***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 21:05***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 4.243.515 879.777
Satışların Maliyeti
19 -14.474.415 -780.021
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-10.230.900 99.756
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-10.230.900 99.756
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.996.184 -939.696
Pazarlama Giderleri
20 -74.183 -8.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 123.714 150.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.184.181 -388.158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.361.734 -1.086.182
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 24.068.826 4.248.585
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -5.684 -2.548
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.701.408 3.159.855
Finansman Giderleri
24 -33.390 -646.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.668.018 2.513.009
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.394.272 -429.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -556.677
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.394.272 126.799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.062.290 2.083.131
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.062.290 2.083.131
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -2.842 -227.805
Ana Ortaklık Payları
18 11.065.132 2.310.936
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 10.000.000 45.684 -818 136.112 -6.266.344 2.340.827 6.256.279 -109 6.256.170
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 10.000.000 45.684 -818 136.112 -6.266.344 2.340.827 6.256.279 -109 6.256.170
Transferler
2.340.827 -2.340.827
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-818 -818
Dönem Karı (Zararı)
2.310.936 2.310.936 -227.805 2.083.131
Sermaye Arttırımı
18 10.990.000 2.198.000 13.188.000 13.188.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.482.632 1.482.632 109 1.482.741
Dönem Sonu Bakiyeler
18 20.990.000 2.243.684 -818 136.112 -2.442.885 2.310.936 23.237.029 -227.805 23.009.224
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 -417 34.846.352 136.112 -2.105.568 -4.253.862 51.856.301 -1.247.865 50.608.436
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20.990.000 2.243.684 -417 34.846.352 136.112 -2.105.568 -4.253.862 51.856.301 -1.247.865 50.608.436
Transferler
-4.253.862 4.253.862 6.440 1.247.865 1.254.305
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.440
Dönem Karı (Zararı)
11.065.132 11.065.132 -2.842 11.062.290
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-3.894.137 -3.894.137 -3.894.137
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
15.892 15.892 15.892
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 15.892 2.243.684 6.023 34.846.352 136.112 -10.253.567 11.065.132 59.049.628 -2.842 59.046.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.688.718 -11.793.853
Dönem Karı (Zararı)
18 11.062.290 2.083.131
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.570.993 1.318.330
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 1.022.032 104.768
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.102.850 296.636
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 1.172.361 205.869
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 97.684
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 -69.511 -6.917
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
222.327 -191.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 222.327 -99.716
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 7.951
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -99.557
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
454.937 678.947
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 454.937 678.947
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 5.684 -577
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -1.394.272 429.878
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.984.551 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.075.010 -14.629.820
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -25.349.507 -3.918.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 58.309.678 -8.439.405
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -87.201 -4.082.233
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 0 -1.084.530
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.330.865 453.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 535.478 209.345
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 73.198 6.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -51.887.521 2.225.022
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.583.713 -11.228.359
Ödenen Faiz
24 -179.896 -646.846
Alınan Faiz
23 88.107 97.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.872
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -13.216 -14.686
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.592 -3.999.224
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
23 0 -3.741.302
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.592 -257.922
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -31.592 -257.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.085.797 19.734.979
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
18 0 13.188.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.085.797 6.546.979
Kredilerden Nakit Girişleri
6 9.085.797 6.546.979
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
365.487 3.941.902
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
365.487 3.941.902
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.420.854 1.889.879
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.786.341 5.831.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.062.290 2.083.131
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.152 -654
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.440 -818
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.288 164
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.288 164
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.152 -654
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.067.442 2.082.477
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -227.805
Ana Ortaklık Payları
11.067.442 2.310.282


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.786.341 3.420.854
Ticari Alacaklar
27.790.918 2.441.411
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-26 3.313.106 2.064.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 24.477.812 377.148
Diğer Alacaklar
17.373.977 75.934.283
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-26 11.220.569 75.692.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.153.408 241.721
Stoklar
9 909.955 822.754
Peşin Ödenmiş Giderler
890.099 890.099
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10-26 39.085 39.085
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 851.014 851.014
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 285 0
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.074.566 1.824.223
ARA TOPLAM
52.826.141 85.333.624
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.826.141 85.333.624
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 -18.464 -12.780
Maddi Duran Varlıklar
12 7.238.925 2.250.323
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.291.764 37.315.774
Şerefiye
13 37.271.488 37.271.488
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 20.276 44.286
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.229.363 2.003.843
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.741.588 41.557.160
TOPLAM VARLIKLAR
101.567.729 126.890.784
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.974.008 4.748.555
Ticari Borçlar
9.362.379 1.031.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-26 743.055 65.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 8.619.324 966.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 959.112 423.634
Diğer Borçlar
13.532.060 66.704.664
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-26 5.507.913 58.668.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.024.147 8.036.201
Ertelenmiş Gelirler
113.491 40.293
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10-26 51.270 18.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 62.221 22.091
Kısa Vadeli Karşılıklar
145.665 145.665
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 145.665 145.665
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.991.607 1.217.291
ARA TOPLAM
30.078.322 74.311.616
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.078.322 74.311.616
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 11.420.712 1.560.368
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 236.817 20.930
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 274.325 389.434
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 510.767 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.442.621 1.970.732
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.520.943 76.282.348
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.049.628 51.856.301
Ödenmiş Sermaye
18 20.990.000 20.990.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 15.892
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.243.684 2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.852.375 34.845.935
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.852.375 34.845.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 6.023 -417
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 34.846.352 34.846.352
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 136.112 136.112
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -10.253.567 -2.105.568
Net Dönem Karı veya Zararı
18 11.065.132 -4.253.862
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -2.842 -1.247.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.046.786 50.608.436
TOPLAM KAYNAKLAR
101.567.729 126.890.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683058


BIST12:351.352
Değişim :  -0,86% |  -11,69
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.363  
En Yüksek
1.358
En Düşük
1.348
BIST En Aktif Hisseler12:35
PEGYO 1,26 962.303 % 0,00  
NTHOL 3,99 14.626.094 % 0,00  
ISGYO 1,85 2.298.685 % 0,00  
KARSN 3,77 35.332.655 % 0,00  
KARYE 9,68 128.255.336 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,5508 8,5524 % -0,14  
Euro 10,0522 10,0992 % 0,20  
Sterlin 11,7253 11,7841 % -0,26  
Frank 9,2652 9,3211 % -0,18  
Riyal 2,2740 2,2854 % -0,11  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -4,80  
Altın Gr. 496 496 -1,85  
Cumhuriyet 3.297 3.347 -15,00  
Tam 3.285 3.367 -19,62  
Yarım 1.588 1.629 -9,49  
Çeyrek 796 814 -4,75  
Gümüş.Ons 25,16 25,20 -0,24  
Gümüş Gr. 6,92 6,94 -0,07  
B. Petrol 74,13 74,13 0,34