğer Dönen Varlıklar
80.415 7.514
ARA TOPLAM
126.724.275 105.882.948
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
126.724.275 105.882.948
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 66.708.861 69.588.449
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 11.412.177 1.085.105
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
835.901 867.689
Peşin Ödenmiş Giderler
733.911 733.911
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
79.690.850 72.275.154
TOPLAM VARLIKLAR
206.415.125 178.158.102
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.268.189 6.060.345
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.988.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.268.189 1.071.796
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.268.189 1.071.796
Ticari Borçlar
10.937.221 10.321.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-12 89.240 340.899
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 10.847.981 9.980.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.776.458 1.474.435
Diğer Borçlar
805.791 1.347.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 805.791 1.347.696
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 31.426.299 11.410.310
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
378.707 195.371
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.308.297 2.258.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.308.297 2.258.247
ARA TOPLAM
49.900.962 33.067.464
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.900.962 33.067.464
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.405.756 123.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 9.405.756 123.169
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.405.756 123.169
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.912.244 12.544.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.912.244 12.544.839
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6.129.957 7.227.931
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.447.957 19.895.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
79.348.919 52.963.403
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
127.066.206 125.194.699
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
50.505.604 50.178.563
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
50.505.604 50.178.563
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
50.654.900 50.654.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-149.296 -476.337
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
204.183 204.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-180.591.588 -191.183.510
Net Dönem Karı veya Zararı
1.544.466 10.591.922
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
127.066.206 125.194.699
TOPLAM KAYNAKLAR
206.415.125 178.158.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -454.537 15.390.607 204.183 -202.287.596 11.104.086 79.360.284 79.360.284
Transferler
-715 11.104.086 -11.104.086 -715 -715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.187.562 6.168.533 7.356.095 7.356.095
Dönem Karı (Zararı)
6.168.533 6.168.533 6.168.533
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.187.562 1.187.562 1.187.562
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 733.025 15.390.607 203.468 -191.183.510 6.168.533 86.715.664 86.715.664
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -476.337 50.654.900 204.183 -191.183.510 10.591.922 125.194.699 125.194.699
Transferler
10.591.922 -10.591.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
327.041 1.544.466 1.871.507 1.871.507
Dönem Karı (Zararı)
1.544.466 1.544.466 1.544.466
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
327.041 327.041 327.041
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -149.296 50.654.900 204.183 -180.591.588 1.544.466 127.066.206 127.066.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.544.466 6.168.533 -2.781.713 1.423.880
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
327.041 1.187.562 43.058 1.187.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
408.801 1.484.453 53.822 1.484.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-81.760 -296.891 -10.764 -296.891
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-81.760 -296.891 -10.764 -296.891
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
327.041 1.187.562 43.058 1.187.562
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.871.507 7.356.095 -2.738.655 2.611.442
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.871.507 7.356.095 -2.738.655 2.611.442http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866873


BIST
18:051.927
Değişim :  0,89% |  16,98
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.928
En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.926,00 6.403.524 % 10,00  
BAGFS 11,55 10.517.996 % 10,00  
RNPOL 10,89 199.287 % 10,00  
BASCM 12,10 496.198 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 1.053.149 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7531 13,7552 % 0,27  
Euro 15,5034 15,5483 % 0,08  
Sterlin 18,1851 18,2763 % 0,42  
Frank 14,8153 14,9045 % -0,47  
Riyal 3,6569 3,6752 % 0,30  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 1,53  
Altın Gr. 787 788 1,00  
Cumhuriyet 5.223 5.302 5,00  
Tam 5.200 5.329 10,25  
Yarım 2.513 2.578 4,96  
Çeyrek 1.260 1.289 2,48  
Gümüş.Ons 22,33 22,36 -0,20  
Gümüş Gr. 9,86 9,86 -0,09  
B. Petrol 71,84 71,84 1,96