***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

24.05.2019 20:02***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
510.000 4.243.515
Satışların Maliyeti
-14.474.415
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
510.000 -10.230.900
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
510.000 -10.230.900
Genel Yönetim Giderleri
-274.963 -2.996.184
Pazarlama Giderleri
-74.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
480.066 123.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-572.068 -1.184.181
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
143.035 -14.361.734
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.068.826
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-5.684
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
143.035 9.701.408
Finansman Giderleri
-33.390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
143.035 9.668.018
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
67.883 1.394.272
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
67.883 1.394.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
210.918 11.062.290
DÖNEM KARI (ZARARI)
210.918 11.062.290
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-18.092 -2.842
Ana Ortaklık Payları
229.010 11.065.132
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
151.641 -8.695.158
Dönem Karı (Zararı)
18 210.918 11.062.290
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
279.052 -9.577.433
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 224.860 1.022.032
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
215.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 215.887
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
454.937
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
454.937
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 5.684
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -67.883 -1.394.272
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
7-25 111.987 1.102.850
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 10.088 -10.984.551
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-338.329 -10.075.010
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.743.636 -25.349.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.212.604 58.309.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.212.604 58.309.678
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -87.201
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -330.399
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 761.773 8.330.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 41.523 535.478
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.309.815 -51.887.521
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 3.309.815 -51.887.521
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 835.199 73.198
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
151.641 -8.590.153
Ödenen Temettüler
25 -13.216
Ödenen Faiz
24 -179.896
Alınan Faiz
23 88.107
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 31.592
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 31.592
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-153.394 9.092.237
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-153.394 9.092.237
Kredilerden Nakit Girişleri
6 1.037.946 -774.547
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 -1.191.340 9.860.344
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
25 6.440
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.753 428.671
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.753 428.671
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.241.298 3.420.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.239.545 3.849.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.239.545 3.241.298
Ticari Alacaklar
7 12.877.491 9.133.855
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-26 5.182.133 4.580.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.695.358 4.553.735
Diğer Alacaklar
8 7.918.837 6.815.436
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-26 3.369.203 1.269.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.549.634 5.545.763
Stoklar
9 588.612 588.612
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.258.257 5.927.858
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.258.257 5.927.858
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.717.440 1.608.237
ARA TOPLAM
32.600.182 27.315.296
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.600.182 27.315.296
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 1.476.059 1.695.392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 37.310.669 37.284.540
Şerefiye
13 37.271.488 37.271.488
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 39.181 13.052
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.007.245 1.935.156
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.793.973 40.915.088
TOPLAM VARLIKLAR
73.394.155 68.230.384
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.080.022 3.042.076
Ticari Borçlar
7 997.636 235.863
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-26 64.101 68.234
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 933.535 167.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 982.811 941.288
Diğer Borçlar
8 10.891.082 7.785.877
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-26 1.330.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.891.082 6.455.313
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.096.544 3.261.345
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10-26 155.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.096.544 3.105.977
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.617.021 1.412.411
ARA TOPLAM
22.665.116 16.678.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.665.116 16.678.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.191.340
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.802 10.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 10.802 10.802
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 344.021 186.084
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
354.823 1.388.226
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.019.939 18.067.086
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.430.155 50.201.145
Ödenmiş Sermaye
20.990.000 20.990.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.243.684 2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -1.868 -1.868
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.868 -1.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.868 -1.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 34.846.352 34.846.352
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 34.846.352 34.846.352
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 136.112 136.112
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -8.013.135 -7.380.671
Net Dönem Karı veya Zararı
18 229.010 -632.464
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -55.939 -37.847
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.374.216 50.163.298
TOPLAM KAYNAKLAR
73.394.155 68.230.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 15.892 2.243.684 6.023 34.846.352 136.112 -10.253.567 11.065.132 59.049.628 -2.842 59.046.786
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 15.892 2.243.684 -1.868 34.846.352 136.112 -1.380.671 -632.464 50.201.145 -37.847 50.163.298
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 15.892 2.243.684 -1.868 34.846.352 136.112 -8.013.135 229.010 50.430.155 -55.939 50.374.216
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 15.892 2.243.684 -1.868 34.846.352 136.112 -8.013.135 229.010 50.430.155 -55.939 50.374.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
210.918 11.062.290
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 5.152
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.288
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.288
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 5.152
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
210.918 11.067.442
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-18.092 0
Ana Ortaklık Payları
229.010 11.067.442http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765793


BIST
15:191.421
Değişim :  0,51% |  7,28
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler15:19
VBTYZ 20,90 4.973.155 % 10,00  
EDATA 17,94 111.188.997 % 9,99  
DNISI 12,45 10.989.507 % 9,98  
KRONT 55,15 25.324.685 % 9,97  
PENTA 44,36 16.870.733 % 9,97  
15:19 Alış Satış %  
Dolar 8,5323 8,5347 % 0,71  
Euro 10,1160 10,1461 % 1,05  
Sterlin 11,8556 11,9151 % 0,98  
Frank 9,3860 9,4426 % 0,75  
Riyal 2,2691 2,2805 % 0,67  
15:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.813 0,46  
Altın Gr. 498 498 3,60  
Cumhuriyet 3.295 3.345 24,00  
Tam 3.281 3.364 29,25  
Yarım 1.586 1.627 14,15  
Çeyrek 795 814 7,08  
Gümüş.Ons 25,46 25,49 0,09  
Gümüş Gr. 6,99 7,00 0,07  
B. Petrol 70,27 70,27 -0,11