***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 22:36***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 3.448.874 94.000
Satışların Maliyeti
19 -5.155.290 -421
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.706.416 93.579
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.706.416 93.579
Genel Yönetim Giderleri
20 -6.366.768 -524.570
Pazarlama Giderleri
20 -41.496 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 361.388 32.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -319.060 -10.430
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.072.352 -408.704
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 4.465.850 2.427.842
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -373.950 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -12.780 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.993.232 2.019.138
Finansman Giderleri
24 -2.134.340 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.127.572 2.019.138
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
625.845 352.363
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -627.621 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.253.466 352.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.501.727 2.371.501
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.501.727 2.371.501
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.247.865 -1.359
Ana Ortaklık Payları
-4.253.862 2.372.860
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 45.684 -88.502 -7.454 136.112 -1.286.825 -4.883.563 3.915.452 3.915.452
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 45.684 -88.502 -7.454 136.112 -1.286.825 -4.883.563 3.915.452 3.915.452
Transferler
88.502 -4.977.327 4.883.563 -5.262 -5.262
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.454 7.454 7.454
Dönem Karı (Zararı)
2.371.501 2.371.501 -1.359 2.370.142
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.250 1.250
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 45.684 136.112 -6.264.152 2.371.501 6.289.145 -109 6.289.036
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 45.684 136.112 -6.264.152 2.371.501 6.289.145 -109 6.289.036
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 45.684 136.112 -6.264.152 2.371.501 6.289.145 -109 6.289.036
Transferler
2.371.501 -2.371.501
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-417 -417 -417
Dönem Karı (Zararı)
-4.253.862 -4.253.862 -1.247.865 -5.501.727
Sermaye Arttırımı
10.990.000 2.198.000 13.188.000 13.188.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.787.083 1.787.083 109 1.787.192
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
34.846.352 34.846.352 34.846.352
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 -417 34.846.352 136.112 -2.105.568 -4.253.862 51.856.301 -1.247.865 50.608.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.498.437 -5.997.535
Dönem Karı (Zararı)
18 -5.501.727 2.371.501
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-851.629 -2.395.833
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 788.810 13.741
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-766.799 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 -93.108 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
13 -712.125 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 38.434 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
367.046 -12.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 14.810 -978
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-15 352.236 -11.552
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12.780 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 12.780 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -1.253.466 -352.363
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.044.681
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.520.968 -5.973.203
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.353.475 184.592
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -822.754 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -874.109 39.834
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 860.245 57.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 400.998 13.579
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 40.293 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.772.166 -6.268.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8 -71.597.745 -5.989.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 65.825.579 -279.365
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.874.324 -5.997.535
Ödenen Faiz
24 -2.003.532 0
Alınan Faiz
23 473.872 0
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -23.379 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -71.074 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.467.511 7.875.904
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-4.374.251 -11.250
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
23 3.750.000 7.886.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 -1.358
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -843.260 2.262
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.496.923 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
13.188.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.308.923 0
Kredilerden Nakit Girişleri
6 6.308.923 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.530.975 1.878.369
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.530.975 1.878.369
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.889.879 11.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.420.854 1.889.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.501.727 2.371.501
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-325 7.454
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -417 7.454
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
25 92 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
34.846.352 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 34.846.352 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.846.027 7.454
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.344.300 2.378.955
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -1.247.865 -1.359
Ana Ortaklık Payları
18 30.592.165 2.380.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.420.854 1.889.879
Ticari Alacaklar
2.441.411 87.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-26 2.064.263 87.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 377.148 0
Diğer Alacaklar
75.934.283 5.995.685
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-26 75.692.562 100.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 241.721 5.895.000
Stoklar
9 822.754 0
Peşin Ödenmiş Giderler
890.099 15.990
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10-26 39.085 5.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 851.014 10.490
Diğer Dönen Varlıklar
1.824.223 165.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 1.824.223 165.076
ARA TOPLAM
85.333.624 8.154.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.333.624 8.154.566
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 -12.780 0
Maddi Duran Varlıklar
12 2.250.323 5.678
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.315.774 57.551
Şerefiye
13 37.271.488 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 44.286 57.551
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.003.843 361.522
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.557.160 424.751
TOPLAM VARLIKLAR
126.890.784 8.579.317
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.748.555 0
Ticari Borçlar
1.031.514 171.269
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-26 65.103 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 966.411 171.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 423.634 22.636
Diğer Borçlar
66.704.664 1.923.617
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-26 58.668.463 1.608.717
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.036.201 314.900
Ertelenmiş Gelirler
40.293 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10-26 18.202 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 22.091 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
145.665 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 145.665 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.217.291 106.683
ARA TOPLAM
74.311.616 2.224.205
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.311.616 2.224.205
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.560.368 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.930 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 20.930 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 389.434 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 0 66.076
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.970.732 66.076
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.282.348 2.290.281
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.856.301 6.289.145
Ödenmiş Sermaye
18 20.990.000 10.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.243.684 45.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.845.935 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.845.935 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -417 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 34.846.352 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
136.112 136.112
Yasal Yedekler
18 136.112 136.112
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -2.105.568 -6.264.152
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -4.253.862 2.371.501
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -1.247.865 -109
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.608.436 6.289.036
TOPLAM KAYNAKLAR
126.890.784 8.579.317http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668056


BIST
18:051.400
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.398  
Önceki Kapanış :  1.400  
En Yüksek
1.406
En Düşük
1.395
BIST En Aktif Hisseler18:05
IDGYO 3,30 75.086.893 % 10,00  
KTSKR 24,22 20.502.705 % 9,99  
ORMA 28,62 499.937 % 9,99  
IZFAS 6,17 25.723.673 % 9,98  
INTEM 39,56 15.580.390 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3488 8,3562 % 0,10  
Euro 9,9168 9,9339 % 0,11  
Sterlin 11,5631 11,6211 % -1,14  
Frank 9,1899 9,2452 % -0,95  
Riyal 2,2205 2,2316 % -1,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 -2,96  
Altın Gr. 487 487 -5,18  
Cumhuriyet 3.223 3.272 -43,00  
Tam 3.211 3.291 -39,84  
Yarım 1.552 1.592 -19,27  
Çeyrek 778 796 -9,64  
Gümüş.Ons 25,30 25,35 -0,09  
Gümüş Gr. 6,80 6,81 -0,02  
B. Petrol 72,95 72,95 0,06