***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 19:34
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 58.045.436 54.883.947
Satışların Maliyeti
17 -38.457.084 -39.342.128
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.588.352 15.541.819
BRÜT KAR (ZARAR)
19.588.352 15.541.819
Genel Yönetim Giderleri
18 -5.995.869 -5.758.064
Pazarlama Giderleri
18 -4.072.577 -3.985.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.333.339 2.888.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.545.510 -1.918.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.307.735 6.767.813
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 4.853.929 3.735
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -251.378
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.910.286 6.771.548
Finansman Giderleri
22 -27.920.805 -26.763.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.010.519 -19.992.379
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
79.069 6.609.822
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
79.069 6.609.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.931.450 -13.382.557
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.931.450 -13.382.557
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.018
Ana Ortaklık Payları
-9.931.450 -13.381.539
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç / (zarar) 24 -0,00091000 -0,00134000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış pay başına kazanç (zarar) 23 -0,00091000 -0,00134000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 156.082.204 162.149 75.966.271 203.468 -351.727.739 -13.179.921 -32.493.568 -14.296 -32.507.864
Transferler
-13.179.921 13.179.921
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
273.483 23.565.775 -13.381.539 10.457.719 -1.018 10.456.701
Dönem Karı (Zararı)
-13.381.539 -13.381.539 -13.381.539
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
273.483 23.565.775 23.839.258 -1.018 23.838.240
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-6.358 -6.358 6.358 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 156.082.204 162.149 273.483 99.532.046 203.468 -364.914.018 -13.381.539 -22.042.207 -8.956 -22.051.163
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 156.082.204 162.149 273.483 99.532.046 203.468 -364.914.018 -13.381.539 -22.042.207 -8.956 -22.051.163
Transferler
-13.381.539 13.381.539
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.070.586 -9.931.450 -11.002.036 -11.002.036
Dönem Karı (Zararı)
-9.931.450 -9.931.450 -9.931.450
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.070.586 -1.070.586 -1.070.586
Sermaye Arttırımı
100.000.000 100.000.000 100.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-8.956 -8.956 8.956 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-84.141.439 84.141.439
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 156.082.204 162.149 -797.103 15.390.607 203.468 -294.163.074 -9.931.450 66.946.801 66.946.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.268.020 -3.696.674
Dönem Karı (Zararı)
-9.931.450 -13.382.557
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.875.496 19.373.750
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 6.635.531 5.425.415
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,17 -68.255 -897.412
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
468.280 1.573.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.835.786 1.583.884
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.367.506 -9.983
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.343.631 16.547.307
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-142.275 -76.183
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27.485.906 16.623.490
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.338.096
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -79.069 -6.609.822
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.424.622 -3.735
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 251.378 -3.735
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -4.676.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.981.596 -8.894.563
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.001.512 -10.425.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.360.212 636.962
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.090.415 -876.967
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-466.541 1.866.084
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.713.404 233.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.223.680 -328.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.962.450 -2.903.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-640.339 -437.400
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-54.091 -355.904
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
91.798.366 -6.247.856
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
501.779 46.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.926.688 -6.371.033
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.081.000
Alınan Faiz
20 142.275 76.183
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.952.972 9.936.069
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.913.586 34.777.826
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-59.933.189 -36.220.879
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
116.786.985 15.488.756
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-214.150.816
Ödenen Faiz
-27.569.538 -4.109.634
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.113.414 -8.461
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.113.414 -8.461
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
628.875 637.336
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.742.289 628.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.931.450 -13.382.557
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.070.586 23.839.258
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 24.806.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.338.233 341.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
267.647 -1.308.675
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
267.647 -1.308.675
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.070.586 23.839.258
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.002.036 10.456.701
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.018
Ana Ortaklık Payları
-11.002.036 10.457.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.742.289 628.875
Ticari Alacaklar
55.936.031 43.934.519
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 619 6.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 55.935.412 43.927.685
Diğer Alacaklar
461.002 278.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 461.002 278.436
Stoklar
7 16.326.669 15.167.999
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.537.208 1.370.148
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.537.208 1.370.148
Diğer Dönen Varlıklar
12 13.306 10.866
ARA TOPLAM
98.016.505 61.390.843
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.016.505 61.390.843
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 88.405.000
Maddi Duran Varlıklar
8 34.148.740 35.906.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 455.278 282.575
Peşin Ödenmiş Giderler
11 733.910 734.027
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 8.314.560 5.301.147
Diğer Duran Varlıklar
12 634.058 625.795
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.286.546 131.255.301
TOPLAM VARLIKLAR
142.303.051 192.646.144
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.346.459 182.987.588
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 30.142.556 170.167.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 9.203.903 12.820.049
Ticari Borçlar
8.150.588 8.617.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 242.453 9.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 7.908.135 8.607.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.272.693 1.599.051
Diğer Borçlar
1.123.993 590.671
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.123.993 590.671
Ertelenmiş Gelirler
11 12.832.476 6.489.750
Kısa Vadeli Karşılıklar
700.259 1.826.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 644.507 402.992
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 55.752 1.423.258
ARA TOPLAM
64.426.468 202.110.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.426.468 202.110.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.193.385 6.142.636
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.736.397 6.444.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 8.736.397 6.444.232
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.929.782 12.586.868
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.356.250 214.697.307
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.946.801 -22.042.207
Ödenmiş Sermaye
16 200.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.082.204 156.082.204
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.593.504 99.805.529
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 14.593.504 99.805.529
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.390.607 99.532.046
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-797.103 273.483
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 203.468 203.468
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-294.163.074 -364.914.018
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.931.450 -13.381.539
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.956
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
66.946.801 -22.051.163
TOPLAM KAYNAKLAR
142.303.051 192.646.144http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592852


BIST18:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7265 13,7296 % 0,49  
Euro 15,5059 15,5679 % 0,38  
Sterlin 18,1135 18,2043 % -0,25  
Frank 14,8951 14,9848 % 0,53  
Riyal 3,6493 3,6676 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 15,34  
Altın Gr. 788 788 8,66  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,51 22,56 0,15  
Gümüş Gr. 9,93 9,95 0,09  
B. Petrol 69,66 69,66 -0,01