***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:57***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.930.148 2.579.768 98.096 906.850
Satışların Maliyeti
19 -1.127.543 -2.050.198 -195.407 -770.077
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.802.605 529.570 -97.311 136.773
BRÜT KAR (ZARAR)
1.802.605 529.570 -97.311 136.773
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.703.208 -3.516.801 -357.732 -1.245.005
Pazarlama Giderleri
20 -120.000 -33.561 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 238.001 110.451 2.775 19.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -416.144 -333.631 81.938 -44.767
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.198.746 -3.243.972 -370.330 -1.133.386
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 24.138.609 3.810.821 17 92.615
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 0 -7.159 0 -4.084
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.939.863 559.690 -370.313 -1.044.855
Finansman Giderleri
24 -677.393 -1.335.314 -706 414.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.262.470 -775.624 -371.019 -630.180
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
659.912 -479.048 79 -127.112
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -288 -612.013 -3 -14.422
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 660.200 132.965 82 -112.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.922.382 -1.254.672 -370.940 -757.292
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.922.382 -1.254.672 -370.940 -757.292
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -20.676 -566.628 -7.764 -75.130
Ana Ortaklık Payları
18 19.943.058 -688.044 -363.176 -682.162
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 10.000.000 45.684 136.112 -6.266.344 2.340.827 6.256.279 -109 6.256.170
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 10.000.000 45.684 136.112 -6.266.344 2.340.827 6.256.279 -109 6.256.170
Transferler
2.340.827 -2.340.827
Dönem Karı (Zararı)
-688.044 -688.044 -566.628 -1.254.672
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.412 34.846.352 34.847.764 34.847.764
Sermaye Arttırımı
10.990.000 2.198.000 13.188.000 13.188.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.751.430 1.751.430 109 1.751.539
Dönem Sonu Bakiyeler
18 20.990.000 2.243.684 1.412 34.846.352 136.112 -2.174.087 -688.044 55.355.429 -566.628 54.788.801
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 20.990.000 2.243.684 -417 34.846.352 136.112 -2.105.568 -4.253.862 51.856.301 -1.247.865 50.608.436
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 20.990.000 2.243.684 -417 34.846.352 136.112 -2.105.568 -4.253.862 51.856.301 -1.247.865 50.608.436
Transferler
-4.253.862 4.253.862
Dönem Karı (Zararı)
19.943.058 19.943.058 -20.676 19.922.382
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.679 1.679 1.679
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.125.803 -1.125.803 1.247.865 122.062
Dönem Sonu Bakiyeler
18 20.990.000 2.243.684 1.262 34.846.352 136.112 -7.485.233 19.943.058 70.675.235 -20.676 70.654.559


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.508.675 -14.371.330
Dönem Karı (Zararı)
18 19.922.382 -1.254.672
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.381.850 1.469.440
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 1.028.174 671.206
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.362.212 322.027
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
664.156 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 664.156 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -659.912 479.048
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3 -12.780 -2.841
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.251.085 -13.099.351
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -29.756.188 -2.013.806
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 62.062.576 -17.429.627
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 313.716 -3.274.363
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 39.085 -816.015
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 700.561 1.151.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 451.767 293.198
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -55.250.636 8.960.028
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 1.188.034 29.559
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.053.147 -12.884.583
Ödenen Faiz
24 -702.074 -1.219.225
Alınan Faiz
23 157.890 367.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 -23.380
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -288 -612.013
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.031.717
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
23 0 -2.249.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -782.041
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.899.501 19.506.364
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
18 0 13.188.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 6.318.364
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.899.501 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-390.826 2.103.317
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-390.826 2.103.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.420.854 1.889.879
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.030.028 3.993.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.922.382 -1.254.672 -370.940 -757.292
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.343 1.130 0 970
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 1.679 1.412 0 1.212
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-336 -282 0 -242
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -336 -282 0 -242
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 34.846.352 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 0 34.846.352 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.343 34.847.482 0 970
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.923.725 33.592.810 -370.940 -756.322
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -20.676 -566.628 -7.764 -75.130
Ana Ortaklık Payları
18 19.944.401 34.159.438 -363.176 -681.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.030.028 3.420.854
Ticari Alacaklar
7 32.197.599 2.441.411
Diğer Alacaklar
8 13.816.776 75.934.283
Stoklar
9 509.038 822.754
Peşin Ödenmiş Giderler
10 851.014 890.099
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.879.154 1.824.223
ARA TOPLAM
52.283.609 85.333.624
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.283.609 85.333.624
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 0 -12.780
Maddi Duran Varlıklar
12 1.976.492 2.250.323
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 37.288.611 37.315.774
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.295.994 2.003.843
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.561.097 41.557.160
TOPLAM VARLIKLAR
93.844.706 126.890.784
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.554.379 4.748.555
Ticari Borçlar
7 1.732.075 1.031.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 875.401 423.634
Diğer Borçlar
8 11.223.003 66.704.664
Ertelenmiş Gelirler
10 1.228.327 40.293
Kısa Vadeli Karşılıklar
14-15 2.114.516 145.665
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.448.316 1.217.291
ARA TOPLAM
22.176.017 74.311.616
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.176.017 74.311.616
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 855.043 1.560.368
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 11.687 20.930
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 147.400 389.434
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.014.130 1.970.732
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.190.147 76.282.348
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.675.235 51.856.301
Ödenmiş Sermaye
18 20.990.000 20.990.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.243.684 2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.262 -417
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.262 -417
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.262 -417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.846.352 34.846.352
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
34.846.352 34.846.352
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 34.846.352 34.846.352
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 136.112 136.112
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -7.485.233 -2.105.568
Net Dönem Karı veya Zararı
18 19.943.058 -4.253.862
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -20.676 -1.247.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.654.559 50.608.436
TOPLAM KAYNAKLAR
93.844.706 126.890.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719200


BIST
12:351.352
Değişim :  -0,86% |  -11,69
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.363  
En Yüksek
1.358
En Düşük
1.348
BIST En Aktif Hisseler12:35
PEGYO 1,26 962.303 % 0,00  
NTHOL 3,99 14.626.094 % 0,00  
ISGYO 1,85 2.298.685 % 0,00  
KARSN 3,77 35.332.655 % 0,00  
KARYE 9,68 128.255.336 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,5493 8,5581 % 0,11  
Euro 10,0661 10,0839 % 0,16  
Sterlin 11,7253 11,7841 % -0,26  
Frank 9,2652 9,3211 % -0,18  
Riyal 2,2740 2,2854 % -0,11  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.803 -0,04  
Altın Gr. 496 496 -1,85  
Cumhuriyet 3.297 3.347 -15,00  
Tam 3.285 3.367 -19,62  
Yarım 1.588 1.629 -9,49  
Çeyrek 796 814 -4,75  
Gümüş.Ons 25,14 25,22 0,01  
Gümüş Gr. 6,92 6,93 0,01  
B. Petrol 74,20 74,20 0,41