***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2017 18:24
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 45.381.496 40.667.158 17.405.812 12.713.191
Satışların Maliyeti
10 -29.279.235 -27.234.529 -11.430.403 -9.118.512
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.102.261 13.432.629 5.975.409 3.594.679
BRÜT KAR (ZARAR)
16.102.261 13.432.629 5.975.409 3.594.679
Genel Yönetim Giderleri
-3.588.006 -4.163.195 -1.112.371 -1.167.119
Pazarlama Giderleri
-3.982.263 -2.737.234 -1.253.550 -725.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.846.603 3.497.431 1.268.693 1.499.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.384.841 -674.501 -452.011 -350.231
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.993.754 9.355.130 4.426.170 2.851.629
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.552 168.047 31.552 80.730
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.025.306 9.523.177 4.457.722 2.932.359
Finansman Gelirleri
32.534 4.848
Finansman Giderleri
-4.290.487 -21.178.794 -1.683.615 -7.398.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.734.819 -11.623.083 2.774.107 -4.461.488
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.671.827 611.517 -98.518 174.660
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.671.827 611.517 -98.518 174.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.062.992 -11.011.566 2.675.589 -4.286.828
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.062.992 -11.011.566 2.675.589 -4.286.828
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.003 0 -1.675
Ana Ortaklık Payları
5.062.992 -11.010.563 2.675.589 -4.285.153
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(kayıp) 11 0,00025000 -0,00110000 0,00013000 -0,00040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 55.241.392 162.149 273.483 99.532.046 203.468 -264.073.206 -13.381.539 -22.042.207 -8.956 -22.051.163
Transferler
-13.381.539 13.381.539
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.010.563 -11.010.563 -1.003 -11.011.566
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 55.241.392 162.149 273.483 99.532.046 203.468 -277.454.745 -11.010.563 -33.052.770 -9.959 -33.062.729
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -797.103 15.390.607 203.468 -193.322.262 -9.931.450 66.946.801 66.946.801
Transferler
-9.931.450 9.931.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.062.992 5.062.992 5.062.992
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -797.103 15.390.607 203.468 -203.253.712 5.062.992 72.009.793 72.009.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.401.368 7.160.912
Dönem Karı (Zararı)
5.062.992 -11.011.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.254.949 24.992.614
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.253.434 4.830.428
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -60.751
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.394.344 -544.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.450.096
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-55.752 -544.988
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.917.909 20.764.778
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.013.762
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.931.671 20.764.778
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
781.565
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.552 -57.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.217.706 -6.348.094
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.442.111 -5.262.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
772.507 46
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.527.899 -2.902.712
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.295.555 -3.165.116
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.764 1.643.677
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-7.064.486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
957.270 3.338.955
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.100.235 7.632.954
Alınan Faiz
1.013.762 7.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-712.629 -479.392
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.929.563 -1.344.072
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
112.354 74.006
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.455.544 -1.418.078
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.586.373
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-2.586.373
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.468.661 -5.587.640
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.900.691
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.987.815 -10.393.812
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
93.937.186
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-6.535.782 -85.000.000
Ödenen Faiz
-3.945.064 -8.031.705
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.996.856 229.200
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.996.856 229.200
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.742.289 628.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.745.433 858.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.062.992 -11.011.566 2.675.589 -4.286.828
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.062.992 -11.011.566 2.675.589 -4.286.828
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.003 -1.675
Ana Ortaklık Payları
5.062.992 -11.010.563 2.675.589 -4.285.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.745.433 22.742.289
Ticari Alacaklar
51.493.920 55.936.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 619 619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 51.493.301 55.935.412
Diğer Alacaklar
747.837 461.002
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 613.092 461.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 134.745
Stoklar
7 22.915.319 16.326.669
Peşin Ödenmiş Giderler
1.428.142 2.537.208
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.428.142 2.537.208
Diğer Dönen Varlıklar
56.655 13.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
56.655 13.306
ARA TOPLAM
82.387.306 98.016.505
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.387.306 98.016.505
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 34.351.105 34.148.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
374.221 455.278
Peşin Ödenmiş Giderler
3.320.405 733.910
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.532.995 8.314.560
Diğer Duran Varlıklar
640.311 634.058
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.219.037 44.286.546
TOPLAM VARLIKLAR
128.606.343 142.303.051
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.355.393 39.346.459
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 23.531.074 30.142.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 2.824.319 9.203.903
Ticari Borçlar
9.446.143 8.150.588
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 186.352 242.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.259.791 7.908.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.641.834 2.272.693
Diğer Borçlar
993.056 1.123.993
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 993.056 1.123.993
Ertelenmiş Gelirler
5.767.990 12.832.476
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.288.388 700.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
662.086 644.507
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
626.302 55.752
ARA TOPLAM
46.492.804 64.426.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.492.804 64.426.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 647.461 2.193.385
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.456.285 8.736.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.456.285 8.736.397
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.103.746 10.929.782
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.596.550 75.356.250
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.009.793 66.946.801
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.593.504 14.593.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.593.504 14.593.504
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.390.607 15.390.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-797.103 -797.103
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
203.468 203.468
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-203.253.712 -193.322.262
Net Dönem Karı veya Zararı
5.062.992 -9.931.450
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.009.793 66.946.801
TOPLAM KAYNAKLAR
128.606.343 142.303.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639983


BIST
11:181.854
Değişim :  2,47% |  44,77
Açılış :  1.823  
Önceki Kapanış :  1.810  
En Yüksek
1.855
En Düşük
1.823
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:18
ISBTR 46.585,00 326.095 % 10,00  
SONME 34,12 1.044.959 % 9,99  
COSMO 10,57 202.120 % 9,99  
MIATK 33,80 19.911.161 % 9,95  
AKFGY 6,41 20.783.083 % 9,95  
11:18 Alış Satış %  
Dolar 13,5938 13,6405 % -0,22  
Euro 15,3873 15,4541 % -0,47  
Sterlin 17,8965 17,9863 % -1,26  
Frank 14,6253 14,7134 % -1,38  
Riyal 3,5850 3,6030 % -1,30  
11:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 8,64  
Altın Gr. 772 773 -6,19  
Cumhuriyet 4.986 5.061 156,00  
Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 22,84 22,87 0,07  
Gümüş Gr. 9,91 9,92 -0,10  
B. Petrol 71,90 71,90 2,67  
Seans Raporu 11:18
daha fazla